dubletta (6A) l. dublett

dublett fn 1B1dubletta

1. (rég, Könyv is) ’〈könyvtárban, gyűjteményben:〉 vminek a másodlata, ill. a második v. többedik példánya; duplum, másodpéldány’ ❖ Debreczenben jelentém Fáy János barátomnak, hogy Te óhajtanád megnyerni tőle a’ Sylvester Grammaticáját. […] Nehezen fog megválni tőle; de jó volna, ha dublettjeid közzül eggy csomócskával megkinálnád (1824 Kazinczy Ferenc C4940, 345) | a fölösleges példány félretétetik és ezen kiselejtezett művek czédulái szolgálhatnak azután a doublettek katalogusául (1879 Szinnyei József 8647001, 312).

1a. (Irodt) ’vmely (irodalmi) mű, szöveg átdolgozott, módosított változata; szövegváltozat’ ❖ Márk (és az ő nyomán Máté is) mintha valóban 2 kenyérszaporításról tudott volna […], mégis, a 2. beszámoló lehet az 1. dublettje (1989 HaagLex. ford. CD1208) | az evangélisták megismétlik csupán ugyanazt az eseményt eltérő elbeszélési szempontokat figyelembe véve, dublett formájában (1995 BibliaiLex. CD1207) | Debora énekének több recenziója volt, sőt, prózai dublettje és előzménye is megvan Józsuénál (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

2. (Ásv) ’két (különböző értékű) darabból összedolgozott ékkő, amelyből rendsz. az egyik drágakő’ ❖ Többféle dublettát szokás megkülönböztetni: valódit, midőn ugy a felső, mint az alsó rész tulajdonképen valódi drágakő; félig valódit, midőn a felső rész drágakő, de az alsó hasonló szinü sokkal csekélyebb értékü drágakő (1893 PallasLex. CD02) | A dubletták készítését már oly tökéletességre vitték, hogy a két felet, nevezetesen az üveg alsó részét a koronával […] együvé olvasztják, úgy hogy ilyenkor a hamisítás felismerése meg van nehezítve (1912 RévaiNagyLex. C5701, 728) | A dublettekben a vékony opállemezkéket fekete v. feketére festett homogén opálra, ónixra vagy fekete üvegre [ragasztják] (1998 Természet Világa CD50).

3. (Nyelvt) ’szópár, alakpár, ill. annak másodikként megjelenő, az elsővel kapcsolatba lépő tagja’ ❖ A szókölcsönzés terén […] gyakori jelenség, hogy az idegen eredetű szó valamelyik eredeti, már meglevő szó dublettjeként jelentkezik (1956 Márton Gyula C5896, 98) | [A gondatlan–gondtalan szópárhoz] hasonló, noha az előbbinél kevésbé kiforrott különbség mutatkozik egy másik fosztóképzős dublett tagjai, az ízetlen és az íztelen között (1959 Grétsy László C5420, 260).

4. (Fiz) ’egymáshoz közel álló, hasonló állapotú, kettős színképvonal’ ❖ Normális a Zeeman-jelenség akkor, ha egy színképvonalból mágneses térben az erővonalakra merőlegesen nézve (tranzverzális jelenség), három színképvonal keletkezik (triplet), az erővonalakkal párhuzamosan nézve (longitudinális jelenség) kettő (dublet) (1927 RévaiNagyLex. C5716, 846) | dublett […] a színképvonalak megkettőződésére használt elnevezés (1998 MagyarNagyLex. C5819, 809).

Vö. TESz.; ÉKsz.; SzT. duplet; IdSz.

dubletta lásd dublett
dublett főnév 1B1
dubletta 6A
1. (rég, Könyv is)
〈könyvtárban, gyűjteményben:〉 vminek a másodlata, ill. a második v. többedik példánya; duplum, másodpéldány
Debreczenben jelentém Fáy János barátomnak, hogy Te óhajtanád megnyerni tőle a’ Sylvester Grammaticáját. […] Nehezen fog megválni tőle; de jó volna, ha dublettjeid közzül eggy csomócskával megkinálnád
(1824 Kazinczy Ferenc)
a fölösleges példány félretétetik és ezen kiselejtezett művek czédulái szolgálhatnak azután a doublettek katalogusául
(1879 Szinnyei József)
1a. (Irodt)
vmely (irodalmi) mű, szöveg átdolgozott, módosított változata; szövegváltozat
Márk (és az ő nyomán Máté is) mintha valóban 2 kenyérszaporításról tudott volna […], mégis, a 2. beszámoló lehet az 1. dublettje
(1989 HaagLex. ford.)
az evangélisták megismétlik csupán ugyanazt az eseményt eltérő elbeszélési szempontokat figyelembe véve, dublett formájában
(1995 BibliaiLex.)
Debora énekének több recenziója volt, sőt, prózai dublettje és előzménye is megvan Józsuénál
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
2. (Ásv)
két (különböző értékű) darabból összedolgozott ékkő, amelyből rendsz. az egyik drágakő
Többféle dublettát szokás megkülönböztetni: valódit, midőn ugy a felső, mint az alsó rész tulajdonképen valódi drágakő; félig valódit, midőn a felső rész drágakő, de az alsó hasonló szinü sokkal csekélyebb értékü drágakő
(1893 PallasLex.)
A dubletták készítését már oly tökéletességre vitték, hogy a két felet, nevezetesen az üveg alsó részét a koronával […] együvé olvasztják, úgy hogy ilyenkor a hamisítás felismerése meg van nehezítve
(1912 RévaiNagyLex.)
A dublettekben a vékony opállemezkéket fekete v.vagy feketére festett homogén opálra, ónixra vagy fekete üvegre [ragasztják]
(1998 Természet Világa)
3. (Nyelvt)
szópár, alakpár, ill. annak másodikként megjelenő, az elsővel kapcsolatba lépő tagja
A szókölcsönzés terén […] gyakori jelenség, hogy az idegen eredetű szó valamelyik eredeti, már meglevő szó dublettjeként jelentkezik
(1956 Márton Gyula)
[A gondatlan–gondtalan szópárhoz] hasonló, noha az előbbinél kevésbé kiforrott különbség mutatkozik egy másik fosztóképzős dublett tagjai, az ízetlen és az íztelen között
(1959 Grétsy László)
4. (Fiz)
egymáshoz közel álló, hasonló állapotú, kettős színképvonal
Normális a Zeeman-jelenség akkor, ha egy színképvonalból mágneses térben az erővonalakra merőlegesen nézve (tranzverzális jelenség), három színképvonal keletkezik (triplet), az erővonalakkal párhuzamosan nézve (longitudinális jelenség) kettő (dublet)
(1927 RévaiNagyLex.)
dublett […] a színképvonalak megkettőződésére használt elnevezés
(1998 MagyarNagyLex.)
Vö. TESz.; ÉKsz.; SzT. duplet; IdSz.

Beállítások