egzakt mn 12A3

1. ’pontosan meghatározott, egyértelmű, szabatos 〈fogalom, meghatározás, megfogalmazás stb.〉’ ❖ Exact fogalmat nem birván az elme, Ti mégis mindig ezt keresitek Önátkotokra, büszke emberek (1863 Madách Imre 8284008, 578) | egzakt módon fogalmazott képek (1925 Moholy-Nagy László 1110005, 23) | egzakt és egyértelmű kritériumok (1987 Terestyéni Tamás 1155001, 52) | Én ennek a nem egzakt megfogalmazásnak a kiiktatását javaslom (1994 Országgyűlési Napló CD62) | Nem világos, hogy az azonos vámeljárás alatt álló vámáruk éves vámterhe pontosan mit jelent. Ennek egzakt meghatározása különös jelentőséggel bír a gazdálkodók számára (2000 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’precíz, pontos 〈tevékenység (eredménye)〉’ ❖ a rácz csapatok manövere a legexactabb volt (1848 Március Tizenötödike C3027, 620) | a reális vagy a realitáson túli vagy az utópisztikus ábrázolás és az objektív megjelenítés feladatát – amelyet mindeddig a festészet töltött be – az eszközeit tekintve egzaktul megszervezett fényképészet (film) veszi át (1925 Moholy-Nagy László 1110009, 32) | az illető tárgy specifikus meghatározottságait egzaktabbul és félreérthetetlenebbül rögzíti (1969 Eörsi István ford.–Lukács 9405004, 179) | [a törvényjavaslat] az állam feladatait nagyon egzaktan, nagyon pontosan körvonalazza (1996 Országgyűlési Napló CD62) | A számolás egzaktabb lenne, ha nem tömeg-, hanem a fázisok esetében is mólarányból indulnánk ki (1999 Természet Világa CD50).

2. ’〈a humán tudományokkal szembeállítva is:〉 tényszerű, ellenőrizhető adatokkal és pontosan definiált fogalmakkal dolgozó 〈(reál)tudomány〉’ ❖ Terjeszteni az exact tudományok ismereteit, deákos nevelésü nemzetünk között (1845 Kossuth Lajos CD32) | az exact, vagyis mértani, természeti, s az ezeken alapúló gyakorlati tudományok (1864 Toldy Ferenc 8481001, 2) | az úgynevezett reál vagy exact tudományos irányt tűzte czéljáúl (1875 Csengery Antal 8086006, 377) | exakt orvostudomány (1957 Benedek István 9041013, 445) | jelenleg éppen az a baj, hogy egzakt természettudományos gondolkodású alkotók gyakorta képtelenek a humán alkotó módszerek elsajátítására (1991 N. Sándor László 2037015, 1502).

2a. ’ezzel kapcs., erre jellemző v. erre vonatkozó’ ❖ exakt physikális vizsgálati módok (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267002, 256) | Az exakt fizikai törvényekben való bizalom megingott (1934 Hamvas Béla 9221001, 9) | az ún. összehasonlító zenetudomány egzakt módszerei (1963 Maróthy János 2027003, 17) | a társadalomtudományok sohasem válhatnak egzakt tudománnyá, hiszen a tárgyuk nem ragadható meg egzakt módszerekkel sem (1988 Beke Kata 1012001, 93).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

egzakt melléknév 12A3
1.
pontosan meghatározott, egyértelmű, szabatos 〈fogalom, meghatározás, megfogalmazás stb.〉
Exact fogalmat nem birván az elme, Ti mégis mindig ezt keresitek Önátkotokra, büszke emberek
(1863 Madách Imre)
egzakt módon fogalmazott képek
(1925 Moholy-Nagy László)
egzakt és egyértelmű kritériumok
(1987 Terestyéni Tamás)
Én ennek a nem egzakt megfogalmazásnak a kiiktatását javaslom
(1994 Országgyűlési Napló)
Nem világos, hogy az azonos vámeljárás alatt álló vámáruk éves vámterhe pontosan mit jelent. Ennek egzakt meghatározása különös jelentőséggel bír a gazdálkodók számára
(2000 Országgyűlési Napló)
1a.
precíz, pontos 〈tevékenység (eredménye)
a rácz csapatok manövere a legexactabb volt
(1848 Március Tizenötödike)
a reális vagy a realitáson túli vagy az utópisztikus ábrázolás és az objektív megjelenítés feladatát – amelyet mindeddig a festészet töltött be – az eszközeit tekintve egzaktul megszervezett fényképészet (film) veszi át
(1925 Moholy-Nagy László)
az illető tárgy specifikus meghatározottságait egzaktabbul és félreérthetetlenebbül rögzíti
(1969 Eörsi István ford.Lukács)
[a törvényjavaslat] az állam feladatait nagyon egzaktan, nagyon pontosan körvonalazza
(1996 Országgyűlési Napló)
A számolás egzaktabb lenne, ha nem tömeg-, hanem a fázisok esetében is mólarányból indulnánk ki
(1999 Természet Világa)
2.
〈a humán tudományokkal szembeállítva is:〉 tényszerű, ellenőrizhető adatokkal és pontosan definiált fogalmakkal dolgozó (reál)tudomány〉
Terjeszteni az exact tudományok ismereteit, deákos nevelésü nemzetünk között
(1845 Kossuth Lajos)
az exact, vagyis mértani, természeti, s az ezeken alapúló gyakorlati tudományok
(1864 Toldy Ferenc)
az úgynevezett reál vagy exact tudományos irányt tűzte czéljáúl
(1875 Csengery Antal)
exakt orvostudomány
(1957 Benedek István)
jelenleg éppen az a baj, hogy egzakt természettudományos gondolkodású alkotók gyakorta képtelenek a humán alkotó módszerek elsajátítására
(1991 N. Sándor László)
2a.
ezzel kapcs., erre jellemző v. erre vonatkozó
exakt physikális vizsgálati módok
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
Az exakt fizikai törvényekben való bizalom megingott
(1934 Hamvas Béla)
az ún.úgynevezett összehasonlító zenetudomány egzakt módszerei
(1963 Maróthy János)
a társadalomtudományok sohasem válhatnak egzakt tudománnyá, hiszen a tárgyuk nem ragadható meg egzakt módszerekkel sem
(1988 Beke Kata)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások