dráma fn 6A

1. (Irodt) ’〈gyakr. a lírával és az epikával szemben:〉 társadalmilag érvényes tematikájú, az ábrázolt (társadalmi, történelmi, erkölcsi) konfliktusból kialakuló cselekményt sűrítve, párbeszédes módon megjelenítő, rendsz. színpadi előadás igényével megformált szépirodalmi alkotás, ill. ez mint a három irodalmi műnem egyike’ ❖ Ariſtotus el-nem mulatta Drammára való regulákot ſzabni (1775 Zechenter Antal 7386006, 4) | dráma, bármi nagy kőltői becs mellett is, színi hatás nélkül nem tökéletes mű (1837 Vörösmarty Mihály 8524426, 9) | A három nagy korszaknak ... három költészeti faj felel meg: a líra, az epika és a dráma (1914 Ambrus Zoltán C0604, 83) | Háy [Gyula] a disszidens tudósok sorsát és az atomhatalommal való visszaélés és háborús uszítás témáját köti össze a drámában (1968–1969 Siklós Olga 1141002, 324) | A különös darab címe: Büntetések. Kornis Mihálynak a Halleluja után ez a második drámája (1981 Radnóti Zsuzsa 1128002, 157) | az egyes műfajokat általában a műnemek (epika, dráma, líra) szerint szokás csoportosítani (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

1a. ’ilyen (színpadra állított) művek vmilyen jellegzetes típusa, változata v. műfaja’ ❖ A felső nemű poézisben (mint az eposz, dráma, óda, tanítóversezet) szerencsével dolgoztak kivált a németek és angolok (1814–1815 Kölcsey Ferenc 8253047, 886) | verses drámák (1839 Szemere Pál 8439037, 169) | [a tragikai elem] az úgynevezett középfajú drámának mintegy alapul szolgált (1873 Gyulai Pál 8173012, 530) | tragikai drámának vagy tragédiának (1885 Beöthy Zsolt 8048008, 582) | polgári dráma (1969 Almási Miklós 1002002, 452) | történelmi dráma (1983 e. Béládi Miklós CD53) | Az abszurd drámákban is van, ami rémisztő, s van, ami mulatságos (2000 Magyar Hírlap CD09).

1b. (jelzővel, es. birtokszóként) (Irodt) ’〈a jelzővel kifejezett kultúrára, korszakra, szerzőre stb. vonatkoztatva:〉 arra jellemző, szokásos v. tipikus drámai mű’ ❖ Nagy Elssége az Nemzetünknek, a’ mit eggy nagy tapaſztalású és hívatalú Férjfiú eggy Alkalmatossággal elttem állított: Hogy az együgy, kába Személyek a’ Magyar Drámákban, azért haſznavehetetlenek, mert ez a’ Karakter nintsen Magyarba (1794 Kármán József² 7165023, 269) | a görög dramákban a kar, fölvezettetik, és a cselekvények’ hőseit bátorítja vagy furiaként üldözi (1843 Kemény Zsigmond 8235033, 79) | mindenütt az Erzsébet-kor drámáját látnók a feloldási kisérletek egyik oldalán és a klasszikus és klasszicizáló drámát a másikon (1909 Lukács György² 9405012, 61) | az ibseni dráma (1916 Hevesi Sándor 9247002, 71) | a francia klasszikus dráma a Megtestesült Racionális Rend, és ezzel szemben az angol barokk dráma a Megtestesült Káosz (1967 Szentkuthy Miklós 9664013, 308).

1c. ’〈vmely műalkotás cselekményében:〉 drámai konfliktus, feszültség, drámaiság’ ❖ Íme egy dráma, amelyben minden megvan, csupán dráma nincsen (1906 Juhász Gyula¹ 9284837, 100) | minden drámának két, legföljebb három igazi személye van, a többi csak eszköz, rugó, háttér, – szóval csak technikai lehetőség arra nézve, hogy a két vagy három igazi személynek a drámája kifejlődjék (1916 Hevesi Sándor 9247001, 63) | Igazi, feszült drámát csak a harmadik felvonás ad, az Erzsébet–Essex jelenetben (1962 Gellért Oszkár 9180002, 385) | [A nézőt Sára Sándor Bábolna című dokumentumfilm-sorozatának] egyetlen jelenete sem zaklatja föl. Nincs benne küzdelem, feszültség, dráma; nincs vértolulás (1985 Csoóri Sándor 9090084, 795).

2. (Isk) ’drámaelmélet és dramatikus gyakorlat mint művészetpedagógiai tantárgy, drámapedagógia’ ❖ A négy műveltségi terület oktatása egyrészt új szakok bevezetésével (például háztartástan), másrészt a meglevő szakokon belül (például a dráma a magyar nyelv és irodalom keretében) lehetséges (1997 Magyar Hírlap CD09) | az amerikai Yale Egyetemen irodalmat és drámát tanított (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (Film is)(az akcióval szemben) az emberek közötti kapcsolatokra hangsúlyt helyező, lélektani hitelességre törekvő, komoly és gyakr. komor v. megrázó cselekményű filmművészeti alkotás, ill. ennek műfaja; filmdráma’ ❖ A dráma kategóriában a Truman show főszereplője, Jim Carrey nyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Aranyglóbuszt (1999 Magyar Hírlap CD09) | [Az Oscar-díj átadásakor] a romantikus vígjáték, és a normandiai partraszállást átélhető közelségbe hozó dráma osztozott az elismeréseken (1999 Magyar Hírlap CD09) | A díjnyertes alkotás pszichológiai dráma, amelynek férfifőszerepét Tom Cruise alakítja (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈társadalmi v. személyes (élet)helyzetre, körülményekre vonatkoztatva:〉(feszültséggel teli, nagy indulatokat mozgató,) tragikus kimenetelű esemény(sorozat) v. váratlan szerencsétlenség’ ❖ a’ soknak kiadása szokássá leend, ’s a’ pénz olly könnyen dobatik el, mint a’ milly könnyen jöve a’ ládába […] ’s ime itt állunk a’ dráma kezdetin (1830 Széchenyi István C3886, 203) | A nemzeti pusztulás borzasztó drámája megkezdődött (1877 Budapest 8674001, 2) | Házastársak véres szerelmi drámája (1947 Szabad Föld júl. 13. C1537, 4) | Szelíd volt a gyermekkorom, szelíd az anyám, nálunk nem voltak drámák, akkor sem, amikor kijöttem a rács mögül (1969 Domahidy András 1036005, 153) | Továbbra is számolni kell azonban a csernobili dráma távlati következményeivel (2000 Magyar Hírlap CD09).

Ö: film~, irány~, király~, könyv~, melo~, mono~, nép~, pszicho~, rém~, sors~, túsz~, zene~.

UB: -kötet, -töredék.

Fr: abszurd, analitikus.

ÖU: mese~, mimo~, parabola~, tétel~, tézis~, vita~.

ÖE: ~antológia, ~esztétika, ~gyűjtemény, ~hős, ~költészet, ~melléklet, ~pedagógus, ~terv, ~vázlat.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

dráma főnév 6A
1. (Irodt)
〈gyakr. a lírával és az epikával szemben:〉 társadalmilag érvényes tematikájú, az ábrázolt (társadalmi, történelmi, erkölcsi) konfliktusból kialakuló cselekményt sűrítve, párbeszédes módon megjelenítő, rendsz. színpadi előadás igényével megformált szépirodalmi alkotás, ill. ez mint a három irodalmi műnem egyike
Ariſtotus el-nem mulatta Drammára való regulákot ſzabni
(1775 Zechenter Antal)
dráma, bármi nagy kőltői becs mellett is, színi hatás nélkül nem tökéletes mű
(1837 Vörösmarty Mihály)
A három nagy korszaknak ... három költészeti faj felel meg: a líra, az epika és a dráma
(1914 Ambrus Zoltán)
Háy [Gyula] a disszidens tudósok sorsát és az atomhatalommal való visszaélés és háborús uszítás témáját köti össze a drámában
(1968–1969 Siklós Olga)
A különös darab címe: Büntetések. Kornis Mihálynak a Halleluja után ez a második drámája
(1981 Radnóti Zsuzsa)
az egyes műfajokat általában a műnemek (epika, dráma, líra) szerint szokás csoportosítani
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
1a.
ilyen (színpadra állított) művek vmilyen jellegzetes típusa, változata v. műfaja
A felső nemű poézisben (mint az eposz, dráma, óda, tanítóversezet) szerencsével dolgoztak kivált a németek és angolok
(1814–1815 Kölcsey Ferenc)
verses drámák
(1839 Szemere Pál)
[a tragikai elem] az úgynevezett középfajú drámának mintegy alapul szolgált
(1873 Gyulai Pál)
tragikai drámának vagy tragédiának
(1885 Beöthy Zsolt)
polgári dráma
(1969 Almási Miklós)
történelmi dráma
(1983 e. Béládi Miklós)
Az abszurd drámákban is van, ami rémisztő, s van, ami mulatságos
(2000 Magyar Hírlap)
1b. (jelzővel, es. birtokszóként) (Irodt)
〈a jelzővel kifejezett kultúrára, korszakra, szerzőre stb. vonatkoztatva:〉 arra jellemző, szokásos v. tipikus drámai mű
Nagy Elssége az Nemzetünknek, a’ mit eggy nagy tapaſztalású és hívatalú Férjfiú eggy Alkalmatossággal elttem állított: Hogy az együgy, kába Személyek a’ Magyar Drámákban, azért haſznavehetetlenek, mert ez a’ Karakter nintsen Magyarba
(1794 Kármán József²)
a görög dramákban a kar, fölvezettetik, és a cselekvények’ hőseit bátorítja vagy furiaként üldözi
(1843 Kemény Zsigmond)
mindenütt az Erzsébet-kor drámáját látnók a feloldási kisérletek egyik oldalán és a klasszikus és klasszicizáló drámát a másikon
(1909 Lukács György²)
az ibseni dráma
(1916 Hevesi Sándor)
a francia klasszikus dráma a Megtestesült Racionális Rend, és ezzel szemben az angol barokk dráma a Megtestesült Káosz
(1967 Szentkuthy Miklós)
1c.
〈vmely műalkotás cselekményében:〉 drámai konfliktus, feszültség, drámaiság
Íme egy dráma, amelyben minden megvan, csupán dráma nincsen
(1906 Juhász Gyula¹)
minden drámának két, legföljebb három igazi személye van, a többi csak eszköz, rugó, háttér, – szóval csak technikai lehetőség arra nézve, hogy a két vagy három igazi személynek a drámája kifejlődjék
(1916 Hevesi Sándor)
Igazi, feszült drámát csak a harmadik felvonás ad, az Erzsébet–Essex jelenetben
(1962 Gellért Oszkár)
[A nézőt Sára Sándor Bábolna című dokumentumfilm-sorozatának] egyetlen jelenete sem zaklatja föl. Nincs benne küzdelem, feszültség, dráma; nincs vértolulás
(1985 Csoóri Sándor)
2. (Isk)
drámaelmélet és dramatikus gyakorlat mint művészetpedagógiai tantárgy, drámapedagógia
A négy műveltségi terület oktatása egyrészt új szakok bevezetésével (például háztartástan), másrészt a meglevő szakokon belül (például a dráma a magyar nyelv és irodalom keretében) lehetséges
(1997 Magyar Hírlap)
az amerikai Yale Egyetemen irodalmat és drámát tanított
(2000 Magyar Hírlap)
3. (Film is)
(az akcióval szemben) az emberek közötti kapcsolatokra hangsúlyt helyező, lélektani hitelességre törekvő, komoly és gyakr. komor v. megrázó cselekményű filmművészeti alkotás, ill. ennek műfaja; filmdráma
A dráma kategóriában a Truman show főszereplője, Jim Carrey nyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Aranyglóbuszt
(1999 Magyar Hírlap)
[Az Oscar-díj átadásakor] a romantikus vígjáték, és a normandiai partraszállást átélhető közelségbe hozó dráma osztozott az elismeréseken
(1999 Magyar Hírlap)
A díjnyertes alkotás pszichológiai dráma, amelynek férfifőszerepét Tom Cruise alakítja
(2000 Magyar Hírlap)
4.
〈társadalmi v. személyes (élet)helyzetre, körülményekre vonatkoztatva:〉 (feszültséggel teli, nagy indulatokat mozgató,) tragikus kimenetelű esemény(sorozat) v. váratlan szerencsétlenség
a’ soknak kiadása szokássá leend, ’s a’ pénz olly könnyen dobatik el, mint a’ milly könnyen jöve a’ ládába […] ’s ime itt állunk a’ dráma kezdetin
(1830 Széchenyi István)
A nemzeti pusztulás borzasztó drámája megkezdődött
(1877 Budapest)
Házastársak véres szerelmi drámája
(1947 Szabad Föld júl. 13.)
Szelíd volt a gyermekkorom, szelíd az anyám, nálunk nem voltak drámák, akkor sem, amikor kijöttem a rács mögül
(1969 Domahidy András)
Továbbra is számolni kell azonban a csernobili dráma távlati következményeivel
(2000 Magyar Hírlap)
ÖU: mesedráma, mimodráma, paraboladráma, tételdráma, tézisdráma, vitadráma
ÖE: drámaantológia, drámaesztétika, drámagyűjtemény, drámahős, drámaköltészet, drámamelléklet, drámapedagógus, drámaterv, drámavázlat
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások