egyféle mn és fn 

I. mn 16B3

1. (egyetlen)egy, ill. egy bizonyos (típusú)’ ❖ azok pedig, a’ kik mindenféle nyavalya rontáſt tſak egyféle orvoſſággál kérkedve gyógyitani akarnak, vagy tudatlanok vagy nép’ ámitók (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 525) | Tsak ſzázad réſzek mérges a’ kígyóknak, ’s ezek közzűl Europában tsak egynehány féle van; Magyar Orſzágban pedig a’ mennyire én tudom nintsen több mérges-kígyó egy félénél (1799 Fábián József ford.–Raff 7101008, 261) | Bor is csak egyféle van. Budai veres (1890 Jókai Mór CD18) | Ha ezekre a kérdésekre feleletet keresünk, csak egyféle magyarázat adható (1972 Bittei Lajos 2057038, 354) | [A tetőablak] egyféle méretben (540/850 mm) kapható, hőszigetelő üvegezéssel (2000 Lakáskultúra CD39).

1a. ’〈a másféle szóval szemben:〉 több közül az egyik féle’ ❖ hol lesz azután azon egyenlőség a’ büntetésben, mellyet a’ büntető-törvénykönyvnek szem elől elveszteni csak egy hajszálnyira sem szabad, ha majd Pozsony megye egyféle, a’ többiek másféle börtönszerkezeteket fognak létrehozni (1844 Pesti Hírlap CD61) | vannak olyan művészi kulacsok, amiknek kettős belseje van, az egyikbe egyféle italt lehet tölteni, a másikba másfélét (1879 Jókai Mór CD18) | egy nap egyféle, másnap másféle sztrájk fenyegeti a vállalatot (1906 Pesti Hírlap aug. 22. C5654, [1]) | Aki nem képes a kegyetlenségre, azt egyféle gondolkozás emberségesnek, jóságosnak nevezi... A másféle gondolkozás gyávának, puhánynak (1965 Népszabadság szept. 11. C4815, 9).

2. ’〈több személyre, dologra stb. vonatkoztatva:〉 egyforma, (vkivel) egyenlő, ill. ugyanolyan (típusú)’ ❖ Végy fel edj gyenge szagos rózsát ’s edj darab vasat: megisméred é rajtok hogy edjféle testek, ha nem tudnád, hogy mind kettönek tüz, viz, föld, Levegő ég vóltok? (1773–1775 Bessenyei György¹ 7044010, 122) | a’ horvátok nem is szolgák, hanem velünk egyféle polgárok (1843 Pesti Hírlap CD61) | Délamerikában, a Jóremény-fokánál is van vándor sáska, talán még nagyobb számmal mint keleten; tisztán nincs még meghatározva valjon egyfélék-e? (1847 Hetilap CD61) | Mind a két vadpecsenyét egyfélén készítette (1864 Szvorényi József 8458007, 218) | Kiosztották a szines pálinkákat és akinek ánizsos jutott, azok mérgesek voltak. – Dehát mindnek egyféle márkája volt. Bacewsky likőr… (1927 Markovits Rodion 9423003, 111) | Ezeken a leányvásárokon éppen ezért kötődhettek rövid ismeretség alapján házasságok, mert az ott találkozó fiatalok tudták egymásról, hogy egyfélék, azonos kultúrába tartoznak (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153001, 312).

2a. (térbeli v. időbeli) előfordulásaiban ugyanolyan, ill. ugyanabba a típusba, fajtába tartozó 〈dolog〉’ ❖ az ö eledelek jobbára tſak egyféle, és tbbire kerti veteményekböl vagy tejes ételekbl álló (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 222) | Hét nap és hét éjtſzaka ſzntelen egyféle ſzéllel hajóztak (1791 Sándor István ford. 7287008, 12) | A birodalom előbb említett kiterjedése sokkal nagyobb, sem hogy egyféle földdel birhatna (1847 Ramóczy Valerián 8388003, 116) | Az előkészítés egy alkotás esetében voltaképpen egyféle, bárhol is kerül előadásra az illető mű (1972 Voigt Vilmos 9781004, 164).

3. (hangsúlytalanul, partikulaszerűen) ’〈diskurzusjelölőként: annak kif-ére, hogy a megjelölt (elvont) dolog jellegzetes tulajdonságaival bír vmi, vki〉’ ❖ Az angyalok összekötő futárok az ember és az Isten között, s ezért úgy viselik csak az emberi külzetet és tulajdonságokat, mint egyféle szolgálati öltözéket (1943 Márai Sándor 2032005, 721) | Vagy mégis egyféle legitimitás-görcs, érthetetlen frusztráltság vett volna erőt rajtuk? (1990 Szilágyi István² 2001040, 94) | A könyv első része egyféle jubileumi albuma az akkor tízéves fennállását ünneplő rádiónak (1995 Új Könyvek CD29).

II. fn 6B

1. (egyetlen)egy, ill. egy bizonyos (típusú) dolog, kül. étel, ital’ ❖ rakott eleibe ledneket, Rozs- s búzaszemeket, és más illyen étkeket, Diót, mogyorót, különféle gyökereket: maga Inasként szolgált, udvarlott, kedveskedett, Tudván, hogy a várasiak válogatók, s hamar Elúnnak egyfélét (1819 Virág Benedek CD01) | Mihelyt a most folyó hasonnemü tárgynak vége lesz, azonnal helyet adunk neki de mig az foly, sok lenne egyszerre egyféléből (1863 Arany János C6506, 239) | És ha pálinkát iszom, akkor mást nem iszom rá, vagy ha mondjuk sörözök, akkor bort nem iszom, se pálinkát, szóval nem keverem meg, mindig csak egyfélét, és azt se nyakló nélkül (1989 Fel a kezekkel! 1024021, 25).

2. ’azonos dolog’ ❖ hallgatunk mindketten és egyfélét gondolunk (1891 Budapesti Hírlap aug. 20. C4738, 4) | az úriemberek e téren mindig csak egyet és egyfélét akarnak (1937 Népszava júl. 24. C7505, 1) | Ha az ökörfarkkóró (Verbascum-fajok) a nyár végén sarjadzással másodízben egészen a hegyéig végigvirágzik, az bizony nagy telet jelent. Ezzel ellentétben, a nyár végi erőteljes virágzás a vénasszonyok nyarának előjele. […] Fehér Jenő egyenesen összekapcsolja a két jóslatot: nála mindkét virágzás egyfélét, meleg, hosszú őszt jelent (1981 Herczeg Éva–Vojnits András 1065003, 160).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

egyféle melléknév és főnév
I. melléknév 16B3
1.
(egyetlen)egy, ill. egy bizonyos (típusú)
azok pedig, a’ kik mindenféle nyavalya rontáſt tſak egyféle orvoſſággál kérkedve gyógyitani akarnak, vagy tudatlanok vagy nép’ ámitók
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Tsak ſzázad réſzek mérges a’ kígyóknak, ’s ezek közzűl Europában tsak egynehány féle van; Magyar Orſzágban pedig a’ mennyire én tudom nintsen több mérges-kígyó egy félénél
(1799 Fábián József ford.Raff)
Bor is csak egyféle van. Budai veres
(1890 Jókai Mór)
Ha ezekre a kérdésekre feleletet keresünk, csak egyféle magyarázat adható
(1972 Bittei Lajos)
[A tetőablak] egyféle méretben (540/850 mmmilliméter) kapható, hőszigetelő üvegezéssel
(2000 Lakáskultúra)
1a.
〈a másféle szóval szemben:〉 több közül az egyik féle
hol lesz azután azon egyenlőség a’ büntetésben, mellyet a’ büntető-törvénykönyvnek szem elől elveszteni csak egy hajszálnyira sem szabad, ha majd Pozsony megye egyféle, a’ többiek másféle börtönszerkezeteket fognak létrehozni
(1844 Pesti Hírlap)
vannak olyan művészi kulacsok, amiknek kettős belseje van, az egyikbe egyféle italt lehet tölteni, a másikba másfélét
(1879 Jókai Mór)
egy nap egyféle, másnap másféle sztrájk fenyegeti a vállalatot
(1906 Pesti Hírlap aug. 22.)
Aki nem képes a kegyetlenségre, azt egyféle gondolkozás emberségesnek, jóságosnak nevezi... A másféle gondolkozás gyávának, puhánynak
(1965 Népszabadság szept. 11.)
2.
〈több személyre, dologra stb. vonatkoztatva:〉 egyforma, (vkivel) egyenlő, ill. ugyanolyan (típusú)
Végy fel edj gyenge szagos rózsát ’s edj darab vasat: megisméred é rajtok hogy edjféle testek, ha nem tudnád, hogy mind kettönek tüz, viz, föld, Levegő ég vóltok?
(1773–1775 Bessenyei György¹)
a’ horvátok nem is szolgák, hanem velünk egyféle polgárok
(1843 Pesti Hírlap)
Délamerikában, a Jóremény-fokánál is van vándor sáska, talán még nagyobb számmal mint keleten; tisztán nincs még meghatározva valjon egyfélék-e?
(1847 Hetilap)
Mind a két vadpecsenyét egyfélén készítette
(1864 Szvorényi József)
Kiosztották a szines pálinkákat és akinek ánizsos jutott, azok mérgesek voltak. – Dehát mindnek egyféle márkája volt. Bacewsky likőr…
(1927 Markovits Rodion)
Ezeken a leányvásárokon éppen ezért kötődhettek rövid ismeretség alapján házasságok, mert az ott találkozó fiatalok tudták egymásról, hogy egyfélék, azonos kultúrába tartoznak
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
2a.
(térbeli v. időbeli) előfordulásaiban ugyanolyan, ill. ugyanabba a típusba, fajtába tartozó 〈dolog〉
az ö eledelek jobbára tſak egyféle, és tbbire kerti veteményekböl vagy tejes ételekbl álló
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Hét nap és hét éjtſzaka ſzntelen egyféle ſzéllel hajóztak
(1791 Sándor István ford.)
A birodalom előbb említett kiterjedése sokkal nagyobb, sem hogy egyféle földdel birhatna
(1847 Ramóczy Valerián)
Az előkészítés egy alkotás esetében voltaképpen egyféle, bárhol is kerül előadásra az illető mű
(1972 Voigt Vilmos)
3. (hangsúlytalanul, partikulaszerűen)
〈diskurzusjelölőként: annak kif-ére, hogy a megjelölt (elvont) dolog jellegzetes tulajdonságaival bír vmi, vki〉
Az angyalok összekötő futárok az ember és az Isten között, s ezért úgy viselik csak az emberi külzetet és tulajdonságokat, mint egyféle szolgálati öltözéket
(1943 Márai Sándor)
Vagy mégis egyféle legitimitás-görcs, érthetetlen frusztráltság vett volna erőt rajtuk?
(1990 Szilágyi István²)
A könyv első része egyféle jubileumi albuma az akkor tízéves fennállását ünneplő rádiónak
(1995 Új Könyvek)
II. főnév 6B
1.
(egyetlen)egy, ill. egy bizonyos (típusú) dolog, kül. étel, ital
rakott eleibe ledneket, Rozs- s búzaszemeket, és más illyen étkeket, Diót, mogyorót, különféle gyökereket: maga Inasként szolgált, udvarlott, kedveskedett, Tudván, hogy a várasiak válogatók, s hamar Elúnnak egyfélét
(1819 Virág Benedek)
Mihelyt a most folyó hasonnemü tárgynak vége lesz, azonnal helyet adunk neki de mig az foly, sok lenne egyszerre egyféléből
(1863 Arany János)
És ha pálinkát iszom, akkor mást nem iszom rá, vagy ha mondjuk sörözök, akkor bort nem iszom, se pálinkát, szóval nem keverem meg, mindig csak egyfélét, és azt se nyakló nélkül
(1989 Fel a kezekkel!)
2.
azonos dolog
hallgatunk mindketten és egyfélét gondolunk
(1891 Budapesti Hírlap aug. 20.)
az úriemberek e téren mindig csak egyet és egyfélét akarnak
(1937 Népszava júl. 24.)
Ha az ökörfarkkóró (Verbascum-fajok) a nyár végén sarjadzással másodízben egészen a hegyéig végigvirágzik, az bizony nagy telet jelent. Ezzel ellentétben, a nyár végi erőteljes virágzás a vénasszonyok nyarának előjele. […] Fehér Jenő egyenesen összekapcsolja a két jóslatot: nála mindkét virágzás egyfélét, meleg, hosszú őszt jelent
(1981 Herczeg Éva–Vojnits András)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások