dögvész fn 4B8 (kissé rég)

’súlyos, tömegesen pusztító járvány(os betegség, kül. pestis)’ ❖ Pestis: dögvész; döghalál (1835 Kunoss Endre C2852, 76) | A’ barmok közt veszélyes dögvész nem mutatkozék: ’s az Érsemlyénben jelentkezett vértályog, […] és lépfene, mellyben egy-két marha eldöglött, ragadósaknak nem találtatván, közaggodalmat nem szülhetének (1842 Pesti Hírlap CD61) | A gyűlésen a pestisről volt szó. Mindenki a császártól akarta megtudni, miként vélekedjék a dögvészről (1931 Herczeg Ferenc 9241006, 65) | A legismertebb Pál-napi regula így hangzik: Ha Pál fordul köddel, az ember meghal döggel. A hajdani dögvészekre (pestis, kolera) jóslás emléke él ebben (1990 Magyar néprajz CD47).

a. ’ilyen járvány időszaka’ ❖ Francziaországban az 1348-iki dögvészkor kútmérgezés gyanuja miatt ezerenkint öldöstetett ez istenátkozta [ti. zsidó] nép (1841 Pesti Hírlap CD61) | Inség idején, dögvészkor tönkre menne minden, ha nagyobb szigoruságot nem alkalmaznának (1910 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211).

b. ’〈szitkozódásban bosszúság, harag kif-ére〉’ ❖ Dögvész reád és minden kárhozat! (1844 Vörösmarty Mihály C4537, 128) | Fojtsa meg a dögvész méltányosságával együtt azt a hóhér gazembert! (1863 Kazinczy Gábor ford.–Molière C3172, 45) | dögvész pusztítsa el az Úr kezes bárányainak nagy sokaságát! (1916 Nagy Zoltán CD10) | Aki kettőnket egymástól eltép, Fekete dögvész tépje ki lelkét! (1960 Nagy László² ford. 9473124, 7).

J: döghalál, döglelet, dögmirigy.

Sz: dögvészes.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

dögvész főnév 4B8 (kissé rég)
súlyos, tömegesen pusztító járvány(os betegség, kül. pestis)
Pestis: dögvész; döghalál
(1835 Kunoss Endre)
A’ barmok közt veszélyes dögvész nem mutatkozék: ’s az Érsemlyénben jelentkezett vértályog, […] és lépfene, mellyben egy-két marha eldöglött, ragadósaknak nem találtatván, közaggodalmat nem szülhetének
(1842 Pesti Hírlap)
A gyűlésen a pestisről volt szó. Mindenki a császártól akarta megtudni, miként vélekedjék a dögvészről
(1931 Herczeg Ferenc)
A legismertebb Pál-napi regula így hangzik: Ha Pál fordul köddel, az ember meghal döggel. A hajdani dögvészekre (pestis, kolera) jóslás emléke él ebben
(1990 Magyar néprajz)
a.
ilyen járvány időszaka
Francziaországban az 1348-iki dögvészkor kútmérgezés gyanuja miatt ezerenkint öldöstetett ez istenátkozta [ti. zsidó] nép
(1841 Pesti Hírlap)
Inség idején, dögvészkor tönkre menne minden, ha nagyobb szigoruságot nem alkalmaznának
(1910 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
b.
〈szitkozódásban bosszúság, harag kif-ére〉
Dögvész reád és minden kárhozat!
(1844 Vörösmarty Mihály)
Fojtsa meg a dögvész méltányosságával együtt azt a hóhér gazembert!
(1863 Kazinczy Gábor ford.Molière)
dögvész pusztítsa el az Úr kezes bárányainak nagy sokaságát!
(1916 Nagy Zoltán)
Aki kettőnket egymástól eltép, Fekete dögvész tépje ki lelkét!
(1960 Nagy László² ford.)
Sz: dögvészes
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások