effektív mn és partikula (vál)

I. mn 12B7

1. (csak jelzőként) ’tényleges(en meglevő), valóságos 〈teljesítmény, tudás, érték stb.〉, ill. ilyen 〈tevékenység〉’ ❖ a fegyverviselő székelységnek azon részét is, melly effectiv szolgálat-tételre nem volt kötelezve (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | az effektív értékeknek, a terményeknek a háború folyamán felszálló ára (1915 Fekete Miklós CD10) | halogatni igyekezett a királyválasztás effektiv és végleges megtörténtét (1937 Bánlaky József CD16) | Meleg vagy hideg érzést kelthetünk [árnyékolással] anélkül, hogy a helyiség effektív hőmérsékletét akár egy fokkal is változtatnánk (1999 Lakáskultúra CD39).

1a. ’rendelkezésre álló, felhasználható, érvényben levő’ ❖ A német hadi erő legmagasabb effektiv létszáma (1871 márc.) kitett 1.461,944 katonát és 44,420 tisztet (1896 PallasLex. CD02) | [a pankart nevű középkori pénzfajta] a számadások bevételi és kiadási tételeinél mint effektív fizetőeszköz szerepel (1970 Huszár Lajos CD52).

2. ’hatásos, hatékony, vkire v. vmire hatással levő’ ❖ az egyén szabadsága, magánélete és a társadalmi ellenőrzésben való effektív részvétele (1943 Bibó István 9056001, 454) | A szélsőjobboldal belső villongásai, személyi és csoportharcai olykor […] nem tették elég effektívvé a Sztójay-kormányzat tevékenységét (1968 Ránki György 9553001, 137) | effektívebben lehessen elbánni velük (1991 Lövei Gábor 2037026, 1532) | Ha a facilitátor [ti. a tanulást segítő személy] úgy lép kapcsolatba a tanulóval, hogy adja magát, nem emel falat maga elé, akkor valószínű, hogy effektívebb lesz (1992 Majzik Lászlóné ford.–Bonstingl 2050006, 56) | a kórházi fertőzések száma effektívebben csökkenthető (1998 Tények könyve CD37).

II. partikula 0

’valójában, tulajdonképpen’ ❖ a nemzetiségi képviselőket effektív azért, mert ők nemzetiségiek (1990 Országgyűlési Napló CD62) | a nép effektív éhezik (1997 Magyar Hírlap CD09) | azokban az országokban, ahol a 180 napnál nagyobb a tanítási napok száma – ez akár felmehet 220-ig –, nem úgy kell ezt számolni, hogy 220 napig a gyerekek effektív az iskolába járnak (1999 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

effektív melléknév és partikula (vál)
I. melléknév 12B7
1. (csak jelzőként)
tényleges(en meglevő), valóságos 〈teljesítmény, tudás, érték stb.〉, ill. ilyen 〈tevékenység〉
a fegyverviselő székelységnek azon részét is, melly effectiv szolgálat-tételre nem volt kötelezve
(1848 Kossuth Hírlapja)
az effektív értékeknek, a terményeknek a háború folyamán felszálló ára
(1915 Fekete Miklós)
halogatni igyekezett a királyválasztás effektiv és végleges megtörténtét
(1937 Bánlaky József)
Meleg vagy hideg érzést kelthetünk [árnyékolással] anélkül, hogy a helyiség effektív hőmérsékletét akár egy fokkal is változtatnánk
(1999 Lakáskultúra)
1a.
rendelkezésre álló, felhasználható, érvényben levő
A német hadi erő legmagasabb effektiv létszáma (1871 márc.március) kitett 1.461,944 katonát és 44,420 tisztet
(1896 PallasLex.)
[a pankart nevű középkori pénzfajta] a számadások bevételi és kiadási tételeinél mint effektív fizetőeszköz szerepel
(1970 Huszár Lajos)
2.
hatásos, hatékony, vkire v. vmire hatással levő
az egyén szabadsága, magánélete és a társadalmi ellenőrzésben való effektív részvétele
(1943 Bibó István)
A szélsőjobboldal belső villongásai, személyi és csoportharcai olykor […] nem tették elég effektívvé a Sztójay-kormányzat tevékenységét
(1968 Ránki György)
effektívebben lehessen elbánni velük
(1991 Lövei Gábor)
Ha a facilitátor [ti. a tanulást segítő személy] úgy lép kapcsolatba a tanulóval, hogy adja magát, nem emel falat maga elé, akkor valószínű, hogy effektívebb lesz
(1992 Majzik Lászlóné ford.Bonstingl)
a kórházi fertőzések száma effektívebben csökkenthető
(1998 Tények könyve)
II. partikula 0
valójában, tulajdonképpen
a nemzetiségi képviselőket effektív azért, mert ők nemzetiségiek
(1990 Országgyűlési Napló)
a nép effektív éhezik
(1997 Magyar Hírlap)
azokban az országokban, ahol a 180 napnál nagyobb a tanítási napok száma – ez akár felmehet 220-ig –, nem úgy kell ezt számolni, hogy 220 napig a gyerekek effektív az iskolába járnak
(1999 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások