egyenlítő mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → egyenlít.

II. mn 1C

1. (Sp) ’olyan 〈gól, pontszerzés stb.〉, amellyel vmely sportoló v. csapat az állást, az eredményt egyenlővé teszi, kiegyenlíti’ ❖ Wilhelm II berúgta az egyenlítő gólt (1927 Budapesti Hírlap júl. 1. C4715, 12) | Albert vezető góljára egy perc múlva jött Subiat egyenlítő fejese (1995 Magyar Hírlap CD09) | a Chile elleni egyenlítő tizenegyest berúgó Roberto Baggio (1998 Magyar Hírlap CD09) | [a szombathelyiek] úgy gondolják: Parker egyenlítő kosara a hosszabbítás letelte után esett (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’vmely gömb alakú égitestet, ill. az éggömböt két egyenlő részre osztó 〈képzeletbeli vonal〉’ ❖ eggyenlítt öv (1792 Kisded szótár C0816, 85) | A’ ſzl, melly az egyenlít nagy abronts (Æquator) mellett 30 grádusig magába terem mívelés nélkl (1795 Gáti István 7116001, 61) | A’ nap ezen plánéta [ti. a Jupiter] egyenlít öve körl a’ lakosoknak tetpontjokon áll, a’ polusi vidékeknek pedig 6. esztendeig láthatatlan marad (1833 Tudományos Gyűjtemény C7243, 30) | Az Ekliptikának éjszaki része. Ez […] ama’ 6 égi jegyeket foglalja magában, mellyek a’ közép vagy egyenlítő lineán belől észak felé esnek (1837 Tudományos Gyűjtemény C7291, 26).

III. fn 1C

1. (kissé rég, Mat) ’〈vmely gömbön:〉 az a legnagyobb kör, amelyet a gömbfelület és a gömb függőleges tengelyére merőleges, a középponton áthaladó sík metszete képez’ ❖ valaki a két tenyerét a [forgó] golyó egyenlítőjéhez támasztotta; a surlódás a kéngömb felületén nagymennyiségü elektromosságot fejlesztett (1894 PallasLex. CD02) | [A gömbön] az egyenlítő, vagyis a legnagyobb egyenközü kör pontjainak sarktávolsága 90° (1894 PallasLex. CD02) | Legismertebb a Daniell-féle higrometer [= a levegő relatív nedvességének mérésére szolgáló eszköz]. A baloldalon levő vékonyfalú üveggömb egyenlítője be van aranyozva és benne éter van (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 301).

1a. (tulajdonnévként a Földre vonatkoztatva) (Föld v. Csill) ’〈vmely gömb alakú égitesten, ill. az éggömbön:〉 a gömbfelszínnek és a gömböt két egyenlő részre osztó, a forgástengelyre merőleges síknak a metszete által képzett kör’ ❖ az égnek Egyenlitö, vagy Aequator nevezetü kerülete alatt (1781 Benkő József C0964, 20) | A’ föld’ fölszinén is képzelnek a’ tudósók [!] egy illy karikát déli és éjszaki sarkától egyenlő távolságra keresztül át menni […], mellyet aztán egyenlítőnek neveznek (1844 Bocsor István 8061003, 3) | A nagy foltok és fényfoltok csak a nap egyenlitőjének táján fordulnak elő (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [a knidoszi Eudoxosz világnézete alapján] a Nap, Hold és minden bolygó egy-egy szfera egyenlítőjén van elhelyezve, amely saját tengelye körül egyformán forog (1894 PallasLex. CD02) | Egészen messze, az Egyenlítő táján, négerek építettek vasutat a megvadult hőségben (1937 Bálint György 9021005, 10) | az Io [nevű hold] egyenlítője mentén (2000 Természet Világa CD50).

2. (rég) ’matematikai egyenlet’ ❖ Van tehát már két egyenlítőm u. m.: x – 1 = y, […] és x3 – a = y3 (1828 k. Fazekas Mihály C1701, 88).

Sz: egyenlítői.

Vö. CzF. egyenlítő · egyenlitő; ÉrtSz.; TESz. egyenlő; ÉKsz.; ÚMTsz.

egyenlítő melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévegyenlít
II. melléknév 1C
1. (Sp)
olyan 〈gól, pontszerzés stb.〉, amellyel vmely sportoló v. csapat az állást, az eredményt egyenlővé teszi, kiegyenlíti
Wilhelm II berúgta az egyenlítő gólt
(1927 Budapesti Hírlap júl. 1.)
Albert vezető góljára egy perc múlva jött Subiat egyenlítő fejese
(1995 Magyar Hírlap)
a Chile elleni egyenlítő tizenegyest berúgó Roberto Baggio
(1998 Magyar Hírlap)
[a szombathelyiek] úgy gondolják: Parker egyenlítő kosara a hosszabbítás letelte után esett
(2000 Magyar Hírlap)
2. (rég)
vmely gömb alakú égitestet, ill. az éggömböt két egyenlő részre osztó 〈képzeletbeli vonal〉
eggyenlítt öv
(1792 Kisded szótár)
A’ ſzl, melly az egyenlít nagy abronts (Æquator) mellett 30 grádusig magába terem mívelés nélkl
(1795 Gáti István)
A’ nap ezen plánéta [ti. a Jupiter] egyenlít öve körl a’ lakosoknak tetpontjokon áll, a’ polusi vidékeknek pedig 6. esztendeig láthatatlan marad
(1833 Tudományos Gyűjtemény)
Az Ekliptikának éjszaki része. Ez […] ama’ 6 égi jegyeket foglalja magában, mellyek a’ közép vagy egyenlítő lineán belől észak felé esnek
(1837 Tudományos Gyűjtemény)
III. főnév 1C
1. (kissé rég, Mat)
〈vmely gömbön:〉 az a legnagyobb kör, amelyet a gömbfelület és a gömb függőleges tengelyére merőleges, a középponton áthaladó sík metszete képez
valaki a két tenyerét a [forgó] golyó egyenlítőjéhez támasztotta; a surlódás a kéngömb felületén nagymennyiségü elektromosságot fejlesztett
(1894 PallasLex.)
[A gömbön] az egyenlítő, vagyis a legnagyobb egyenközü kör pontjainak sarktávolsága 90°
(1894 PallasLex.)
Legismertebb a Daniell-féle higrometer [= a levegő relatív nedvességének mérésére szolgáló eszköz]. A baloldalon levő vékonyfalú üveggömb egyenlítője be van aranyozva és benne éter van
(1927 TolnaiÚjLex.)
1a. (tulajdonnévként a Földre vonatkoztatva) (Föld v. Csill)
〈vmely gömb alakú égitesten, ill. az éggömbön:〉 a gömbfelszínnek és a gömböt két egyenlő részre osztó, a forgástengelyre merőleges síknak a metszete által képzett kör
az égnek Egyenlitö, vagy Aequator nevezetü kerülete alatt
(1781 Benkő József)
A’ föld’ fölszinén is képzelnek a’ tudósók [!] egy illy karikát déli és éjszaki sarkától egyenlő távolságra keresztül át menni […], mellyet aztán egyenlítőnek neveznek
(1844 Bocsor István)
A nagy foltok és fényfoltok csak a nap egyenlitőjének táján fordulnak elő
(1859 Vasárnapi Újság)
[a knidoszi Eudoxosz világnézete alapján] a Nap, Hold és minden bolygó egy-egy szfera egyenlítőjén van elhelyezve, amely saját tengelye körül egyformán forog
(1894 PallasLex.)
Egészen messze, az Egyenlítő táján, négerek építettek vasutat a megvadult hőségben
(1937 Bálint György)
az Io [nevű hold] egyenlítője mentén
(2000 Természet Világa)
2. (rég)
matematikai egyenlet
Van tehát már két egyenlítőm u. m.úgy mint: x – 1 = y, […] és x3 – a = y3
(1828 k. Fazekas Mihály)
Sz: egyenlítői
Vö. CzF. egyenlítő · egyenlitő; ÉrtSz.; TESz. egyenlő; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások