efelett mut hsz 0

1. ’ezenkívül, ezenfelül, ezen túlmenően’ ❖ Az ſzve-rakatott ajándékok egy h ſzolga által a’ faluhoz leg kzelebb való Póſtára vitettek, de mivel Bazil ſemmi ném névnek alája-irását ſem láthatá, tehát nem-is tudta kinek ismét viſzſza-kldeni; és e’ felett viſzſza-kldésével a’ Paptól kivánt hitelét vélekedése fell kétségesítette volna (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 43) | [az épületek] nem csak dísztelenek, célszerűtlenek, hanem rozzantak, s e felett elégtelenek is (1871 Toldy Ferenc 8481033, 416) | [az expedíciók] nemcsak hogy a katonaságnak dús nyereséget, s viszont az ellenfélnek elesettekben, foglyokban és értékben érzékeny veszteséget okozának: hanem e fölött hadászatilag is eredményes diverziókul tekinthetők (1941 Bánlaky József CD16) | csak egy viszonylag szűk, de minden körülmények között garantált állami támogatás, efelett pedig a mecenatúra megszámlálhatatlan módszere biztosíthatja a kultúra sokféleségét (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott dolog miatt’ ❖ [a belgrádi basa megengedte a nőknek,] hogy fátyollal bé-boritott fvel az uttzákan sétálhassanak, más aſſzony emberek látogatásokra mehessenek, és hogy az id tlt aſſzony embereiktl kisértetve, a’ városon kivl is, de nem felette meſſze, járhassanak. – E’ felett, a’ Törökök közl sokan zugolodni kezdettenek (1797 Magyar Kurír 7446141, 316) | Nagy volt e fölött a helytartó öröme (1872 Hevesi Lajos 8184002, 151) | Délben ismét együtt ettek. Délután az öreg fölfedezte, hogy a házmester a szerkesztőségi honoráriumokból magát is honorálja. Effölött közös háborgást vittek véghez (1922 e. Gárdonyi Géza C1838, 138) | [kamaszkorban] az élet legnagyobb tragédiája az, ha megdöglik a tengerimalac, ám az e fölött érzett fájdalmat a mignon és a krémes édes íze még képes feledtetni (1998 Új Könyvek CD29).

2a. ’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott dologról, azzal kapcsolatban, azt illetően’ ❖ Péter el-tnt, és Rudolf ſzemeit dörgölte, hogy meg-gyzdheſſen: álom é, avagy valóság, a’ mit hallott, és látott. Még e’ felett meg nem eggyezhetett önnön magával, és óriás Péter már ismét eltte állott (1796 Vitéz Imre ford.–Spiess 7377003, 3) | De illik-e este meglesni egy hölgyet? – Hm! hm! ez már nagy kérdés, e fölött még gondolkoznom kell egy kevéssé (1862 Remellay Gusztáv 8391004, 81) | Klára felnyitotta táskáját, és megállapította, hogy valaki túrkált benne. Efelett azonban nem sokat töprenghetett, mert a következő pillanatban kopogtak az ajtón (1955 Tatay Sándor 9704002, 219) | A csillagok például, hát ezt annyira meg lehetett tanulni, hogy efölött nincs vita. Hogy ez kering, vagy az kering, az nüansz (1973 László-Bencsik Sándor 9383003, 301).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

efelett mutató névmási határozószó 0
1.
ezenkívül, ezenfelül, ezen túlmenően
Az ſzve-rakatott ajándékok egy h ſzolga által a’ faluhoz leg kzelebb való Póſtára vitettek, de mivel Bazil ſemmi ném névnek alája-irását ſem láthatá, tehát nem-is tudta kinek ismét viſzſza-kldeni; és e’ felett viſzſza-kldésével a’ Paptól kivánt hitelét vélekedése fell kétségesítette volna
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
[az épületek] nem csak dísztelenek, célszerűtlenek, hanem rozzantak, s e felett elégtelenek is
(1871 Toldy Ferenc)
[az expedíciók] nemcsak hogy a katonaságnak dús nyereséget, s viszont az ellenfélnek elesettekben, foglyokban és értékben érzékeny veszteséget okozának: hanem e fölött hadászatilag is eredményes diverziókul tekinthetők
(1941 Bánlaky József)
csak egy viszonylag szűk, de minden körülmények között garantált állami támogatás, efelett pedig a mecenatúra megszámlálhatatlan módszere biztosíthatja a kultúra sokféleségét
(1996 Magyar Hírlap)
2.
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott dolog miatt
[a belgrádi basa megengedte a nőknek,] hogy fátyollal bé-boritott fvel az uttzákan sétálhassanak, más aſſzony emberek látogatásokra mehessenek, és hogy az id tlt aſſzony embereiktl kisértetve, a’ városon kivl is, de nem felette meſſze, járhassanak. – E’ felett, a’ Törökök közl sokan zugolodni kezdettenek
(1797 Magyar Kurír)
Nagy volt e fölött a helytartó öröme
(1872 Hevesi Lajos)
Délben ismét együtt ettek. Délután az öreg fölfedezte, hogy a házmester a szerkesztőségi honoráriumokból magát is honorálja. Effölött közös háborgást vittek véghez
(1922 e. Gárdonyi Géza)
[kamaszkorban] az élet legnagyobb tragédiája az, ha megdöglik a tengerimalac, ám az e fölött érzett fájdalmat a mignon és a krémes édes íze még képes feledtetni
(1998 Új Könyvek)
2a.
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott dologról, azzal kapcsolatban, azt illetően
Péter el-tnt, és Rudolf ſzemeit dörgölte, hogy meg-gyzdheſſen: álom é, avagy valóság, a’ mit hallott, és látott. Még e’ felett meg nem eggyezhetett önnön magával, és óriás Péter már ismét eltte állott
(1796 Vitéz Imre ford.Spiess)
De illik-e este meglesni egy hölgyet? – Hm! hm! ez már nagy kérdés, e fölött még gondolkoznom kell egy kevéssé
(1862 Remellay Gusztáv)
Klára felnyitotta táskáját, és megállapította, hogy valaki túrkált benne. Efelett azonban nem sokat töprenghetett, mert a következő pillanatban kopogtak az ajtón
(1955 Tatay Sándor)
A csillagok például, hát ezt annyira meg lehetett tanulni, hogy efölött nincs vita. Hogy ez kering, vagy az kering, az nüansz
(1973 László-Bencsik Sándor)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások