düled¹ tn ige 1b3 (rég)dőled, döllyed, dülled, düllyed

1. ’úgy helyezkedik el, hogy vkire v. vmire támaszkodik’ ❖ Ott hölgyére dőled a’ merengő (1831 Szalay László C3805, 18) | [A modern székeknél] például a hátrafelé igyekvő első láb közepütt megszakad és egyszerüen az előre nyujtózkodó hátsólábra dülled (1900 Budapesti Napló febr. 12. C5243, 1).

2. ’〈építmény〉 düledezőben van, roskadozik’ ❖ a dülledő házok reájok omlottak (1796 Fábián Julianna C1943, 112) | elhagyott templomok romját és ősi palotákét, melyek márványudvarán korhadó boltívek falához támasztja dülledő kunyhóit a könnyű szegénység (1910 Kaffka Margit CD10).

2a. ’〈építmény〉 omlik, dől vkire, vmire’ ❖ mozogni látszék körültem minden, magok a’ falak, ugy tetszett, reám akarának düledni (1833 Nefelejcs C3314, 261).

3. ’〈folyékony anyag〉 árad, ömlik, dől’ ❖ döllyedni bellle fog a’ nedv (1786 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0826, 138) | Semmi szelek nem erednek Semmi habok nem düllyednek (1795 e. Csokonai Vitéz Mihály ford.–Metastasio C1338, 21).

düled¹ tárgyatlan ige 1b3 (rég)
dőled 1b3
döllyed 1b3
dülled 1b3
düllyed 1b3
1.
úgy helyezkedik el, hogy vkire v. vmire támaszkodik
Ott hölgyére dőled a’ merengő
(1831 Szalay László)
[A modern székeknél] például a hátrafelé igyekvő első láb közepütt megszakad és egyszerüen az előre nyujtózkodó hátsólábra dülled
(1900 Budapesti Napló febr. 12.)
2.
〈építmény〉 düledezőben van, roskadozik
a dülledő házok reájok omlottak
(1796 Fábián Julianna)
elhagyott templomok romját és ősi palotákét, melyek márványudvarán korhadó boltívek falához támasztja dülledő kunyhóit a könnyű szegénység
(1910 Kaffka Margit)
2a.
〈építmény〉 omlik, dől vkire, vmire
mozogni látszék körültem minden, magok a’ falak, ugy tetszett, reám akarának düledni
(1833 Nefelejcs)
3.
〈folyékony anyag〉 árad, ömlik, dől
döllyedni bellle fog a’ nedv
(1786 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
Semmi szelek nem erednek Semmi habok nem düllyednek
(1795 e. Csokonai Vitéz Mihály ford.Metastasio)

Beállítások