egzisztál tn ige 1a

1. (kissé rég) ’〈személy, dolog〉 él, létezik, van’ ❖ elégséges eltökéléssel bírunk semmi ellenvetéseket nem tekintvén azt tenni fel, hogy a’ hóldbeli ember existál, szintúgy mint Hermesz-Trizmegistusz, vagy akármelly más-ember a’ Világonn; a’ minthogy nincs is senki, a’ kinek léte fell ugyanazon kétségek ne adják-el magokat (1792 Kazinczy Ferenc ford.–Wieland C2553, 202) | Hogy a’ szükséges Magyar szók’ tsinálására öszveállottatok, az szent gondolat volt. Senki sem lehet jobban meggyőződve, mint én, hogy van szükségünk sok nem existáló szókra (1811 Kis János¹ C2562, 101) | Hát existál ollyan gazda, kinek mindenre van gondja, a mije nincs, és semmire sincs gondja, a mije van? (1847 Jókai Mór 8209021, 141) | Én ebben a nagy vurstliban, melyet életnek neveznek, csak úgy tudok exisztálni, ha van egy-két szilárd pont, amibe belekapaszkodhatom (1917 Herczeg Ferenc 9241029, 41).

1a. (/vál) ’〈intézmény, újság, család stb.〉 működésében érvényesül, boldogul, prosperál, ill. így működve létezik, fennáll’ ❖ [Mióta] Bárczayak existálnak, még eggynek sem volt ollyan szép pecsétje, mint imhol neked van (1803 Kazinczy Ferenc C4940, 66) | A financzministerium köribe tartozó ágazatok iránt a pénzügyministerium részéről kidolgozandó terv léttesíttetését ajánlom Ön figyelmébe, kimondattván hogy a Thesaurariatus [= kincstárnokság] hasonlag megszűnik existálni (1849 Kossuth Lajos CD32) | Akkor még egzisztált a Tóth Kálmán lapja (1881 Mikszáth Kálmán 8312107, 103) | a múlt század második felében, de csak a telkes jobbágyoknál, még egzisztált a „nagycsalád” (1956 Veres Péter 2005082, 742) | Sok, korábban jól egzisztáló pezsgőgyár ugyanis bezárt (1998 Figyelő CD2601).

2. (kissé rég) ’〈személy〉(vhogyan) megél, boldogul’ ❖ Kovács Ferencz nehezen existál többé Pápán (1806 Csehy József C2557, 119) | a status tisztviselői olly nyomorultan vannak fizetve, hogy sokan közülök nem állhatván ellen a szükségnek, melly hatalmas kísértő, nemtelen eszközökhez kénytelenek nyúlni, hogy existálhassanak (1848 Kossuth Lajos CD32) | Mint mondom, nekem nagyon szorgalmasnak kell lenni, ha existálni akarok (1918 Hollósy Simon CD10).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

egzisztál tárgyatlan ige 1a
1. (kissé rég)
〈személy, dolog〉 él, létezik, van
elégséges eltökéléssel bírunk semmi ellenvetéseket nem tekintvén azt tenni fel, hogy a’ hóldbeli ember existál, szintúgy mint Hermesz-Trizmegistusz, vagy akármelly más-ember a’ Világonn; a’ minthogy nincs is senki, a’ kinek léte fell ugyanazon kétségek ne adják-el magokat
(1792 Kazinczy Ferenc ford.Wieland)
Hogy a’ szükséges Magyar szók’ tsinálására öszveállottatok, az szent gondolat volt. Senki sem lehet jobban meggyőződve, mint én, hogy van szükségünk sok nem existáló szókra
(1811 Kis János¹)
Hát existál ollyan gazda, kinek mindenre van gondja, a mije nincs, és semmire sincs gondja, a mije van?
(1847 Jókai Mór)
Én ebben a nagy vurstliban, melyet életnek neveznek, csak úgy tudok exisztálni, ha van egy-két szilárd pont, amibe belekapaszkodhatom
(1917 Herczeg Ferenc)
1a. (/vál)
〈intézmény, újság, család stb.〉 működésében érvényesül, boldogul, prosperál, ill. így működve létezik, fennáll
[Mióta] Bárczayak existálnak, még eggynek sem volt ollyan szép pecsétje, mint imhol neked van
(1803 Kazinczy Ferenc)
A financzministerium köribe tartozó ágazatok iránt a pénzügyministerium részéről kidolgozandó terv léttesíttetését ajánlom Ön figyelmébe, kimondattván hogy a Thesaurariatus [= kincstárnokság] hasonlag megszűnik existálni
(1849 Kossuth Lajos)
Akkor még egzisztált a Tóth Kálmán lapja
(1881 Mikszáth Kálmán)
a múlt század második felében, de csak a telkes jobbágyoknál, még egzisztált a „nagycsalád”
(1956 Veres Péter)
Sok, korábban jól egzisztáló pezsgőgyár ugyanis bezárt
(1998 Figyelő)
2. (kissé rég)
〈személy〉 (vhogyan) megél, boldogul
Kovács Ferencz nehezen existál többé Pápán
(1806 Csehy József)
a status tisztviselői olly nyomorultan vannak fizetve, hogy sokan közülök nem állhatván ellen a szükségnek, melly hatalmas kísértő, nemtelen eszközökhez kénytelenek nyúlni, hogy existálhassanak
(1848 Kossuth Lajos)
Mint mondom, nekem nagyon szorgalmasnak kell lenni, ha existálni akarok
(1918 Hollósy Simon)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások