dühödött (12C) l. dühödt

dühödt mn-i ign és mn  dühödött (rég)

I. mn-i ign → dühödik.

II. mn 12C (vál)

1. ’mérges, haragos, ill. indulatosan ellenséges 〈személy, csoport〉’ ❖ a’ dühödt ellenséggel Száll tsata piattzára (1791 Szentjóbi Szabó László C3958, 102) | Hok-tah dühödt volt, hogy hajitásait olly ügyesen ki tudta kerülni ez asszony (1856 Vasárnapi Újság CD56) | úgy gyülekeztek, mint kaszás parasztok, Dühödt munkások, lázadt béresek (1943 e. Pásztor Béla 9520010, 33) | [Leonhard bácsi,] ha nem kap rögtön asztalt, dühödten kivágtat, és órákig ácsorog egy játékosbolt előtt (1969 Mándy Iván 9420026, 195) | a dühödt tömegből kirobbant a vad üvöltés (1989 Börtön volt a hazám 1024001, 22).

1a. ’harag, ill. ellenséges indulat jeleit mutató 〈arc, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ dühödött hangon szólítja Huron (1823–1824 Vörösmarty Mihály C4534, 118) | dühödt arcok jelennek meg, kardok, handzsárok villogása látszik (1850 Jókai Mór CD18) | A koldus körülnézett olyan dühödt szemmel, hogy a körülötte állók utat engedtek neki ösztönösen (1921 Moly Tamás CD10) | legalább a szellem embereinek a körében másképpen gondolkodnak a nyugati magyar irodalom művelőiről, mint a napi sajtó és a dühödt propaganda (1985 Borbándi Gyula 9811007, 155) | A tüntetők dühödt füttykoncertet rendezve távoztak a Parlament elől (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’szenvedélyesen ellenséges 〈állapot, indulat〉’ ❖ mi dühödött állapot ez itt a’ házomnál? (1793 Simai Kristóf ford.–Weisse C2991, 321) | iskolai tanulók csapatostul kezdenek egymással hadakozni, mint legközelebb a brassai vargák és timárok s az enyedi diákok, és vagynak, kikre nézve e dühödt hangulat kívánatos (1853 Jókai Mór CD18) | képtelen voltam magyarázatot találni arra a dühödt ellenszenvre, ami ott vonaglott bennem (1974 Munkácsi Miklós 2025025, 599).

2. ’felbőszült, fékevesztett 〈állat〉, ill. ilyen állatokból álló 〈csapat〉’ ❖ dühött darás nyáj [= darázsraj] (1796 Etédi Sós Márton 7094002, 163) | az éhségtől dühödt farkasok, valamelly ló nyakába csimpészkedve, inkább agyon hagyják magokat rugdalni, vagdalni, semhogy a megcsipett zsákmányt fogaik közől elbocsátanák (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A húrhoz illesztette a vesszőt és hegyét lassan a dühödten bömbölő medve nyaka felé fordította (1937 Szentiványi Jenő 1145004, 218) | a fekete mén dühödten tombolt (1973 Gerelyes Endre 9185001, 89).

2a. (rég, Orvos is) ’veszettségben szenvedő 〈állat〉’ ❖ Tizenketdik Réſz. A’ dühött eb maráſáról (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [)()()(3v]) | a’ farkas maga-is dühödt vólt (1787 Mátyus István 7222021, 161) | az orvos elősorolta a dühödés előjeleit, […] azt is, hogy a dühött állat nem szenvedheti a vizet (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Ráugrott a dühödt eb, ugy marta meg (1888 Almanach 1889-re C0005, 175).

3. (rég) ’ön- és közveszélyes állapotában gátlástalanul tomboló, őrjöngő 〈elmebeteg személy〉’ ❖ mint meg őrült dühödött ember széles kardgyát forgattya (1791 Laczkovics János 7033001, 152) | Nehéz fáradsággal ismét eſzére hozták tet [ti. a fájdalmába beleőrült, öngyilkosságot megkísérlő leányt]; de mivel dühödött maradott, ſtrázsákat kellett melléje állítani (1793 Szűts István ford.–Naubert C4078, 308) | mindent gondoltunk, hanem azt az egyet nem, hogy meg hagyjuk magunkat kötözni, mint a dühödt embert szokták (1864 Zilahy Károly 8539018, 120).

4. ’pusztító erejű, tomboló 〈(természeti) jelenség, folyamat〉’ ❖ A’ dühödtt éjszaki szél (1792 Aszalay János ford.–Lessing C3779, 86) | kifeszítteté minden vitorláját, s a legdühödtebb viharra [bízta magát] (1858 Jókai Mór C2249, 40) | menekvő lakosok zűrzavaros zsibaja hangzik a dühödt ágyúdörgésen át (1931 Sárközi György 9587012, 310) | Csak az ilyen dühödt fájdalom oldotta ki a szenvedést, erre az asszony megijedt, megenyhült, gyógyított és gyógyult (1963 Móricz Virág 9461001, 279).

4a. ’féktelenül megnyilvánuló’ ❖ dühödt ſzerelemre öſztönöz ert (1787 Mátyus István C3068, 451) | [két napot] Széphalmon töltöttem s dühödt örömem vala Bohógyinkat láthatni (1815 Szemere Pál C3950, 190) | Ráharapott a nyelvére, hogy dühödt elkeseredésében valami gorombát ne mondjon (1937 Egri Viktor 9119001, 12) | [az erőszakkal és a szexualitással] való szembenézés hol zavarhoz, hol – többnyire – dühödt elutasításhoz vezet (1992 Báron György 2010006, 31).

5. (vál) ’vmely tevékenység végzésében, ill. vmely minőségében, tulajdonságában féktelen, elszánt(, elkötelezett) 〈személy〉’ ❖ Idealista mind a’ kettő, és a’ nyelv’ dolgában még is dühödt követője az Empiricusoknak (1814 Kazinczy Ferenc C2565, 135) | Dühödt tisztelőd (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | Dühödten és sokat rajzoltam akkor és Jacques bácsi mindig megnézte és megdicsérte a rajzaimat (1939 Radnóti Miklós 9543003, 29) | az Öreg dühödt vadrealistaként szinte minden falevelet, minden fűszálat külön megfestett [a képeken] (1983 Balla László 1010015, 67).

6. (rég, biz) ’〈keserűen indulatos beszédben:〉 átkozott, istenverte’ ❖ Jaj! ki dühödt dolog ez, hartztzal közelítni halálát: A’ nélkül is idébb lépdegel, el se kerl (1773 Révai Miklós ford.–Tibullus 7283001, 8) | O áldott terméſzet! útadat veſztetted, Mikor ezt a’ dühdt tsodát teremtetted (1787 Révai Miklós C3358, [XII]) | hát a Piku mit dógozik ebbe a döhödött melegbe? (1873 Magyar Nyelvőr C5940, 138) | Úgy néztek ránk, mint a rablógyilkos családjára. […] Hiába mondtam neki, hogy színét se láttam én annak a dühödött gépnek, az isten pusztítsa el, valahol egy van (1932 Móricz Zsigmond CD10).

J: dühös.

Vö. CzF. ~, dühödten; ÉrtSz.; SzT. ~, dühödten; ÚMTsz.; ÉKsz.².

dühödött lásd dühödt
dühödt melléknévi igenév és melléknév
dühödött 12C (rég)
I. melléknévi igenévdühödik
II. melléknév 12C (vál)
1.
mérges, haragos, ill. indulatosan ellenséges 〈személy, csoport〉
a’ dühödt ellenséggel Száll tsata piattzára
(1791 Szentjóbi Szabó László)
Hok-tah dühödt volt, hogy hajitásait olly ügyesen ki tudta kerülni ez asszony
(1856 Vasárnapi Újság)
úgy gyülekeztek, mint kaszás parasztok, Dühödt munkások, lázadt béresek
(1943 e. Pásztor Béla)
[Leonhard bácsi,] ha nem kap rögtön asztalt, dühödten kivágtat, és órákig ácsorog egy játékosbolt előtt
(1969 Mándy Iván)
a dühödt tömegből kirobbant a vad üvöltés
(1989 Börtön volt a hazám)
1a.
harag, ill. ellenséges indulat jeleit mutató 〈arc, megnyilvánulás stb.〉
dühödött hangon szólítja Huron
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
dühödt arcok jelennek meg, kardok, handzsárok villogása látszik
(1850 Jókai Mór)
A koldus körülnézett olyan dühödt szemmel, hogy a körülötte állók utat engedtek neki ösztönösen
(1921 Moly Tamás)
legalább a szellem embereinek a körében másképpen gondolkodnak a nyugati magyar irodalom művelőiről, mint a napi sajtó és a dühödt propaganda
(1985 Borbándi Gyula)
A tüntetők dühödt füttykoncertet rendezve távoztak a Parlament elől
(1995 Magyar Hírlap)
1b.
szenvedélyesen ellenséges 〈állapot, indulat〉
mi dühödött állapot ez itt a’ házomnál?
(1793 Simai Kristóf ford.Weisse)
iskolai tanulók csapatostul kezdenek egymással hadakozni, mint legközelebb a brassai vargák és timárok s az enyedi diákok, és vagynak, kikre nézve e dühödt hangulat kívánatos
(1853 Jókai Mór)
képtelen voltam magyarázatot találni arra a dühödt ellenszenvre, ami ott vonaglott bennem
(1974 Munkácsi Miklós)
2.
felbőszült, fékevesztett 〈állat〉, ill. ilyen állatokból álló 〈csapat〉
dühött darás nyáj [= darázsraj]
(1796 Etédi Sós Márton)
az éhségtől dühödt farkasok, valamelly ló nyakába csimpészkedve, inkább agyon hagyják magokat rugdalni, vagdalni, semhogy a megcsipett zsákmányt fogaik közől elbocsátanák
(1854 Vasárnapi Újság)
A húrhoz illesztette a vesszőt és hegyét lassan a dühödten bömbölő medve nyaka felé fordította
(1937 Szentiványi Jenő)
a fekete mén dühödten tombolt
(1973 Gerelyes Endre)
2a. (rég, Orvos is)
veszettségben szenvedő 〈állat〉
Tizenketdik Réſz. A’ dühött eb maráſáról
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ farkas maga-is dühödt vólt
(1787 Mátyus István)
az orvos elősorolta a dühödés előjeleit, […] azt is, hogy a dühött állat nem szenvedheti a vizet
(1856 Vasárnapi Újság)
Ráugrott a dühödt eb, ugy marta meg
(1888 Almanach 1889-re)
3. (rég)
ön- és közveszélyes állapotában gátlástalanul tomboló, őrjöngő 〈elmebeteg személy〉
mint meg őrült dühödött ember széles kardgyát forgattya
(1791 Laczkovics János)
Nehéz fáradsággal ismét eſzére hozták tet [ti. a fájdalmába beleőrült, öngyilkosságot megkísérlő leányt]; de mivel dühödött maradott, ſtrázsákat kellett melléje állítani
(1793 Szűts István ford.Naubert)
mindent gondoltunk, hanem azt az egyet nem, hogy meg hagyjuk magunkat kötözni, mint a dühödt embert szokták
(1864 Zilahy Károly)
4.
pusztító erejű, tomboló (természeti) jelenség, folyamat〉
A’ dühödtt éjszaki szél
(1792 Aszalay János ford.Lessing)
kifeszítteté minden vitorláját, s a legdühödtebb viharra [bízta magát]
(1858 Jókai Mór)
menekvő lakosok zűrzavaros zsibaja hangzik a dühödt ágyúdörgésen át
(1931 Sárközi György)
Csak az ilyen dühödt fájdalom oldotta ki a szenvedést, erre az asszony megijedt, megenyhült, gyógyított és gyógyult
(1963 Móricz Virág)
4a.
féktelenül megnyilvánuló
dühödt ſzerelemre öſztönöz ert
(1787 Mátyus István)
[két napot] Széphalmon töltöttem s dühödt örömem vala Bohógyinkat láthatni
(1815 Szemere Pál)
Ráharapott a nyelvére, hogy dühödt elkeseredésében valami gorombát ne mondjon
(1937 Egri Viktor)
[az erőszakkal és a szexualitással] való szembenézés hol zavarhoz, hol – többnyire – dühödt elutasításhoz vezet
(1992 Báron György)
5. (vál)
vmely tevékenység végzésében, ill. vmely minőségében, tulajdonságában féktelen, elszánt(, elkötelezett) 〈személy〉
Idealista mind a’ kettő, és a’ nyelv’ dolgában még is dühödt követője az Empiricusoknak
(1814 Kazinczy Ferenc)
Dühödt tisztelőd
(1900 Mikszáth Kálmán)
Dühödten és sokat rajzoltam akkor és Jacques bácsi mindig megnézte és megdicsérte a rajzaimat
(1939 Radnóti Miklós)
az Öreg dühödt vadrealistaként szinte minden falevelet, minden fűszálat külön megfestett [a képeken]
(1983 Balla László)
6. (rég, biz)
〈keserűen indulatos beszédben:〉 átkozott, istenverte
Jaj! ki dühödt dolog ez, hartztzal közelítni halálát: A’ nélkül is idébb lépdegel, el se kerl
(1773 Révai Miklós ford.Tibullus)
O áldott terméſzet! útadat veſztetted, Mikor ezt a’ dühdt tsodát teremtetted
(1787 Révai Miklós)
hát a Piku mit dógozik ebbe a döhödött melegbe?
(1873 Magyar Nyelvőr)
Úgy néztek ránk, mint a rablógyilkos családjára. […] Hiába mondtam neki, hogy színét se láttam én annak a dühödött gépnek, az isten pusztítsa el, valahol egy van
(1932 Móricz Zsigmond)
J: dühös
Vö. CzF. ~, dühödten; ÉrtSz.; SzT. ~, dühödten; ÚMTsz.; ÉKsz.²

Beállítások