alig hsz és partikula 0elig (nyj)

I. hsz

1. (tagadó alanyi mellékmondat főmondatában) (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmi épphogy csak nem következik be〉’ ❖ Alig volt, a’ titok hogy ki-nem fakada (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 188) | a’ napokban tsak alig hogy élet ellen valo orvoſságot nem ivott a’ Tsukoladéban (1785 Magyar Hírmondó 7444058, 112) | Csak alig, hogy meg nem hallotta (1790 Héczei Dániel 7139001, 189) | Urunk 1755-dikben alig hogy el nem veſzett Góa (1804 Molnár János 7445034, 52) | Engem a szivárvány minden szinére vertek, s alighogy be nem csiptek a brentfordi boszorkány gyanánt (1867 Rákosi Jenő ford.–Shakespeare CD11) | Életemben egyszer nyulok ahhoz, a mi nem az enyém s most alig, hogy rajta nem kaptak (1884 Jakab Ödön C2198, 67).

2. (partikulaszerűen) ’〈Vmely tulajdonságnak, vmely cselekvés, történés mértékének stb. fokozati skálán való elhelyezésére.〉’

2a. ’〈vmely cselekvés, történés stb. csekély mértékének, gyengeségének kif-ére〉’ ❖ Pulſuſa mindenkor igen ſebes, reſzketö, egyenetlen, néha alig érezhetö (1778 Milesz József ford.–Störck 7227001, 59) | A felgyujtott lámpáknak nagy sárgás udvara volt, melyen tul fényök alig hatolt (1882 Rákosi Jenő 8385011, 111) | Levelet írok annak, aki engem alig ösmer vagy talán nem is ösmer, de aki az én szívem drága kincse (1913 e. Rudnyánszky Gyula 8400034, 3) | A magasban alig látszanak a naptól a vöröses robbanások; vakít a napfény (1961 Elbert János ford.–Bek 9121002, 96).

2b. ’〈vmely tulajdonság, állapot csekély, gyenge voltának kif-ére〉’ ❖ Összel [inkább eszi a marha] a’ mértékletesen, avagy az alig-keserü zöldségeket (1785 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4223, 30) | Mikoron a finom érett banánt hozták, az öreg asszony egy nyers és alig érett zöld darabot vett be (1917 Móricz Zsigmond C3221, 80) | A sapka az első. Ne hagyjon a homlokon nyomot, lassan halványodó piros sávot. […] Kibújt belőle, megrázta fejét. Haja engedelmesen helyére hullt, átölelte arca szívét aranylón, puhán. Alig piros. Elmúlik, mire visszajön (1979 Domahidy András 1036001, 10).

2c. ’〈vmely dolog, cselekvés stb. nehéz, szinte lehetetlen voltának kif-ére〉’ ❖ Lankadoz, és alig ingathatja teſtét (1772 Bessenyei György¹ 7044026, 23) | azon csekély pénzecskéből melyet szerepezéssel keresek kenyér és gyümölcsön kivül alig telik egyébbre (1867 Petőfi Zoltán 8173091, 548) | Alig voltam képes megérteni a dolgot (1942 Füst Milán 9161046, 162) | alig győzte a munkát (1986 Gion Nándor 9190003, 50).

2d. ’〈vmely esemény, cselekvés, történés ritka voltának kif-ére〉’ ❖ Az Európai tengerekenn mind ekkoráíg az Ángluſokat lehet inkább nyerteſeknek mondani. Kltemény vólt az, a mit a ſok hajóknak el-fogattatáſok fell hírleltenek. Vagy 4 keresked hajókat ki-vévén, mellyek a Frantziáknak jutottak; egyéb kárt moſtanſág alig vallottanak (1780 Magyar Hírmondó 7444007, 512) | Hűvös, ködös, komor volt a reggel, mint szivemben – Kassa emléke, hol magyar szót alig hallottam (1845 Petőfi Sándor C3510, 20) | mi [ti. a család] barátságos viszonyban élünk, de alig találkozunk (1855 Rónay Jácint 8396008, 271) | haza alig járt Tonio, az anyja temetésére is egy dortmundi özvegy vitte fel (1979 Domahidy András 1036003, 180).

2e. ’〈annak kif-ére, hogy vmiből csak kevés van, csak elvétve akad〉’ ❖ alig vagyon ſzáz közzül egy ’s két ember, a’ ki igazán, és hüséggel dolgozna (1776 Weszprémi István ford.–Wood 7384016, 34) | Csak alig akad már egy-két víg barátom, Leeresztett orral, füllel jár a többi (1850 k. Szemere Miklós 8438037, 278) | Apám szegényember, elig van tízvékára való szigorú földünk (1928 Tamási Áron 9701001, 25) | a fák, a bokrok még lombtalanok és virág is alig akad (1981 Herczeg Éva–Vojnits András 1065003, 165).

3. ’〈vmely idő-, kül. napszak, ill. vmely tevékenység, folyamat kezdeti szakaszának jelölésére〉’ ❖ Edgy gyenge virág el-enyészik, Mikoron alig érte nyitását! (1781 Főldi János 7112002, 127) | Alig ébred, kiugrik hamar ágyából, tisztán felöltözködik, orczáját fejét mindennap hideg vízzel megmossa (1829 Döbrentei Gábor 8112014, 94) | még tán korán is lenne [ebédelni], alig lehet fele dél (1840 Emlény C0111, 27) | Alig virradt, a kíváncsiságtól ösztökélve fölkelt (1926 Kosztolányi Dezső 9359002, 69) | Alig töltötte bé a harmincharmadikat, nősülésre adta fejét (1991 Koncz István 2038030, 94).

3a. (ksz-szerűen) ’alighogy, mihelyt’ ❖ alig lettünk már akkor el-múlunk (1773 Bessenyei György¹ 7044055, 12) | Alig viradt, már ujra alkonyúl (1848 Petőfi Sándor C3508, 190) | Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar (1905 Móra Ferenc 9459030, 24) | Alig találkoztak össze, máris bajuk van egymással (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044005, 78).

4. (módsz-szerűen) (ritk) ’aligha, nemigen’ ❖ alég is vagyok egyébre alkalmatos (1784 Magyar Hírmondó C0272, 10) | megpengetem a nyűtt Bús hegedűt. […] Ebből immár alig lesz édes ének (1928 Tóth Árpád C4230, 131).

II. partikula

1. ’〈annak kif-ére, hogy vmi a jelölt csekélynek tartott mennyiséget, mértéket éppen hogy csak eléri, hogy nagyjából annyi〉’ ❖ a’ más idegen nyelven nem ért Aſzſzonyságok, alig egy két ſzép könyvet tanálhatnak magyar nyelven (1774 Báróczi Sándor 7031007, [XI]) | A kalaposmester még alig 30 éves (1882 Szathmáry Károly 8428008, 23) | Alig páran voltunk a szobában (1931 Kassák Lajos 9314010, 31) | Alig kétszáz méterre lakott a házunktól (1974 Nádasdi Péter 9467001, 60).

1a. (kül. középfokú mn-ek és szn-ek, ill. ezek fokhatározói vonzata mellett) ’〈a különbség, eltérés, változás csekély voltának jelölésére〉’ ❖ Ez az uj erő [ti. a gőz] szelet és vitorlát kipótol a’ tengeren és folyokon, alig kevesebb nyereséggel, mint régenten az emberi erő pótoltatott volt ki az állat’ erejével (1834 Fillértár 8623003, 230) | [az ember] élete a növény és állat életénél alig valamivel magasztosabb (1876 Németh Antal² 8331001, 34) | alig kevéssel többet (1919 Ujfalusi László CD10) | Ragályszerűen elszaporodtak a tenyérnyi kávézók és alig nagyobb mozik Pesten (1979 Illyés Gyula 9274061, 468).

2. (egysz 1. sz-ű, felt módú igével) ’〈tagadás udvarias kif-ére〉’ ❖ Volt-e benne köszönet? Alig merném hinni (1870 Rónay Jácint 8396010, 329) | – Van ennek valakije? […] – Nnem. Alig hinném (1922 Móricz Zsigmond 9462053, 80).

Fr: láb.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

alig határozószó és partikula 0
elig 0 (nyj)
I. határozószó
1. (tagadó alanyi mellékmondat főmondatában) (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmi épphogy csak nem következik be〉
Alig volt, a’ titok hogy ki-nem fakada
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
a’ napokban tsak alig hogy élet ellen valo orvoſságot nem ivott a’ Tsukoladéban
(1785 Magyar Hírmondó)
Csak alig, hogy meg nem hallotta
(1790 Héczei Dániel)
Urunk 1755-dikben alig hogy el nem veſzett Góa
(1804 Molnár János)
Engem a szivárvány minden szinére vertek, s alighogy be nem csiptek a brentfordi boszorkány gyanánt
(1867 Rákosi Jenő ford.Shakespeare)
Életemben egyszer nyulok ahhoz, a mi nem az enyém s most alig, hogy rajta nem kaptak
(1884 Jakab Ödön)
2. (partikulaszerűen)
〈Vmely tulajdonságnak, vmely cselekvés, történés mértékének stb. fokozati skálán való elhelyezésére.〉
2a.
〈vmely cselekvés, történés stb. csekély mértékének, gyengeségének kif-ére〉
Pulſuſa mindenkor igen ſebes, reſzketö, egyenetlen, néha alig érezhetö
(1778 Milesz József ford.Störck)
A felgyujtott lámpáknak nagy sárgás udvara volt, melyen tul fényök alig hatolt
(1882 Rákosi Jenő)
Levelet írok annak, aki engem alig ösmer vagy talán nem is ösmer, de aki az én szívem drága kincse
(1913 e. Rudnyánszky Gyula)
A magasban alig látszanak a naptól a vöröses robbanások; vakít a napfény
(1961 Elbert János ford.Bek)
2b.
〈vmely tulajdonság, állapot csekély, gyenge voltának kif-ére〉
Összel [inkább eszi a marha] a’ mértékletesen, avagy az alig-keserü zöldségeket
(1785 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
Mikoron a finom érett banánt hozták, az öreg asszony egy nyers és alig érett zöld darabot vett be
(1917 Móricz Zsigmond)
A sapka az első. Ne hagyjon a homlokon nyomot, lassan halványodó piros sávot. […] Kibújt belőle, megrázta fejét. Haja engedelmesen helyére hullt, átölelte arca szívét aranylón, puhán. Alig piros. Elmúlik, mire visszajön
(1979 Domahidy András)
2c.
〈vmely dolog, cselekvés stb. nehéz, szinte lehetetlen voltának kif-ére〉
Lankadoz, és alig ingathatja teſtét
(1772 Bessenyei György¹)
azon csekély pénzecskéből melyet szerepezéssel keresek kenyér és gyümölcsön kivül alig telik egyébbre
(1867 Petőfi Zoltán)
Alig voltam képes megérteni a dolgot
(1942 Füst Milán)
alig győzte a munkát
(1986 Gion Nándor)
2d.
〈vmely esemény, cselekvés, történés ritka voltának kif-ére〉
Az Európai tengerekenn mind ekkoráíg az Ángluſokat lehet inkább nyerteſeknek mondani. Kltemény vólt az, a mit a ſok hajóknak el-fogattatáſok fell hírleltenek. Vagy 4 keresked hajókat ki-vévén, mellyek a Frantziáknak jutottak; egyéb kárt moſtanſág alig vallottanak
(1780 Magyar Hírmondó)
Hűvös, ködös, komor volt a reggel, mint szivemben – Kassa emléke, hol magyar szót alig hallottam
(1845 Petőfi Sándor)
mi [ti. a család] barátságos viszonyban élünk, de alig találkozunk
(1855 Rónay Jácint)
haza alig járt Tonio, az anyja temetésére is egy dortmundi özvegy vitte fel
(1979 Domahidy András)
2e.
〈annak kif-ére, hogy vmiből csak kevés van, csak elvétve akad〉
alig vagyon ſzáz közzül egy ’s két ember, a’ ki igazán, és hüséggel dolgozna
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
Csak alig akad már egy-két víg barátom, Leeresztett orral, füllel jár a többi
(1850 k. Szemere Miklós)
Apám szegényember, elig van tízvékára való szigorú földünk
(1928 Tamási Áron)
a fák, a bokrok még lombtalanok és virág is alig akad
(1981 Herczeg Éva–Vojnits András)
3.
〈vmely idő-, kül. napszak, ill. vmely tevékenység, folyamat kezdeti szakaszának jelölésére〉
Edgy gyenge virág el-enyészik, Mikoron alig érte nyitását!
(1781 Főldi János)
Alig ébred, kiugrik hamar ágyából, tisztán felöltözködik, orczáját fejét mindennap hideg vízzel megmossa
(1829 Döbrentei Gábor)
még tán korán is lenne [ebédelni], alig lehet fele dél
(1840 Emlény)
Alig virradt, a kíváncsiságtól ösztökélve fölkelt
(1926 Kosztolányi Dezső)
Alig töltötte bé a harmincharmadikat, nősülésre adta fejét
(1991 Koncz István)
3a. (ksz-szerűen)
alighogy, mihelyt
alig lettünk már akkor el-múlunk
(1773 Bessenyei György¹)
Alig viradt, már ujra alkonyúl
(1848 Petőfi Sándor)
Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar
(1905 Móra Ferenc)
Alig találkoztak össze, máris bajuk van egymással
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
4. (módsz-szerűen) (ritk)
alég is vagyok egyébre alkalmatos
(1784 Magyar Hírmondó)
megpengetem a nyűtt Bús hegedűt. […] Ebből immár alig lesz édes ének
(1928 Tóth Árpád)
II. partikula
1.
〈annak kif-ére, hogy vmi a jelölt csekélynek tartott mennyiséget, mértéket éppen hogy csak eléri, hogy nagyjából annyi〉
a’ más idegen nyelven nem ért Aſzſzonyságok, alig egy két ſzép könyvet tanálhatnak magyar nyelven
(1774 Báróczi Sándor)
A kalaposmester még alig 30 éves
(1882 Szathmáry Károly)
Alig páran voltunk a szobában
(1931 Kassák Lajos)
Alig kétszáz méterre lakott a házunktól
(1974 Nádasdi Péter)
1a. (kül. középfokú mn-ek és szn-ek, ill. ezek fokhatározói vonzata mellett)
〈a különbség, eltérés, változás csekély voltának jelölésére〉
Ez az uj erő [ti. a gőz] szelet és vitorlát kipótol a’ tengeren és folyokon, alig kevesebb nyereséggel, mint régenten az emberi erő pótoltatott volt ki az állat’ erejével
(1834 Fillértár)
[az ember] élete a növény és állat életénél alig valamivel magasztosabb
(1876 Németh Antal²)
alig kevéssel többet
(1919 Ujfalusi László)
Ragályszerűen elszaporodtak a tenyérnyi kávézók és alig nagyobb mozik Pesten
(1979 Illyés Gyula)
2. (egysz 1. sz-ű, felt módú igével)
〈tagadás udvarias kif-ére〉
Volt-e benne köszönet? Alig merném hinni
(1870 Rónay Jácint)
– Van ennek valakije? […] – Nnem. Alig hinném
(1922 Móricz Zsigmond)
Fr: láb
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások