alkimista mn és fn 6Aalkémista

I. mn

1. (/Tört) ’〈a középkorban〉 alkímiával foglalkozó 〈személy〉’ ❖ Kiküldé a nagyúr ötvösseit, Nagy alchymista főtudósait (1873 Dóczi Lajos C1422, 48) | bekukkantunk egy középkori alkimista tudós retortákkal [= lepárlásra haszn., körte alakú üvegedényekkel], lombikokkal telezsúfolt […] vegykonyhájába (1956 Irodalmi Újság szept. 22. C5231, 8).

2. (/Tört) ’〈a középkorban〉 az alkímia művelői által megalkotott, összeállított, ill. haszn.’ ❖ [sikerült] a rendkívüli tudóst elcsábítani Rezső császár prágai alchymista műhelyéből (1886 Jókai Mór C2308, 83) | alkimista könyvek (1978 Szőnyi György Endre 1150002, 108) | alkimista jelek […]: az egyik háromszög a vizet, a fordított háromszög pedig a tüzet jelenti (1989 Berényi Gábor ford.–Scholem 2039015, 50) | Az alkimista tanoknak […] emberi vonatkozásuk is van, hiszen ezek szerint csak az képes aranyat csinálni, aki magában is felismeri a tant (1998 Magyar Hírlap CD09).

II. fn

1. (/Tört) ’〈a középkorban〉 alkímiával foglalkozó személy’ ❖ Az Al-Chymisták közzül, a’ kik azt ſzokták mondani magok felöl hogy ollyan titkos, és tsak magoknak tartani ſzokott meſterségeket tudnak, a’ melly ſzerént külömb-külömb féle alább való betsü dolgokból aranyat lehet tsinálni (1778 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293004, 153) | az alkémisták kutatásai kárba még sem vesztek, mert az orvostudományokat fejlesztették és a kémiai tudományok egészséges fejlődésének biztos alapját vetették meg (1893 PallasLex. CD02) | Paracelsus kora egyik legkiválóbb alkimistája, tehát „aranycsinálója” volt (1986 Czeizel Endre 9080009, 90).

2. (birtokszóként) (vál) ’vmi, kül. műalkotás létrehozásának, ill. mibenlétének a titkába beavatott személy’ ❖ Ez elkövetkező tudomány [ti. a költészet] sejtelmes, babonás alkimistája a költő (1910 Karinthy Frigyes CD10) | Babits a modern magyar irodalom újítói közt úgy tűnt fel, mint a formák boszorkányos alkimistája (1970 Keresztury Dezső 9326025, 369) | a pénz alkimistája (1995 Magyar Hírlap CD09) | Az angol Peter Brook, a modern színház nagy alkimistája (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

alkimista melléknév és főnév 6A
alkémista 6A
I. melléknév
1. (/Tört)
〈a középkorban〉 alkímiával foglalkozó 〈személy〉
Kiküldé a nagyúr ötvösseit, Nagy alchymista főtudósait
(1873 Dóczi Lajos)
bekukkantunk egy középkori alkimista tudós retortákkal [= lepárlásra haszn., körte alakú üvegedényekkel], lombikokkal telezsúfolt […] vegykonyhájába
(1956 Irodalmi Újság szept. 22.)
2. (/Tört)
〈a középkorban〉 az alkímia művelői által megalkotott, összeállított, ill. haszn.
[sikerült] a rendkívüli tudóst elcsábítani Rezső császár prágai alchymista műhelyéből
(1886 Jókai Mór)
alkimista könyvek
(1978 Szőnyi György Endre)
alkimista jelek […]: az egyik háromszög a vizet, a fordított háromszög pedig a tüzet jelenti
(1989 Berényi Gábor ford.Scholem)
Az alkimista tanoknak […] emberi vonatkozásuk is van, hiszen ezek szerint csak az képes aranyat csinálni, aki magában is felismeri a tant
(1998 Magyar Hírlap)
II. főnév
1. (/Tört)
〈a középkorban〉 alkímiával foglalkozó személy
Az Al-Chymisták közzül, a’ kik azt ſzokták mondani magok felöl hogy ollyan titkos, és tsak magoknak tartani ſzokott meſterségeket tudnak, a’ melly ſzerént külömb-külömb féle alább való betsü dolgokból aranyat lehet tsinálni
(1778 Sófalvi József ford.Sulzer)
az alkémisták kutatásai kárba még sem vesztek, mert az orvostudományokat fejlesztették és a kémiai tudományok egészséges fejlődésének biztos alapját vetették meg
(1893 PallasLex.)
Paracelsus kora egyik legkiválóbb alkimistája, tehát „aranycsinálója” volt
(1986 Czeizel Endre)
2. (birtokszóként) (vál)
vmi, kül. műalkotás létrehozásának, ill. mibenlétének a titkába beavatott személy
Ez elkövetkező tudomány [ti. a költészet] sejtelmes, babonás alkimistája a költő
(1910 Karinthy Frigyes)
Babits a modern magyar irodalom újítói közt úgy tűnt fel, mint a formák boszorkányos alkimistája
(1970 Keresztury Dezső)
a pénz alkimistája
(1995 Magyar Hírlap)
Az angol Peter Brook, a modern színház nagy alkimistája
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások