egérmaszlag fn 3A2 (rég)

’az arzén vmely vízben oldódó, gyógyszerként, serkentőszerként, ill. erős méregként is haszn. vegyülete’ ❖ A’ mérgeknek külmb-külmbféle tulajdonſágok ’s ettl eredend klmbz erejek vagyon, következendképen külmböz orvoſſágok-is: ezek kzött mindazáltal az Arſenicum (egér maſzlag vagy méreg) leg nagyobb kárt téſzen falú helyen (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 542) | A’ ki tudatlanſágból válaſztó vizet, egér maſzlagot, vagy más mérget nyel-le, igyon olajat, valamennyit tsak lehet (1790 Mindenes Gyűjtemény C0369, 375) | nagyon hibáznak, st az emberek életétis nagy veſzedelembe ejtik azok a’ méhes Gazdák, a’ kik a’ rabló méheket egér maſzlaggal, válaſztó vízzel, kék keménnyétvel vagy más illyen mérgekkel öſzvekevert méz által akarják elveſzteni (1816 Kaló Péter C2485, 358).

Vö. CzF.; SzT.

egérmaszlag főnév 3A2 (rég)
az arzén vmely vízben oldódó, gyógyszerként, serkentőszerként, ill. erős méregként is haszn. vegyülete
A’ mérgeknek külmb-külmbféle tulajdonſágok ’s ettl eredend klmbz erejek vagyon, következendképen külmböz orvoſſágok-is: ezek kzött mindazáltal az Arſenicum (egér maſzlag vagy méreg) leg nagyobb kárt téſzen falú helyen
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ ki tudatlanſágból válaſztó vizet, egér maſzlagot, vagy más mérget nyel-le, igyon olajat, valamennyit tsak lehet
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
nagyon hibáznak, st az emberek életétis nagy veſzedelembe ejtik azok a’ méhes Gazdák, a’ kik a’ rabló méheket egér maſzlaggal, válaſztó vízzel, kék keménnyétvel vagy más illyen mérgekkel öſzvekevert méz által akarják elveſzteni
(1816 Kaló Péter)
Vö. CzF.; SzT.

Beállítások