egély fn 4B (rég, vál)

’vallás mint isten(ség)be vetett hit, ill. ilyen hittel kapcs. megnyilvánulások, tanítások, szertartások rendszere’ ❖ Kis kebelébe is vissza kezde szállni a hit; az elméleti bölcsészetet […] felcserélé az egély és életbölcseség tanulásával (1846 Toldy Ferenc C4180, 206) | Rousseau az egélyről (religio) értekezvén, háromfélét különböztetett ugymint emberit, polgárit és papit (1855 Szilasy János C4032, 57) | A kath. egély tankönyve. Wappler Antal után ford. Pest, 1870. Három rész (1870 Magyar írók élete CD27).

Sz: egélyes.

Vö. CzF.

egély főnév 4B (rég, vál)
vallás mint isten(ség)be vetett hit, ill. ilyen hittel kapcs. megnyilvánulások, tanítások, szertartások rendszere
Kis kebelébe is vissza kezde szállni a hit; az elméleti bölcsészetet […] felcserélé az egély és életbölcseség tanulásával
(1846 Toldy Ferenc)
Rousseau az egélyről (religio) értekezvén, háromfélét különböztetett ugymint emberit, polgárit és papit
(1855 Szilasy János)
A kath.katolikus egély tankönyve. Wappler Antal után ford.fordította Pest, 1870. Három rész
(1870 Magyar írók élete)
Sz: egélyes
Vö. CzF.

Beállítások