egyediség fn 3B8

1. ’vmire, es. vkire jellemző, azt más(ok)tól megkülönböztető, sajátos tulajdonság(ok összessége, együttese)’ ❖ sok függ a’ tanitó’ egyediségétől (1840 Figyelmező C0154, 300) | Oly tantervet óhajtunk mely viszonyainkhoz s az európai műveltséghez legyen mérve, mely egyediségünknek megfeleljen, de a külföldtől el ne szigeteljen (1868 Greguss Gyula 8164001, 95) | [a költségek alakulásában] a vállalati egyediségek (a gyár nagysága, a gyáregységek száma, méretei, földrajzi elhelyezkedése, a gyártmányösszetétel stb.) meghatározó szerepet játszanak (1965 Népszava szept. 10. C4829, 2) | [Az egyedet] szervezeti, működési és viselkedési jellegzetességeinek csak rá jellemző együttese (egyediség) különíti el más egyedektől; az ember esetében ezt egyéniségnek nevezik (1998 MagyarNagyLex. C5820, 51).

1a. (kissé rég) ’vmi v. vki mint bizonyos (különleges) egyedi tulajdonságok hordozója’ ❖ [Petz Leopold] jelesebb egyediség volt, hogysem róla hallgathatnánk (1840 Figyelmező C0154, 735) | valóban kitünő egyediségeknek legjobb iskolája a viszontagságos élet (1864 Eötvös József C1603, 102) | [Morvaország] éjszaki és déli részének nyelvjárásai […] két egymástól élesen elválasztott nyelvterület egyediségeinek mutatkoznak (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Egyén, egyéniség, egyediség, egyed (lat. individuum) (1912 RévaiNagyLex. C5702, 181).

2. (rendsz. birtokszóként) ’az a tulajdonság, hogy vmi v. vki minden(ki) mástól különböző, egyedi, ill. vminek, vkinek ilyen volta, jellege’ ❖ [Herder már korai műveiben] eredetiséget, egyediséget, nemzeti jelleget követel a költőktől s ellenzi a külföld szolgai utánzását (1895 PallasLex. CD02) | Kell, hogy megérezzük rajtuk [ti. a regény szereplőin] az egyediséget, hogy nemcsak típusok, de húsból-vérből való egyének (1917 Dóczy Jenő CD10) | Stílus- és szemléletbeli egyedisége miatt kétséges a szöveg népi eredete (1979 NéprajziLex. CD47) | a törvény nyilvánítsa ki az emberi személyiség egyediségét, megismételhetetlenségét (1992 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.

egyediség főnév 3B8
1.
vmire, es. vkire jellemző, azt más(ok)tól megkülönböztető, sajátos tulajdonság(ok összessége, együttese)
sok függ a’ tanitó’ egyediségétől
(1840 Figyelmező)
Oly tantervet óhajtunk mely viszonyainkhoz s az európai műveltséghez legyen mérve, mely egyediségünknek megfeleljen, de a külföldtől el ne szigeteljen
(1868 Greguss Gyula)
[a költségek alakulásában] a vállalati egyediségek (a gyár nagysága, a gyáregységek száma, méretei, földrajzi elhelyezkedése, a gyártmányösszetétel stb.és a többi) meghatározó szerepet játszanak
(1965 Népszava szept. 10.)
[Az egyedet] szervezeti, működési és viselkedési jellegzetességeinek csak rá jellemző együttese (egyediség) különíti el más egyedektől; az ember esetében ezt egyéniségnek nevezik
(1998 MagyarNagyLex.)
1a. (kissé rég)
vmi v. vki mint bizonyos (különleges) egyedi tulajdonságok hordozója
[Petz Leopold] jelesebb egyediség volt, hogysem róla hallgathatnánk
(1840 Figyelmező)
valóban kitünő egyediségeknek legjobb iskolája a viszontagságos élet
(1864 Eötvös József)
[Morvaország] éjszaki és déli részének nyelvjárásai […] két egymástól élesen elválasztott nyelvterület egyediségeinek mutatkoznak
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Egyén, egyéniség, egyediség, egyed (lat.latin individuum)
(1912 RévaiNagyLex.)
2. (rendsz. birtokszóként)
az a tulajdonság, hogy vmi v. vki minden(ki) mástól különböző, egyedi, ill. vminek, vkinek ilyen volta, jellege
[Herder már korai műveiben] eredetiséget, egyediséget, nemzeti jelleget követel a költőktől s ellenzi a külföld szolgai utánzását
(1895 PallasLex.)
Kell, hogy megérezzük rajtuk [ti. a regény szereplőin] az egyediséget, hogy nemcsak típusok, de húsból-vérből való egyének
(1917 Dóczy Jenő)
Stílus- és szemléletbeli egyedisége miatt kétséges a szöveg népi eredete
(1979 NéprajziLex.)
a törvény nyilvánítsa ki az emberi személyiség egyediségét, megismételhetetlenségét
(1992 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.

Beállítások