drákói mn 18A2 (vál)

’〈a jogrendben és az igazságszolgáltatásban:〉 az i. e. 7. században működött görög államférfi, Drakón könyörtelen törvénykezési módszerét idéző, ill. erre emlékeztető 〈szigorúság v. keménység〉’ ❖ a büntető törvénykönyv drákói szigora alól menekülni akar (1876 Hevesi Lajos C2087, 303) | El voltam szörnyedve a drákói keménységű ítélet fölött (1886 Jókai Mór CD18) | drákói kegyetlenséggel lépett fel (1940 Bánlaky József CD16) | A házasságkötésre befolyással volt az elmúlt századokban az is, hogy a házasságon kívüli nemi életet drákói szigorral tilalmazták, üldözték (1990 Magyar néprajz CD47).

a. ’ilyen szigort tükröző 〈törvény, rendelet stb.〉’ ❖ Rémülés fogta el az egéſz Várost, illy Drakói Törvénynek hallására (1792 Magyar Hírmondó C5808, 221) | [Szent László alatt] valódi drakói (vérrelirt) törvények alkottattak az illy gonosztevők ellen (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Törvényjavaslatot nyújtottak be a brutális férjek ellen. A javaslat elég drákói volt (1906 Ady Endre CD0801) | Jelent meg közlemény az 1966-os drákói abortusz-rendeletről is (1989 Romsics Ignác 2015024, 35) | egy olyan sajtótörvény, amely a szabad véleménynyilvánítást drákói normák közé szorítja, a sajtót nem teheti szabaddá, hanem elnyomja (1997 Rózsa Mária CD40).

b. ’ilyenre valló, határozott, szigorú, kemény 〈cselekedet, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ a’ sardiniai büntetőtörvénykönyvben is (1839. őszhó 26-ról) – ámbár elég dracoi kézzel van irva, mert 24 czikkben fenyeget halálos büntetéssel – botról, korbácsról csak emlités sincs (1841 Pesti Hírlap CD61) | A rövidlátó elnök drákói arczczal ül székén (1882 Vértesi Arnold C4453, 122) | Annál siralmasabb nincs, mint egyénekkel szemben drákói intézkedéseket követelni ugyanakkor, mikor az egyéni visszaéléseket szükségképpen kiváltó szervezési hibák érintetlenül maradnak (1947 Bibó István 2055002, 10) | törvényt kell hozni az „üzemeltetési díjak” drákói behajtásáról (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

drákói melléknév 18A2 (vál)
〈a jogrendben és az igazságszolgáltatásban:〉 az i. e. 7. században működött görög államférfi, Drakón könyörtelen törvénykezési módszerét idéző, ill. erre emlékeztető 〈szigorúság v. keménység〉
a büntető törvénykönyv drákói szigora alól menekülni akar
(1876 Hevesi Lajos)
El voltam szörnyedve a drákói keménységű ítélet fölött
(1886 Jókai Mór)
drákói kegyetlenséggel lépett fel
(1940 Bánlaky József)
A házasságkötésre befolyással volt az elmúlt századokban az is, hogy a házasságon kívüli nemi életet drákói szigorral tilalmazták, üldözték
(1990 Magyar néprajz)
a.
ilyen szigort tükröző 〈törvény, rendelet stb.〉
Rémülés fogta el az egéſz Várost, illy Drakói Törvénynek hallására
(1792 Magyar Hírmondó)
[Szent László alatt] valódi drakói (vérrelirt) törvények alkottattak az illy gonosztevők ellen
(1855 Vasárnapi Újság)
Törvényjavaslatot nyújtottak be a brutális férjek ellen. A javaslat elég drákói volt
(1906 Ady Endre)
Jelent meg közlemény az 1966-os drákói abortusz-rendeletről is
(1989 Romsics Ignác)
egy olyan sajtótörvény, amely a szabad véleménynyilvánítást drákói normák közé szorítja, a sajtót nem teheti szabaddá, hanem elnyomja
(1997 Rózsa Mária)
b.
ilyenre valló, határozott, szigorú, kemény 〈cselekedet, megnyilvánulás stb.〉
a’ sardiniai büntetőtörvénykönyvben is (1839. őszhó 26-ról) – ámbár elég dracoi kézzel van irva, mert 24 czikkben fenyeget halálos büntetéssel – botról, korbácsról csak emlités sincs
(1841 Pesti Hírlap)
A rövidlátó elnök drákói arczczal ül székén
(1882 Vértesi Arnold)
Annál siralmasabb nincs, mint egyénekkel szemben drákói intézkedéseket követelni ugyanakkor, mikor az egyéni visszaéléseket szükségképpen kiváltó szervezési hibák érintetlenül maradnak
(1947 Bibó István)
törvényt kell hozni az „üzemeltetési díjak” drákói behajtásáról
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások