efendi fn 1B1effendi

’〈az Oszmán Birodalomban:〉 polgári tisztségviselő, magas rangú hivatalnok, ill. közigazgatási vezető’ ❖ 1774-dik eſztendben Szuleimán Effendi Török követ Bétsben múlatott (1789 Mindenes Gyűjtemény C0367, 277) | [Vlad vajdának] egyszer kedve jött a török szultán effendijét, ki az évi adóért jött, karóba húzatni (1860 Jókai Mór CD18) | a világban elhelyezkedett jogász: az effendik rétege ez, idővel az ügyvédhez hasonló foglalkozással, bár még sokáig vallásos, templomi feladatokkal is (1936 Hajnal István CD42) | Duhamel megmutatta Talaat Effendi török biztosnak Puchner erdélyi főhadparancsnokhoz intézett hivatalos levelét (1956 Sinkovics István CD32) | Fuád efendi, a Porta bukaresti megbízottja (1995 Ágoston Gábor CD17).

a. ’〈az Oszmán Birodalom fennállása idején: rendsz. előkelő, tanult férfi udvarias megszólításaként v. megnevezéseként:〉 úr, uram’ ❖ a’ leg nagyobb tapaſztalású, ’s közttünk leg nagyobb betsületben lév férjfiakat kiválaſztottuk, és meg határoztuk, hogy Felségedhez küldjük, úgymint: Fő tiſztelet Emir Omert, Aga Rutzul Eminit […]; a’ Törvény tudóknak rendjeiből Ali Effendit, a’ ki az Ulemasnak, vagy a’ lelki Atyáknak Feje (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 683) | Effendi körülbelől annyi, mint „tudor”, így bárki neveztetheti magát, a kinek tisztességes ruhája s némi míveltsége van (1884 Hunfalvy János 8191006, 311) | Jumurdsák az orvosok előtt meghajolt. Azok is ő előtte. – Efendik, ha lehet a beteggel szólanom, kedves dolgot cselekedhetnék a padisahnak (1901 Gárdonyi Géza C8718, [161]) | [Tóth Béla] a török dolgokban való jártasságára […] nagyon büszke volt, kicsit megtanult törökül, szerette, ha hívei effendinek szólították (1921 Schöpflin Aladár CD10) | Resid efendi, alias Vámbéry Ármin bejárta és megismerte Közép-Ázsia tájait, népeit, uralkodóit (2000 Új Könyvek CD29).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

efendi főnév 1B1
effendi 1B1
〈az Oszmán Birodalomban:〉 polgári tisztségviselő, magas rangú hivatalnok, ill. közigazgatási vezető
1774-dik eſztendben Szuleimán Effendi Török követ Bétsben múlatott
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
[Vlad vajdának] egyszer kedve jött a török szultán effendijét, ki az évi adóért jött, karóba húzatni
(1860 Jókai Mór)
a világban elhelyezkedett jogász: az effendik rétege ez, idővel az ügyvédhez hasonló foglalkozással, bár még sokáig vallásos, templomi feladatokkal is
(1936 Hajnal István)
Duhamel megmutatta Talaat Effendi török biztosnak Puchner erdélyi főhadparancsnokhoz intézett hivatalos levelét
(1956 Sinkovics István)
Fuád efendi, a Porta bukaresti megbízottja
(1995 Ágoston Gábor)
a.
〈az Oszmán Birodalom fennállása idején: rendsz. előkelő, tanult férfi udvarias megszólításaként v. megnevezéseként:〉 úr, uram
a’ leg nagyobb tapaſztalású, ’s közttünk leg nagyobb betsületben lév férjfiakat kiválaſztottuk, és meg határoztuk, hogy Felségedhez küldjük, úgymint: Fő tiſztelet Emir Omert, Aga Rutzul Eminit […]; a’ Törvény tudóknak rendjeiből Ali Effendit, a’ ki az Ulemasnak, vagy a’ lelki Atyáknak Feje
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Effendi körülbelől annyi, mint „tudor”, így bárki neveztetheti magát, a kinek tisztességes ruhája s némi míveltsége van
(1884 Hunfalvy János)
Jumurdsák az orvosok előtt meghajolt. Azok is ő előtte. – Efendik, ha lehet a beteggel szólanom, kedves dolgot cselekedhetnék a padisahnak
(1901 Gárdonyi Géza)
[Tóth Béla] a török dolgokban való jártasságára […] nagyon büszke volt, kicsit megtanult törökül, szerette, ha hívei effendinek szólították
(1921 Schöpflin Aladár)
Resid efendi, alias Vámbéry Ármin bejárta és megismerte Közép-Ázsia tájait, népeit, uralkodóit
(2000 Új Könyvek)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások