egészlen hsz és partikula 0 (rég)

I. hsz

1. ’teljes terjedelmében, ill. időbeli kiterjedésében’ ❖ Vatſorálnak ’s osztán a’ kertbe ki-mennek; A’ mellyet egéſzlen lángok kztt lelnek (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 10) | [a fordító is] hozzá ada a’ knyvhz ſok fel-jegyzéſeket, a’ mellyeket még, egéſzlen, egy jó akarómnak kéſedelmeſſége miatt, a’ ki-magára válalta ezek’ fordétáſát, nem láthattam, hanem olvaſtam némely bellök való ki ſzedéſeket (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [)()(2v]) | A Gyermekek éneklették a’ 6dik Soltárt egészlen (1778 Csokonai József 7503002, 19) | [himlők esetében a fokozat] pedig számtalan, s egybeköti a leggyengédebb himlőcskét – melly néha 4–6 nap alatt egészlen lefolyik – a legerősb himlőidommal, mellynek egész folyama 18 napig is eltarthat (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305002, 143).

2. ’teljes mértékben v. teljes mennyiségében, ill. minden tekintetben’ ❖ ſemmi az halandók’ ſzájokba, olly hírtelen nem olvad mint az igazſág: ezt ldzi egéſz Világ, melly ſem egeſzlen rab, ſem tellyeſſéggel ſzabad ſoha miattunk nem lehet (1772 Bessenyei György¹ C1076, [23]) | a’ Canútusnak nemzetſége egéſzlen ki-hólt (1797 Gvadányi József ford. 7125030, 223) | annak, a’ kinek mindent köszönhetek, meg mutathattam vólna munkámmal, hogy a’ reám tett költség egészlen füstbe nem ment (1805 Ragályi Tamás C2556, 300) | olly sikerrel ment előre a’ munka, hogy már folyó esztendei aratás után egészlen elfogyott (1843 Beszédes József 8055002, 36).

II. partikula

1. ’〈a közvetlenül utána következő mondatrészben kifejezett tulajdonság, állapot, ill. állítás nyomatékosítására〉’ ❖ Nem tudom ezek kzt mellyik ſzeret jobban, Egéſzlen reſzketek úgy tetſzik kínomban (1772 Bessenyei György¹ C1076, 91) | Ezeket így tévén, egészlen el-szánták magokat; és, hogy Kémisbe mennyenek, a’ barlangot ott hagyták (1798 Dugonics András 7087005, 354) | a’ barátságos Szeretet, az Atyafiság köztünk egeſzlen ésmeretlenek vólnának (1819 e. Nagyváthy János 7239001, 32) | az egerek nemében egészlen uj a’ Rákoskereszturi nádasokban fölfedezett faj (1843 Pesti Hírlap CD61).

1a. (vminek a végét kifejező határozó mellett) ’〈annak jelölésére, hogy vmely történés, folyamat stb. eljut, tart v. kiterjed a legvégső pontig, ill. a legutolsó elemig〉’ ❖ Ez a’ nyavala jobbára a’ juhnak a’ fején ſebbel fakad ki, melly a’ bört, húſſal együtt egéſzlen a tſontig ki-eſzi (1779 Próbákbúl szedett oktatás C3537, 44) | a’ ſüteménynek ſzine és ize nem tünnek-el, hanem egéſzlen fogytig meg-maradnak (1790 Laczkovics János 7205005, 46) | az kotsi rázásnak következésében, Órom vére meg indulván Kiss Hartyánnál, szünet nélkül Terenyéig folyt és ott minden tsak ki gondolható orvosi szerek mellet is egészlen 11 Óráig estve meg nem szűnt (1831 Baranyay Mihály C4938, 578) | A’ hulló csillagok nagyságára nézve igen nagy különbséget tapasztaltak az alig látható pontocskától fogva egészlen a’ legnagyobb tűzgolyóig (1837 Athenaeum C0015, 581).

2. (tagadó szerkezetben) ’〈a tagadás enyhítésére〉’ ❖ Id jártával k [ti. az oroszok] az ó vallást (melly Görög vallásnak-is neveztetik) vették-bé, és ma is ez uralkodik közöttök, melly ſok babonaſággal tellyes vala azon idbe, és még most is nem egéſzlen tiſzta ettl (1792 Gvadányi József ford.–Voltaire 7125034, 31) | A’ nevezetesebb Épületek közé tartozik […] a’ Vármegyének Selyem-háza, a’ melly nem egészlen helyesen Fabrikának is neveztetik (1823 Tudományos Gyűjtemény C5559, 45) | azon pont hogy a magyar nyelv a Fő Törvényszékekre etc. felemeltetett, nem egészlen áll (1832 Kossuth Lajos összes munkái CD32).

3. (tagadó szerkezetben, szn előtt) ’〈annak kif-ére, hogy vmi(k)nek, vki(k)nek a mennyisége, nagysága stb. csaknem eléri a számnévvel meghatározottat〉’ ❖ A’ Török Ármáda későn szokott megindulni, hogy mezőbe táborba száljon, és nem egészlen öt holnapokat tölt ſátorok alatt (1789 Gvadányi József C1925, 141) | [Teleky József beszédét] meg küldeni kész leszek, ’s úgy tartom, (minthogy nem egészlen tészen másfél árkust) hogy meg fogja érdemleni az Orpheusban való bé iktatást (1790 Ráday Gedeon¹ C2555, 98).

Vö. CzF.; TESz. egész; SzT.; ÚMTsz. egészen

egészlen határozószó és partikula 0 (rég)
I. határozószó
1.
teljes terjedelmében, ill. időbeli kiterjedésében
Vatſorálnak ’s osztán a’ kertbe ki-mennek; A’ mellyet egéſzlen lángok kztt lelnek
(1772 Bessenyei György¹)
[a fordító is] hozzá ada a’ knyvhz ſok fel-jegyzéſeket, a’ mellyeket még, egéſzlen, egy jó akarómnak kéſedelmeſſége miatt, a’ ki-magára válalta ezek’ fordétáſát, nem láthattam, hanem olvaſtam némely bellök való ki ſzedéſeket
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A Gyermekek éneklették a’ 6dik Soltárt egészlen
(1778 Csokonai József)
[himlők esetében a fokozat] pedig számtalan, s egybeköti a leggyengédebb himlőcskét – melly néha 4–6 nap alatt egészlen lefolyik – a legerősb himlőidommal, mellynek egész folyama 18 napig is eltarthat
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
2.
teljes mértékben v. teljes mennyiségében, ill. minden tekintetben
ſemmi az halandók’ ſzájokba, olly hírtelen nem olvad mint az igazſág: ezt ldzi egéſz Világ, melly ſem egeſzlen rab, ſem tellyeſſéggel ſzabad ſoha miattunk nem lehet
(1772 Bessenyei György¹)
a’ Canútusnak nemzetſége egéſzlen ki-hólt
(1797 Gvadányi József ford.)
annak, a’ kinek mindent köszönhetek, meg mutathattam vólna munkámmal, hogy a’ reám tett költség egészlen füstbe nem ment
(1805 Ragályi Tamás)
olly sikerrel ment előre a’ munka, hogy már folyó esztendei aratás után egészlen elfogyott
(1843 Beszédes József)
II. partikula
1.
〈a közvetlenül utána következő mondatrészben kifejezett tulajdonság, állapot, ill. állítás nyomatékosítására〉
Nem tudom ezek kzt mellyik ſzeret jobban, Egéſzlen reſzketek úgy tetſzik kínomban
(1772 Bessenyei György¹)
Ezeket így tévén, egészlen el-szánták magokat; és, hogy Kémisbe mennyenek, a’ barlangot ott hagyták
(1798 Dugonics András)
a’ barátságos Szeretet, az Atyafiság köztünk egeſzlen ésmeretlenek vólnának
(1819 e. Nagyváthy János)
az egerek nemében egészlen uj a’ Rákoskereszturi nádasokban fölfedezett faj
(1843 Pesti Hírlap)
1a. (vminek a végét kifejező határozó mellett)
〈annak jelölésére, hogy vmely történés, folyamat stb. eljut, tart v. kiterjed a legvégső pontig, ill. a legutolsó elemig〉
Ez a’ nyavala jobbára a’ juhnak a’ fején ſebbel fakad ki, melly a’ bört, húſſal együtt egéſzlen a tſontig ki-eſzi
(1779 Próbákbúl szedett oktatás)
a’ ſüteménynek ſzine és ize nem tünnek-el, hanem egéſzlen fogytig meg-maradnak
(1790 Laczkovics János)
az kotsi rázásnak következésében, Órom vére meg indulván Kiss Hartyánnál, szünet nélkül Terenyéig folyt és ott minden tsak ki gondolható orvosi szerek mellet is egészlen 11 Óráig estve meg nem szűnt
(1831 Baranyay Mihály)
A’ hulló csillagok nagyságára nézve igen nagy különbséget tapasztaltak az alig látható pontocskától fogva egészlen a’ legnagyobb tűzgolyóig
(1837 Athenaeum)
2. (tagadó szerkezetben)
〈a tagadás enyhítésére〉
Id jártával k [ti. az oroszok] az ó vallást (melly Görög vallásnak-is neveztetik) vették-bé, és ma is ez uralkodik közöttök, melly ſok babonaſággal tellyes vala azon idbe, és még most is nem egéſzlen tiſzta ettl
(1792 Gvadányi József ford.Voltaire)
A’ nevezetesebb Épületek közé tartozik […] a’ Vármegyének Selyem-háza, a’ melly nem egészlen helyesen Fabrikának is neveztetik
(1823 Tudományos Gyűjtemény)
azon pont hogy a magyar nyelv a Fő Törvényszékekre etc.et cetera ’s a többi’ felemeltetett, nem egészlen áll
(1832 Kossuth Lajos összes munkái)
3. (tagadó szerkezetben, szn előtt)
〈annak kif-ére, hogy vmi(k)nek, vki(k)nek a mennyisége, nagysága stb. csaknem eléri a számnévvel meghatározottat〉
A’ Török Ármáda későn szokott megindulni, hogy mezőbe táborba száljon, és nem egészlen öt holnapokat tölt ſátorok alatt
(1789 Gvadányi József)
[Teleky József beszédét] meg küldeni kész leszek, ’s úgy tartom, (minthogy nem egészlen tészen másfél árkust) hogy meg fogja érdemleni az Orpheusban való bé iktatást
(1790 Ráday Gedeon¹)
Vö. CzF.; TESz. egész; SzT.; ÚMTsz. egészen

Beállítások