egyeduralom fn 7A

1. ’kizárólagos, szinte korlátlan politikai hatalom, ill. annak birtoklása, gyakorlása’ ❖ a magyar korlátolt örökös egyeduralom sajátlag már ekkor [ti. a honfoglaló vezérek vérszerződésével] vette kezdetét (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [Augustus császár] meghalt Kr. u. 11. úton Nolában (Campania), 44 évi egyeduralom után, életének 77. évében (1893 PallasLex. CD02) | XI. Lajos a nagyhűbéresek jogait és kiváltságait akarja megsemmisíteni és a korlátlan egyeduralmat megvalósítani (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Rákosi demokrata partnereinek legkésőbben 1948-ban be kellett látniok, hogy az egyeduralomra törő kommunista párttal szemben fellépni nincs kellő erejük és kitartásuk (1985 Borbándi Gyula 9811005, 80) | a kínzás minden állami szintre emelt kizárólagosság, minden, a hatalmat egyeduralommá duzzasztó diktatúra lényege (1992 Kertész Imre² CD41).

1a. (Pol v. Tört) ’olyan kormányzati rendszer v. államforma, amelyben a politikai hatalom egészét egyetlen személy v. vmely kisebb, zárt csoport birtokolja’ ❖ [Franciaország] köztársasági, a mennyiben illy vagy olly egyeduralom, e vagy ama trónkövetelő iránt rokonszenvet nem érez (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | az államforma, melyben az államhatalom (ha mindjárt megszorítva is egy tanácskozó testület által) egyetlen egy uralkodó (archon) kezében van, az egyeduralom, monarchia (1902 ÓkoriLex. CD28) | a sztoikusok az állam legtermészetesebb formájának általában az egyeduralmat tartották, úgy tekintve az uralkodót, mint Iuppiter képmását (1997 Havas László CD17).

1b. (ritk) ’ilyen kormányzati rendszerű állam (fennállásának ideje, időszaka)’ ❖ Az új ivadék, a 20–30 éves férfiak, a köztársasághoz szítanak. És az ivadék az egyeduralom alatt sem volt egyéb (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | a nép csak azt kivánta, mit az egyeduralom […] létesíthetett: rendezett államlétet! (1871 Endrődi Sándor ford.–Held C1576, 295) | [Eötvös József] nagy tudományos apparátussal bizonygatja, mennyire nem biztos az államhatalom állása az ily centralizált egyeduralmakban (1911 Halász Imre CD10).

2. ’〈vmely területen:〉 meghatározó, domináns szerep, ill. kizárólagos befolyás’ ❖ franczia missionariusok érkeztek a’ szigetekre, kiktől a’ methodisták egyeduralmukat veszélyezve látván, 1837-ben kiüzetésöket eszközlék (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Lessing színikritikáiban] a francia tragédia egyeduralmát megdönti (1895 PallasLex. CD02) | A háború előtti évtizedekben kezdett igazán kibontakozni a Dunamedencéért s a közel-keleti egyeduralomért mérkőző két nagyhatalmi gondolat: a pángermánizmus és a pánszlávizmus (1938 Korunk Szava 2131001, 419) | a cég egyeduralomra kerül a piacon (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’vminek túlnyomó, szinte kizárólagos jelenléte, elterjedtsége, használata’ ❖ A nemzeties költészet aranykorában szünt meg ismét a nyugat-európai versformák, eme tulságos egyeduralma, amikor Petőfi és Arany a magyar nemzeti versidomot ismét művészi jogaiba emelték (1896 PallasLex. CD02) | [a középkori Európában] a XII. század közepétől kezdve már megtörik a latin nyelv egyeduralma (1936 Váczy Péter CD42) | [a kadarka szőlőfajtának] a múlt században rendült meg egyeduralma, nem utolsósorban a Kék nagyburgundi megjelenésével (1995 Természet Világa CD50).

Sz: egyeduralmi.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

egyeduralom főnév 7A
1.
kizárólagos, szinte korlátlan politikai hatalom, ill. annak birtoklása, gyakorlása
a magyar korlátolt örökös egyeduralom sajátlag már ekkor [ti. a honfoglaló vezérek vérszerződésével] vette kezdetét
(1857 Vasárnapi Újság)
[Augustus császár] meghalt Kr. u.Krisztus után 11. úton Nolában (Campania), 44 évi egyeduralom után, életének 77. évében
(1893 PallasLex.)
XI. Lajos a nagyhűbéresek jogait és kiváltságait akarja megsemmisíteni és a korlátlan egyeduralmat megvalósítani
(1904 Nagy képes világtörténet)
Rákosi demokrata partnereinek legkésőbben 1948-ban be kellett látniok, hogy az egyeduralomra törő kommunista párttal szemben fellépni nincs kellő erejük és kitartásuk
(1985 Borbándi Gyula)
a kínzás minden állami szintre emelt kizárólagosság, minden, a hatalmat egyeduralommá duzzasztó diktatúra lényege
(1992 Kertész Imre²)
1a. (Pol v. Tört)
olyan kormányzati rendszer v. államforma, amelyben a politikai hatalom egészét egyetlen személy v. vmely kisebb, zárt csoport birtokolja
[Franciaország] köztársasági, a mennyiben illy vagy olly egyeduralom, e vagy ama trónkövetelő iránt rokonszenvet nem érez
(1848 Kossuth Hírlapja)
az államforma, melyben az államhatalom (ha mindjárt megszorítva is egy tanácskozó testület által) egyetlen egy uralkodó (archon) kezében van, az egyeduralom, monarchia
(1902 ÓkoriLex.)
a sztoikusok az állam legtermészetesebb formájának általában az egyeduralmat tartották, úgy tekintve az uralkodót, mint Iuppiter képmását
(1997 Havas László)
1b. (ritk)
ilyen kormányzati rendszerű állam (fennállásának ideje, időszaka)
Az új ivadék, a 20–30 éves férfiak, a köztársasághoz szítanak. És az ivadék az egyeduralom alatt sem volt egyéb
(1848 Kossuth Hírlapja)
a nép csak azt kivánta, mit az egyeduralom […] létesíthetett: rendezett államlétet!
(1871 Endrődi Sándor ford.Held)
[Eötvös József] nagy tudományos apparátussal bizonygatja, mennyire nem biztos az államhatalom állása az ily centralizált egyeduralmakban
(1911 Halász Imre)
2.
〈vmely területen:〉 meghatározó, domináns szerep, ill. kizárólagos befolyás
franczia missionariusok érkeztek a’ szigetekre, kiktől a’ methodisták egyeduralmukat veszélyezve látván, 1837-ben kiüzetésöket eszközlék
(1843 Pesti Hírlap)
[Lessing színikritikáiban] a francia tragédia egyeduralmát megdönti
(1895 PallasLex.)
A háború előtti évtizedekben kezdett igazán kibontakozni a Dunamedencéért s a közel-keleti egyeduralomért mérkőző két nagyhatalmi gondolat: a pángermánizmus és a pánszlávizmus
(1938 Korunk Szava)
a cég egyeduralomra kerül a piacon
(1997 Magyar Hírlap)
2a.
vminek túlnyomó, szinte kizárólagos jelenléte, elterjedtsége, használata
A nemzeties költészet aranykorában szünt meg ismét a nyugat-európai versformák, eme tulságos egyeduralma, amikor Petőfi és Arany a magyar nemzeti versidomot ismét művészi jogaiba emelték
(1896 PallasLex.)
[a középkori Európában] a XII. század közepétől kezdve már megtörik a latin nyelv egyeduralma
(1936 Váczy Péter)
[a kadarka szőlőfajtának] a múlt században rendült meg egyeduralma, nem utolsósorban a Kék nagyburgundi megjelenésével
(1995 Természet Világa)
Sz: egyeduralmi
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások