ébrékeny mn 15B (rég v. nyj)

1. ’álmából könnyen felriadó, felébredő’ ❖ De hiszen nem hoztunk mi malom követ; lassabban jár azzal a’ szekér, jobban is tsikorog; meghallja azt az ébrékeny Bíró, ’s utól is érheti; nem úgy, mint a’ mi kotsinkat (1815 Pálóczi Horváth Ádám 8352013, 18) | [a farkas] zörgése fölijeszté az ébrékeny nyulat, melly fölrettent ’s elszaladni iparkodott (1834 Garasos Tár 8625001, 72).

2. (elővigyázatosságból fakadóan) lankadatlanul v. alaposan (meg)figyelő’ ❖ fel nem tehetni az olly igen ébrékeny ’s minden jussaikra a’ legnagyobb szemességgel vigyázni szokott Magyar Rendekrl[, hogy a törvényeket a latin mellett magyar nyelven is ne szövegeztették volna a középkorban] (1808 Pápay Sámuel C3422, 349) | a’ Természet bájoló Mveivel gazdagon megrakott valamelly kies Tájéknak ébrékeny megtekéntéseis [!], rendszerént olly kedves érzést támaszt Mellyünk baloldalában (1812 Ruszek József C6083, 48).

Sz: ébrékenység.

Vö. CzF.; ÚMTsz.

ébrékeny melléknév 15B (rég v. nyj)
1.
álmából könnyen felriadó, felébredő
De hiszen nem hoztunk mi malom követ; lassabban jár azzal a’ szekér, jobban is tsikorog; meghallja azt az ébrékeny Bíró, ’s utól is érheti; nem úgy, mint a’ mi kotsinkat
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
[a farkas] zörgése fölijeszté az ébrékeny nyulat, melly fölrettent ’s elszaladni iparkodott
(1834 Garasos Tár)
2.
(elővigyázatosságból fakadóan) lankadatlanul v. alaposan (meg)figyelő
fel nem tehetni az olly igen ébrékeny ’s minden jussaikra a’ legnagyobb szemességgel vigyázni szokott Magyar Rendekrl[, hogy a törvényeket a latin mellett magyar nyelven is ne szövegeztették volna a középkorban]
(1808 Pápay Sámuel)
a’ Természet bájoló Mveivel gazdagon megrakott valamelly kies Tájéknak ébrékeny megtekéntéseis [!], rendszerént olly kedves érzést támaszt Mellyünk baloldalában
(1812 Ruszek József)
Sz: ébrékenység
Vö. CzF.; ÚMTsz.

Beállítások