dráma- (előtagként)

1. ’színművet alkotó, drámai művel foglalkozó 〈személy〉’ ❖ drámafordító fn 1A | Tudva van, hogy a Kossuth Lajos neve is előfordúlt a nemzeti színház régi műsorában, mint drámafordítóé (1896 Vadnay Károly CD44) | Drámafordítóink sorát Teleki Ádám (1740–1792) nyitotta meg (1965 Solt Andor CD53) | [Csorba Győzőnek] elsősorban természetesen versfordításai képviselnek maradandó értéket, de jelentős volt drámafordítóként is (1998 Új Könyvek CD29)  drámaköltő fn 1C | A’ régi drámaköltők’ Medeája minden iszonyai mellett is bámulatra méltó asszony maradt (1823 Toldy Ferenc ford.–Schiller C4182, 8) | A dráma földje a színpad, s az neméppen véletlen szüleménye, hogy az újkor legnagyobb drámaköltői, Shakespeare és Molière színészek voltak (1873 Gyulai Pál 8173012, 512) | A drámaköltő [ti. Vörösmarty Mihály] következő befejezett alkotása, a Czillei és a Hunyadiak (1844) már az Elméleti töredékek szellemében választ [témát] (1981 Kerényi Ferenc 1077002, 279)  drámaszerző fn 1C | az ügyes Drámaszerző a’ legpusztábbnak tetsző tárgyat is úgy kikészítheti, ’s olly kedvező szempontra irányozhatja, hogy az tökéletes drámai behatást csinálhat (1826 Kölcsey Ferenc C5247, 193) | többen vállalkoztak klasszikus és korabeli külföldi drámaszerzők magyarul való megszólaltatására (1965 Solt Andor CD53) | Kornis Mihály (1949–) szigorú ítélőerővel és remek nyelvi humorral bíró drámaszerző (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2. ’vmely drámára v. drámai művekre irányuló 〈tevékenység( eredményeként létrejövő mű)〉’ ❖ drámabírálat fn 3A | [Gyulai Pálnak] a nyelvújítás, Vörösmarty, Petőfi és Arany nyelvéről adott elemzései majdnem végérvényesek. Itt, a drámabírálatokban nem igen nyílik alkalma ilyesmire; de azért akad néhány kitűnő, néhány rendkívül találó jellemzés (1908 Hatvany Lajos CD10) | [Kölcsey] Körner-bírálatával, hosszú ideig a legjobb magyar dramaturgiai tanulmánnyal, megvetette a hazai drámabírálat alapját (1932 Pintér Jenő CD44) | Drámabírálataiban Péterfy is elengedhetetlennek, központi elemnek tartotta a szilárd cselekményt (1988 Németh G. Béla CD30)  drámaelemzés fn 4B | A beható drámaelemzés szerzője: Gyurmán Adolf pesti hírlapíró (1932 Pintér Jenő CD44) | [Arany] a Bánk bán tanulmányokat csak 1879-ben adta közre, a Prózai dolgozatokban; azóta töredékességében is a legfontosabb magyar dráma-elemzések közé sorolják, s joggal (1971 Keresztury Dezső CD30) | utazó közművelődési színház vagyunk, nemcsak előadásokat tartunk, hanem például rendhagyó órákat, drámaelemzéseket [is] (1998 Magyar Hírlap CD09)  drámakritika fn 6A | [Lewes] visszatérve hazájába igen élénk, széleskörü irodalmi tevékenységbe merült, irván novellákat, drámakritikákat, természettudományi dolgozatokat, politikai tanulmányokat stb. (1895 PallasLex. CD02) | A Jeruzsálem pusztulása nem hibátlan mű, de olyan rangú, hogy a nagy tehetség jelentkezésének kijáró örömmel kellett volna fogadnia drámakritikánknak, ha lett volna ilyen (1965 Orosz László CD53).

3. ’drámai művek írására meghirdetett 〈versengés〉’ ❖ drámapályázat fn 3A | Az utolsó Péczely-féle drámapályázatról szóló akadémiai jelentésből (1888 Beöthy Zsolt C1020, 90) | Mikor kiszabadul Nagy István, évekig nem merik közölni az írásait, míg 1936 nyarán drámapályázatot nem hirdet a Szépmíves Céh (1943 Juhász Géza¹ 9283010, 111) | A televízió által meghirdetett drámapályázat első díjait Karinthy Ferenc Lacrimosa és Vészi Endre Nem indít és nem fogad című forgatókönyvének ítélik (1987 Lévai Béla 1094001, 13)  drámaverseny fn 4B | 1815-ben a Döbrentei szerkesztése alatti „Erdélyi Muzeum” czimű folyóiratban az alakuló félben levő kolozsvári szinigazgatóság egy felhivást bocsátott közre, mellyben drámaversenyre buzditá mind azokat, kik magukban e térre hivatást éreznek (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [Az ókori görög világban] a színészek anyagot gyűjtöttek a drámaversenyekhez az íróknak (1998 Magyar Hírlap CD09).

dráma- (előtagként)
1.
színművet alkotó, drámai művel foglalkozó 〈személy〉
drámafordító főnév 1A
Tudva van, hogy a Kossuth Lajos neve is előfordúlt a nemzeti színház régi műsorában, mint drámafordítóé
(1896 Vadnay Károly)
Drámafordítóink sorát Teleki Ádám (1740–1792) nyitotta meg
(1965 Solt Andor)
[Csorba Győzőnek] elsősorban természetesen versfordításai képviselnek maradandó értéket, de jelentős volt drámafordítóként is
(1998 Új Könyvek)
drámaköltő főnév 1C
A’ régi drámaköltők’ Medeája minden iszonyai mellett is bámulatra méltó asszony maradt
(1823 Toldy Ferenc ford.Schiller)
A dráma földje a színpad, s az neméppen véletlen szüleménye, hogy az újkor legnagyobb drámaköltői, Shakespeare és Molière színészek voltak
(1873 Gyulai Pál)
A drámaköltő [ti. Vörösmarty Mihály] következő befejezett alkotása, a Czillei és a Hunyadiak (1844) már az Elméleti töredékek szellemében választ [témát]
(1981 Kerényi Ferenc)
drámaszerző főnév 1C
az ügyes Drámaszerző a’ legpusztábbnak tetsző tárgyat is úgy kikészítheti, ’s olly kedvező szempontra irányozhatja, hogy az tökéletes drámai behatást csinálhat
(1826 Kölcsey Ferenc)
többen vállalkoztak klasszikus és korabeli külföldi drámaszerzők magyarul való megszólaltatására
(1965 Solt Andor)
Kornis Mihály (1949–) szigorú ítélőerővel és remek nyelvi humorral bíró drámaszerző
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2.
vmely drámára v. drámai művekre irányuló 〈tevékenység( eredményeként létrejövő mű)
drámabírálat főnév 3A
[Gyulai Pálnak] a nyelvújítás, Vörösmarty, Petőfi és Arany nyelvéről adott elemzései majdnem végérvényesek. Itt, a drámabírálatokban nem igen nyílik alkalma ilyesmire; de azért akad néhány kitűnő, néhány rendkívül találó jellemzés
(1908 Hatvany Lajos)
[Kölcsey] Körner-bírálatával, hosszú ideig a legjobb magyar dramaturgiai tanulmánnyal, megvetette a hazai drámabírálat alapját
(1932 Pintér Jenő)
Drámabírálataiban Péterfy is elengedhetetlennek, központi elemnek tartotta a szilárd cselekményt
(1988 Németh G. Béla)
drámaelemzés főnév 4B
A beható drámaelemzés szerzője: Gyurmán Adolf pesti hírlapíró
(1932 Pintér Jenő)
[Arany] a Bánk bán tanulmányokat csak 1879-ben adta közre, a Prózai dolgozatokban; azóta töredékességében is a legfontosabb magyar dráma-elemzések közé sorolják, s joggal
(1971 Keresztury Dezső)
utazó közművelődési színház vagyunk, nemcsak előadásokat tartunk, hanem például rendhagyó órákat, drámaelemzéseket [is]
(1998 Magyar Hírlap)
drámakritika főnév 6A
[Lewes] visszatérve hazájába igen élénk, széleskörü irodalmi tevékenységbe merült, irván novellákat, drámakritikákat, természettudományi dolgozatokat, politikai tanulmányokat stb.
(1895 PallasLex.)
A Jeruzsálem pusztulása nem hibátlan mű, de olyan rangú, hogy a nagy tehetség jelentkezésének kijáró örömmel kellett volna fogadnia drámakritikánknak, ha lett volna ilyen
(1965 Orosz László)
3.
drámai művek írására meghirdetett 〈versengés〉
drámapályázat főnév 3A
Az utolsó Péczely-féle drámapályázatról szóló akadémiai jelentésből
(1888 Beöthy Zsolt)
Mikor kiszabadul Nagy István, évekig nem merik közölni az írásait, míg 1936 nyarán drámapályázatot nem hirdet a Szépmíves Céh
(1943 Juhász Géza¹)
A televízió által meghirdetett drámapályázat első díjait Karinthy Ferenc Lacrimosa és Vészi Endre Nem indít és nem fogad című forgatókönyvének ítélik
(1987 Lévai Béla)
drámaverseny főnév 4B
1815-ben a Döbrentei szerkesztése alatti „Erdélyi Muzeum” czimű folyóiratban az alakuló félben levő kolozsvári szinigazgatóság egy felhivást bocsátott közre, mellyben drámaversenyre buzditá mind azokat, kik magukban e térre hivatást éreznek
(1858 Vasárnapi Újság)
[Az ókori görög világban] a színészek anyagot gyűjtöttek a drámaversenyekhez az íróknak
(1998 Magyar Hírlap)

Beállítások