dörgedelmes mn 15B

1. ’nagy erejű hanggal kísért 〈természeti jelenség〉, ill. ilyen hangon megvalósított, előadott 〈emberi megnyilvánulás〉’ ❖ A dörgedelmes égiháború (1846 Petőfi Sándor 8366294, 69) | Felzúgott a taps dörgedelmesen (1876 Kiss József³ 8245013, 93) | valóban rászolgáltak a dörgedelmes éljenekre (1885 Vajda János C4655, 74) | Még ma is olyan féktelenül csapkodnak a habok. Hallom dörgedelmes morajlásukat (1909 Kosztolányi Dezső 9359116, 59) | tüsszentett két dörgedelmeset (1967 Rónay György ford.–Collodi 9573161, 38).

2. ’erélyes hangú, a hiányosságokat, hibákat szónokiasan, túlozva részletező 〈kritika〉, ill. ilyen hangú, stílusú 〈megnyilvánulás, mű〉’ ❖ a’ minap O’Connellhez egy dörgedelmes epistolát intézett (1843 Pesti Hírlap CD61) | [a tiszteletes úr] dörgedelmes beszédet vágott ki Sodoma és Gomoráról (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312016, 106) | „Csúf” szövegeket választok, hogy a dörgedelmesebb fogalmazás jóvoltából a régi szólásmód íze, ereje jobban kitessék. Íme mindjárt Heltai Gáspár szózata a fajtalankodókról (1973 Hernádi Miklós 1066003, 313) | ez a bírálat kicsit dörgedelmesre sikeredett (1990 Bodor Péter 2004015, 491).

3. ’nagy (hang)erővel szónokló, ill. szigorú elvárásaival és kritikájával félelmet keltő 〈személy〉’ ❖ a már említett (palermói) dörgedelmes hitszónok (1921 Széchenyi István minden írása CD1501) | [A költő,] ha politikai költészetre vetemedik, puffogóvá, fáziscséplővé, jelszavassá válik, afféle dörgedelmes néptribunná (1929 Kosztolányi Dezső 9359113, 41) | kóbor Faustok és dörgedelmes érsekek körében játszódó történet (1963 Film, Színház, Muzsika jún. 21. C0156, 14) | dörgedelmes protestáns Isten helyett itt már apuka és anyuka predesztinálja a csemetét, győztesnek vagy vesztesnek (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz. dörög; ÉKsz.

dörgedelmes melléknév 15B
1.
nagy erejű hanggal kísért 〈természeti jelenség〉, ill. ilyen hangon megvalósított, előadott 〈emberi megnyilvánulás〉
A dörgedelmes égiháború
(1846 Petőfi Sándor)
Felzúgott a taps dörgedelmesen
(1876 Kiss József³)
valóban rászolgáltak a dörgedelmes éljenekre
(1885 Vajda János)
Még ma is olyan féktelenül csapkodnak a habok. Hallom dörgedelmes morajlásukat
(1909 Kosztolányi Dezső)
tüsszentett két dörgedelmeset
(1967 Rónay György ford.Collodi)
2.
erélyes hangú, a hiányosságokat, hibákat szónokiasan, túlozva részletező 〈kritika〉, ill. ilyen hangú, stílusú 〈megnyilvánulás, mű〉
a’ minap O’Connellhez egy dörgedelmes epistolát intézett
(1843 Pesti Hírlap)
[a tiszteletes úr] dörgedelmes beszédet vágott ki Sodoma és Gomoráról
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
„Csúf” szövegeket választok, hogy a dörgedelmesebb fogalmazás jóvoltából a régi szólásmód íze, ereje jobban kitessék. Íme mindjárt Heltai Gáspár szózata a fajtalankodókról
(1973 Hernádi Miklós)
ez a bírálat kicsit dörgedelmesre sikeredett
(1990 Bodor Péter)
3.
nagy (hang)erővel szónokló, ill. szigorú elvárásaival és kritikájával félelmet keltő 〈személy〉
a már említett (palermói) dörgedelmes hitszónok
(1921 Széchenyi István minden írása)
[A költő,] ha politikai költészetre vetemedik, puffogóvá, fáziscséplővé, jelszavassá válik, afféle dörgedelmes néptribunná
(1929 Kosztolányi Dezső)
kóbor Faustok és dörgedelmes érsekek körében játszódó történet
(1963 Film, Színház, Muzsika jún. 21.)
dörgedelmes protestáns Isten helyett itt már apuka és anyuka predesztinálja a csemetét, győztesnek vagy vesztesnek
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. dörög; ÉKsz.

Beállítások