efféle mut nm 26B

1. (mn-i értékben) ’ilyenféle, ilyen(fajta), ehhez hasonló v. ilyen jellegű’ ❖ llyen állapatban a’ roſzſz kimeneteltl épen nem kell félni, mivel nints példánk hogy efféle torok gylésben valaki meghólt vólna (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 117) | – Keressünk valami baktert, rendőrt, fájerpikétot, vagy ilyesmit, hogy segitsen rajtunk. Valóságos búvárkodást fejtettünk ki efféle urak keresésében, de mind hiába! (1862 Szokoly Viktor 8452003, 82) | Állandóan parfümözi magát és pudere, otkolonja sok efféle dolga van (1927 Markovits Rodion 9423005, 264) | lépten-nyomon efféle megfogalmazásokra akadni: „Madárka-mellkasát egy kezemben tartom”. „Egy új arc csodás madárfióka-lénye” (1992 Ferencz Győző 2016034, 426).

2. (fn-i értékben) ’a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározotthoz hasonló v. olyan minőségű, jellegű dolog v. személy’ ❖ Abban meſterkedik az Ördög, hogy […] akaratunkat viſzketteſse, és ezer vágyódásokkal ide amoda ragadja, ollyas mire izgatván, mellyhez tellyes életünkben nem férünk, és ha férünk-is, haſznát nem vehettyük. A’ végre tselekeſzi ezt, hogy az effélékkel veſzödvén, lelkünkrül meg-felejtkezzünk (1773 Faludi Ferenc C1665, 86) | Harcsánénak sem kellett több, türelme különben sem volt nagy, de az effélék angyali béketürést is megtörhetnek (1836 Gaal József 8149003, 11) | Krisztus katonái évenként milliókat szállítottak a hitetlenek tartományaiból Rómába. E kereskedés közvetítésére természetesen Európában is kellett űzlettelepekkel birniok, s volt is efféléjök a világrész minden fontosabb helyein (1873 Toldy István 8482013, 145) | – És te, Miklós, te azok után, amit ma láttál, efféléről tudsz most beszélni! (1919 Szabó Dezső 9623004, 253) | [az utópia szó] az u fosztóképzőből és a toposz szóból van összetéve, s együttesen valami effélét jelent: Seholország (2009 S. Sárdi Margit 3236001, 46).

J: effajta.

ÖU: mind~, ugyan~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

efféle mutató névmás 26B
1. (mn-i értékben)
ilyenféle, ilyen(fajta), ehhez hasonló v. ilyen jellegű
llyen állapatban a’ roſzſz kimeneteltl épen nem kell félni, mivel nints példánk hogy efféle torok gylésben valaki meghólt vólna
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
– Keressünk valami baktert, rendőrt, fájerpikétot, vagy ilyesmit, hogy segitsen rajtunk. Valóságos búvárkodást fejtettünk ki efféle urak keresésében, de mind hiába!
(1862 Szokoly Viktor)
Állandóan parfümözi magát és pudere, otkolonja sok efféle dolga van
(1927 Markovits Rodion)
lépten-nyomon efféle megfogalmazásokra akadni: „Madárka-mellkasát egy kezemben tartom”. „Egy új arc csodás madárfióka-lénye”
(1992 Ferencz Győző)
2. (fn-i értékben)
a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározotthoz hasonló v. olyan minőségű, jellegű dolog v. személy
Abban meſterkedik az Ördög, hogy […] akaratunkat viſzketteſse, és ezer vágyódásokkal ide amoda ragadja, ollyas mire izgatván, mellyhez tellyes életünkben nem férünk, és ha férünk-is, haſznát nem vehettyük. A’ végre tselekeſzi ezt, hogy az effélékkel veſzödvén, lelkünkrül meg-felejtkezzünk
(1773 Faludi Ferenc)
Harcsánénak sem kellett több, türelme különben sem volt nagy, de az effélék angyali béketürést is megtörhetnek
(1836 Gaal József)
Krisztus katonái évenként milliókat szállítottak a hitetlenek tartományaiból Rómába. E kereskedés közvetítésére természetesen Európában is kellett űzlettelepekkel birniok, s volt is efféléjök a világrész minden fontosabb helyein
(1873 Toldy István)
– És te, Miklós, te azok után, amit ma láttál, efféléről tudsz most beszélni!
(1919 Szabó Dezső)
[az utópia szó] az u fosztóképzőből és a toposz szóból van összetéve, s együttesen valami effélét jelent: Seholország
(2009 S. Sárdi Margit)
J: effajta
ÖU: mindefféle, ugyanefféle
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások