efemer mn és fn  efemera

I. mn 14B3

1. (vál) ’rövid, gyorsan elmúló 〈idő v. folyamat, kül. élet〉, ill. ilyen életű 〈élőlény〉’ ❖ Oh barátom, hadd sírjam-ki magamat karjaid között, hadd panaszoljam-el neked-is, mi ért. Phigie nincs többé! Eggy gyilkos hurut ’s az azzal eggyütt járó hideglelés ’s másod rendbeli fogainak kínos ütközések oltották-el epheméra-életét (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 278) | Az efemer rovar története: az egy nap; az ember története: az egy élet (1865 Jókai Mór CD18) | jaj az efemér embernek (1909 Babits Mihály CD01) | az örök dolgok megélésében és kifejezésében döntő szerepe van az efemer jelen idő átélésének (1992 Kertész Imre² CD41).

1a. (vál) ’rövid ideig fennálló, ideiglenes(en létező v. működő) 〈jelenség, dolog stb.〉’ ❖ saját ephemer kis hír- ’s fényem’ emelése (1841 Széchenyi István 8429014, 276) | A hol a nyers erőhöz folyamodott [a jezsuita rend], – és folyamodott, ha tehette, – sikere ephemer, diadala nem tiszta volt (1868 Fraknói Vilmos CD57) | [Nagy Lajos király 1359-es] hadjáratának csak ephemer eredménye volt (1892 Pór Antal CD55) | efemer politikai sikerek (1921 Bethlen István 9055002, 208) | országos tekintély és hatékonyság nélküli, efemer szervezetek és álszervezetek (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. (vál) ’ilyen 〈()alkotás, ill. érték, tulajdonság〉’ ❖ A mostani magyar zenemüvek legnagyobb része, a csárdások, ephemer divatzene, melly egy évtől a másikig él, s csak igen kevés fog közőlök fenmaradni hagyománykép (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [e beszédek] fontos thémáiknak köszönik azt, hogy nem ephemer természetüek (1888 Thewrewk Emil C4133, 146) | nem adott ki haszontalan dolgokat, még a pillanatnyi siker kedvéért sem, vállalatának kiadványai között alig találni efemer értékűt (1926 Schöpflin Aladár CD10) | [a humor] a legkönnyebben évül el. Olvassunk el néhány efemerebb humoreszket régebbi időkből (1927 Szini Gyula CD10) | Felmerül a kérdés, hogy a napilapokban megjelent efemer írások mégis miért nyertek felvételt e tudományos igényű összeállításba?! (1967 Hiller István² CD52).

1c. (vál) ’szürke, felejthető, jelentéktelen 〈személy〉’ ❖ Neveljétek leányaitokat emberekké, nem pedig efemér, minél hamarább férjhez-adandó lényekké (1846 Teleki Blanka 8470002, 361) | ephemer uralkodó helyett a magára eszmélő emberi természet nagy példánya lett (1899 e. Péterfy Jenő 8363002, 346) | [Bartha László] nem efemer látványfestő volt (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (Növ) ’rövid, rendsz. néhány hetes életciklusú 〈növény(i rész)〉’ ❖ [az ún. ekvinokciális virág] virítása ideje alatt többször nyílik és záródik, ellentétben az egyszer nyíló és záródó efemer virággal (1912 RévaiNagyLex. C5702, 567) | [A sivatagosodásnak] vannak egyéb látható előjelei, például egy idő után megjelennek a szárazságtűrő fűfélék, a pozsgások, az efemer-növények, a homokgyepek, a sziklagyepek (1998 Tények könyve CD37).

II. fn 4B8

1. (ritk, vál) ’gyorsan múló értékű dolog, kül. alkotás’ ❖ most ismét egy Flora tzimű Holmit akarok kiadni, mellyben Románok [ti. regények], versek s. a. t. lesznek. – Tudom én jól, hogy mind ezek tsak ephemerák; de az illyes tsemegékkel kell erősebb és jobb eledelre szoktatni (1803 Kis János¹ C2556, 77) | a mi dicsőségünk olyan, mint a német professzor bohó efemerája: egy napra él és azon a napon el is enyészik (1913 Budapesti Hírlap júl. 1. C4701, 6) | [Tóth Gábor 1992–1993-ban] a Laza Lapok c. underground efemera kiadója (1999 Ki kicsoda 2000 C6318, 1637).

2. (Növ) ’rövid, rendsz. néhány hetes életciklusú növény’ ❖ [Algériában] a Szahara növényzete a szárazsághoz alkalmazkodott fajokból áll. Ezek v. igen rövid tenyészidejű efemerek, v. szukkulens (pozsgás), geofiton, ill. a gyökerüket a víz után nagy mélységbe lebocsátó évelő növények (1993 MagyarNagyLex. C5814, 491) | [a Veronica praecox] tapasztalataim szerint meszes talajú állományok (elsősorban feketefenyvesek) vegyszerezett és égetett tarvágásainak pionír efemerjei (Holosteum umbellatum, Saxifraga tridatylites) között több helyen megtalálható (1998 Király Gergely CD52).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

efemer melléknév és főnév
efemera 6A
I. melléknév 14B3
1. (vál)
rövid, gyorsan elmúló 〈idő v. folyamat, kül. élet〉, ill. ilyen életű 〈élőlény〉
Oh barátom, hadd sírjam-ki magamat karjaid között, hadd panaszoljam-el neked-is, mi ért. Phigie nincs többé! Eggy gyilkos hurut ’s az azzal eggyütt járó hideglelés ’s másod rendbeli fogainak kínos ütközések oltották-el epheméra-életét
(1806 Kazinczy Ferenc)
Az efemer rovar története: az egy nap; az ember története: az egy élet
(1865 Jókai Mór)
jaj az efemér embernek
(1909 Babits Mihály)
az örök dolgok megélésében és kifejezésében döntő szerepe van az efemer jelen idő átélésének
(1992 Kertész Imre²)
1a. (vál)
rövid ideig fennálló, ideiglenes(en létező v. működő) 〈jelenség, dolog stb.〉
saját ephemer kis hír- ’s fényem’ emelése
(1841 Széchenyi István)
A hol a nyers erőhöz folyamodott [a jezsuita rend], – és folyamodott, ha tehette, – sikere ephemer, diadala nem tiszta volt
(1868 Fraknói Vilmos)
[Nagy Lajos király 1359-es] hadjáratának csak ephemer eredménye volt
(1892 Pór Antal)
efemer politikai sikerek
(1921 Bethlen István)
országos tekintély és hatékonyság nélküli, efemer szervezetek és álszervezetek
(1995 Magyar Hírlap)
1b. (vál)
ilyen ()alkotás, ill. érték, tulajdonság〉
A mostani magyar zenemüvek legnagyobb része, a csárdások, ephemer divatzene, melly egy évtől a másikig él, s csak igen kevés fog közőlök fenmaradni hagyománykép
(1859 Vasárnapi Újság)
[e beszédek] fontos thémáiknak köszönik azt, hogy nem ephemer természetüek
(1888 Thewrewk Emil)
nem adott ki haszontalan dolgokat, még a pillanatnyi siker kedvéért sem, vállalatának kiadványai között alig találni efemer értékűt
(1926 Schöpflin Aladár)
[a humor] a legkönnyebben évül el. Olvassunk el néhány efemerebb humoreszket régebbi időkből
(1927 Szini Gyula)
Felmerül a kérdés, hogy a napilapokban megjelent efemer írások mégis miért nyertek felvételt e tudományos igényű összeállításba?!
(1967 Hiller István²)
1c. (vál)
szürke, felejthető, jelentéktelen 〈személy〉
Neveljétek leányaitokat emberekké, nem pedig efemér, minél hamarább férjhez-adandó lényekké
(1846 Teleki Blanka)
ephemer uralkodó helyett a magára eszmélő emberi természet nagy példánya lett
(1899 e. Péterfy Jenő)
[Bartha László] nem efemer látványfestő volt
(1998 Magyar Hírlap)
2. (Növ)
rövid, rendsz. néhány hetes életciklusú 〈növény(i rész)
[az ún. ekvinokciális virág] virítása ideje alatt többször nyílik és záródik, ellentétben az egyszer nyíló és záródó efemer virággal
(1912 RévaiNagyLex.)
[A sivatagosodásnak] vannak egyéb látható előjelei, például egy idő után megjelennek a szárazságtűrő fűfélék, a pozsgások, az efemer-növények, a homokgyepek, a sziklagyepek
(1998 Tények könyve)
II. főnév 4B8
1. (ritk, vál)
gyorsan múló értékű dolog, kül. alkotás
most ismét egy Flora tzimű Holmit akarok kiadni, mellyben Románok [ti. regények], versek s. a. t.s a többi lesznek. – Tudom én jól, hogy mind ezek tsak ephemerák; de az illyes tsemegékkel kell erősebb és jobb eledelre szoktatni
(1803 Kis János¹)
a mi dicsőségünk olyan, mint a német professzor bohó efemerája: egy napra él és azon a napon el is enyészik
(1913 Budapesti Hírlap júl. 1.)
[Tóth Gábor 1992–1993-ban] a Laza Lapok c.című underground efemera kiadója
(1999 Ki kicsoda 2000)
2. (Növ)
rövid, rendsz. néhány hetes életciklusú növény
[Algériában] a Szahara növényzete a szárazsághoz alkalmazkodott fajokból áll. Ezek v.vagy igen rövid tenyészidejű efemerek, v.vagy szukkulens (pozsgás), geofiton, ill.illetve a gyökerüket a víz után nagy mélységbe lebocsátó évelő növények
(1993 MagyarNagyLex.)
[a Veronica praecox] tapasztalataim szerint meszes talajú állományok (elsősorban feketefenyvesek) vegyszerezett és égetett tarvágásainak pionír efemerjei (Holosteum umbellatum, Saxifraga tridatylites) között több helyen megtalálható
(1998 Király Gergely)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások