eddigelő (0) l. eddigelé

eddigelé mut hsz 0 (/ritk, vál)eddigelő

1. ’〈Időviszony jelölésére.〉’

1a. ’a mostani időpontig v. eseményig, ill. a mostanáig tartó idő(szak) alatt (vmikor)’ ❖ En ſem vettem volna elé ezen gyakran fel forgott materiát [ti. a himlő témáját]; ha egyebet nem tudtam volna irni, mit az elöt irtam, és eddig elé máſokis azokrol irtanak (1775 Szeli Károly C3932, 4) | legott ſzent leſzſz a’ béke: barátid Léſzünk, gylltél a’ kiket eddig elé (1786 Baróti Szabó Dávid 7021023, 101) | Mit tett a törvényhozó testület eddigelő népnevelésünkre nézve? (1841 Arany János 2005086, 795) | E borból eddigelé több fogyott el, mint többi vörös boraiból összesen (1874 Borászati Lapok 8607002, 220) | A jelentés irója a neki eddigelé más részről kimutatott tévedésekre nem javítással, hanem indirekt polemiával szokott felelni (1885 Sturm Albert 8649001, 265).

1b. (a még szóval együtt is) ’egy bizonyos idő v. a szóban forgó dolog (kezdete) óta és jelenleg’ ❖ Eddig elé az első gyalog Regimentnél vagyok (1809 Kazinczy Ferenc C2559, 458) | Nem lévén eddigelő ezen föltételek még a nyilvánosságnak átadva, azokról tűzetesen szólanom nem is lehet (1858 Osztróvszky József 8342003, 46) | a még eddigelé is igen gyér leletanyagból (1913 Supka Géza CD10) | A világban való mozgásom eddigelé csak ketrecnyi (1973 Sütő András 2042008, 182).

1c. ’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott eseménynek v. időpontnak a bekövetkeztéig folyamatosan, ill. az addig tartó időszak alatt vmikor’ ❖ arra közönſéges ſzabad-ſág adatott [a rendelet által], hogy az rlött gabonának mindenném nemeit lehesſen ott [ti. Bécsben] akar-kinek héti váſárokonn árúlnia; annak-felette a falusi ſütknek, a kiknek eddíg-elé tsak héti-váſáros napokonn vólt ſzabad Béts vároſába kenyeret árúra vinniek, moſt meg-vagyon engedve, hogy kenyeret Bétsbe minden naponn ſzabadon vihesſenek és árúlhasſanak (1781 Magyar Hírmondó 7444014, 245) | A Vadnay Gábor házi gazdánk szőllejében végbement szüret alkalmával láttam először életemben aszúbort készíteni, a mely eljárás rendkívül érdekelt s meglepett, mert én eddigelé azt hivém, hogy a tokaji úgy készül, mint a spanyol s portugál borok, főzés útján (1887 e. Podmaniczky Frigyes 8370003, 166) | az öreg, amint kisült, eddigelé csak a képes lapban látott „levegőhajót” (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 164).

2. ’〈diskurzusszervező szerepben is:〉 a leírásban, elbeszélésben stb. mostanáig elért részig, pontig, elemig, ill. azzal bezárólag’ ❖ Ezek eddig-elé, úgy hiſzem, mind ollyan állíttások, vagy regulák, hogy azoknak helyes és haſznos vólttok önként ſzembe tünik, ’s kétséget sem ſzenved (1788–1789 Magyar Múzeum C0352, 305) | Én eddigelé az adófizetésrül némi általjánosságok mellett egyedül saját egyéni és körülményeimhez illő nézetimet tártam ki (1843 Széchenyi István 8429028, 25) | eddigelé sikerűlt bebizonyítanunk, hogy nemcsak a byzanczi és moszlim szerzőknél előforduló személyt, méltóságot vagy hívatalt jelölő nevek vannak a törökség bélyegével ellátva (1882 Vámbéry Ármin 8507007, 199) | Eddigelé csak Az ember tragédiája, tehát a legfontosabb Madách-mű szövegromlásaival, vagy önkényesen ható szövegeltéréseivel foglalkoztunk (1987–1988 Horváth Károly 2019006, 639).

ÖU: mind~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eddigelé · eddigelő; ÚMTsz.

eddigelő lásd eddigelé
eddigelé mutató névmási határozószó 0 (/ritk, vál)
eddigelő 0
1.
〈Időviszony jelölésére.〉
1a.
a mostani időpontig v. eseményig, ill. a mostanáig tartó idő(szak) alatt (vmikor)
En ſem vettem volna elé ezen gyakran fel forgott materiát [ti. a himlő témáját]; ha egyebet nem tudtam volna irni, mit az elöt irtam, és eddig elé máſokis azokrol irtanak
(1775 Szeli Károly)
legott ſzent leſzſz a’ béke: barátid Léſzünk, gylltél a’ kiket eddig elé
(1786 Baróti Szabó Dávid)
Mit tett a törvényhozó testület eddigelő népnevelésünkre nézve?
(1841 Arany János)
E borból eddigelé több fogyott el, mint többi vörös boraiból összesen
(1874 Borászati Lapok)
A jelentés irója a neki eddigelé más részről kimutatott tévedésekre nem javítással, hanem indirekt polemiával szokott felelni
(1885 Sturm Albert)
1b. (a még szóval együtt is)
egy bizonyos idő v. a szóban forgó dolog (kezdete) óta és jelenleg
Eddig elé az első gyalog Regimentnél vagyok
(1809 Kazinczy Ferenc)
Nem lévén eddigelő ezen föltételek még a nyilvánosságnak átadva, azokról tűzetesen szólanom nem is lehet
(1858 Osztróvszky József)
a még eddigelé is igen gyér leletanyagból
(1913 Supka Géza)
A világban való mozgásom eddigelé csak ketrecnyi
(1973 Sütő András)
1c.
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott eseménynek v. időpontnak a bekövetkeztéig folyamatosan, ill. az addig tartó időszak alatt vmikor
arra közönſéges ſzabad-ſág adatott [a rendelet által], hogy az rlött gabonának mindenném nemeit lehesſen ott [ti. Bécsben] akar-kinek héti váſárokonn árúlnia; annak-felette a falusi ſütknek, a kiknek eddíg-elé tsak héti-váſáros napokonn vólt ſzabad Béts vároſába kenyeret árúra vinniek, moſt meg-vagyon engedve, hogy kenyeret Bétsbe minden naponn ſzabadon vihesſenek és árúlhasſanak
(1781 Magyar Hírmondó)
A Vadnay Gábor házi gazdánk szőllejében végbement szüret alkalmával láttam először életemben aszúbort készíteni, a mely eljárás rendkívül érdekelt s meglepett, mert én eddigelé azt hivém, hogy a tokaji úgy készül, mint a spanyol s portugál borok, főzés útján
(1887 e. Podmaniczky Frigyes)
az öreg, amint kisült, eddigelé csak a képes lapban látott „levegőhajót”
(1939 Herczeg Ferenc)
2.
〈diskurzusszervező szerepben is:〉 a leírásban, elbeszélésben stb. mostanáig elért részig, pontig, elemig, ill. azzal bezárólag
Ezek eddig-elé, úgy hiſzem, mind ollyan állíttások, vagy regulák, hogy azoknak helyes és haſznos vólttok önként ſzembe tünik, ’s kétséget sem ſzenved
(1788–1789 Magyar Múzeum)
Én eddigelé az adófizetésrül némi általjánosságok mellett egyedül saját egyéni és körülményeimhez illő nézetimet tártam ki
(1843 Széchenyi István)
eddigelé sikerűlt bebizonyítanunk, hogy nemcsak a byzanczi és moszlim szerzőknél előforduló személyt, méltóságot vagy hívatalt jelölő nevek vannak a törökség bélyegével ellátva
(1882 Vámbéry Ármin)
Eddigelé csak Az ember tragédiája, tehát a legfontosabb Madách-mű szövegromlásaival, vagy önkényesen ható szövegeltéréseivel foglalkoztunk
(1987–1988 Horváth Károly)
ÖU: mindeddigelé
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eddigelé · eddigelő; ÚMTsz.

Beállítások