egyfelől hsz 0

1. (egyetlen)egy, ill. több közül az egyik irányból’ ❖ más vizekből is állanak ki több helyen jókora kiterjedésű száraz vidékek, mellyek, ha egészen viz keríti őket, szigeteknek, ha pedig csak félig, azaz úgy vannak víztől érintve, hogy egy felől szárazon lehet hozzájok menni, félszigeteknek neveztetnek (1844 Bocsor István 8061004, 7) | Elől jönnek: egyfelől a Herczeg, Varrius, Főurak; másfelől Angelo, Escalus, Lucio, a Porkoláb, Tisztek és Polgárok (1866 Greguss Ágost ford.–Shakespeare CD11) | [A futballstadionban az emberek] nem négyszögletű teremben ülnek, mint a Zeneakadémián, nem vonulnak, mint május elsején. Nem egyfelől bámulnak valamit, mint vásznat a moziban, és nem szóródnak háromfelé, mint a lóversenyen (1974 Zsolt István 9808004, 219).

2. ’vminek, vkinek az egyik oldala felé eső helyen, ill. vminek az egyik irányból nézett oldalán’ ❖ Láttam olly renddel meg-tér okádozáſokat, nagy gytrödéſſel és hánykódáſſal, ſzrnyü kólyikát, rettenetes ſz-dobogáſt, iſzonyú fog-fájáſt, irtoztató f-fájáſokat, egyik ſzemnek ’s héjának, ſzemldknek, vak ſzemnek, egy fell való feſzitö fájdalmát (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 280) | [a Carmelite elnevezésű körtefajta gyümölcse] gömbölyeges, egy felől fakó, más felől pirossas, sok barna foltokkal (1805 Pethe Ferenc 8364015, 237) | Egy jókora száraz, megkorhult fát körülcsavart szalmával; azon egyfelűl egy kis nyilást hagyott, hogy a szélnek utja legyen (1857 Szegfi Mór 8430007, 19) | lent egyfelől a végtelenbe vesző mocsár, s másfelől egy ezüstös tükörlap: a tó (1961 Lipták Gábor 9400001, 39) | Szomszédaink egyfelől a Pickering nővérek, másfelől az apácák voltak (2010 Somssich-Szőgyény Béla 3153002, 558).

3. (mellérendelés első tagjában, más- előtagú, kül. a másfelől szóval együtt, ksz-szerűen is) ’〈annak nyomatékosítására, hogy a(z általa bevezetett) kijelentést, információt vmely ugyancsak érvényes kiegészítés, hozzátoldás követi〉’ ❖ És ha ſzintén lehetne-is az aránt [ti. a jóindulata iránt] valami reménységem, fundálnám azt egy felò2l az Excellentiád terméſzeti Kegyeſségében, más fell a Matéria ſzépségében (1775 Sófalvi József C3751, XVI) | Egyfelől tehát a közigazgatás elkülönzése más természetű ügyviteltől volt a feladat. Másrészről az országos dolgok intézését kelle magasabb országos körbe emelni (1851 Csengery Antal 8086002, 66) | Az osztrák-magyar szövetség céltalan, sőt káros voltát Lichnowsky herceg abban látja, hogy Németországnak egyfelől nem volt rá szüksége, másfelől elvesztette a révén egyetlen igaz támasztékát, Oroszországot (1927 Ignotus CD10) | Az analitikus megközelítés két nagy hagyománnyal is szakított. Egyfelől elvetette azt az Arisztotelész óta domináns elképzelést, amely szerint a szavak mentális tartalmak jelei. Másfelől szakított a karteziánus ismeretelmélet módszerével is (2007 Ambrus Gergely 3051001, 1065).

3a. (mellérendelés első tagjában, más- előtagú szóval v. ellentétes ksz-val együtt, ksz-szerűen is) ’〈szembeállítás nyomatékosítására〉’ ❖ Ez egy fell-igen örvendetes és meg-vídámitó; másfell pedig rémít és meg-ſzomoritó (1781 Gombási István ford. C1884, 217) | Nyomorúlt teremtést egy-fell ſajnálom, Ellenben más réſzrl ſorsát nem tsudálom (1790 Mátyási József 7221017, 129) | A’ szegénység tehát, mellyben eleinten neveltettem, reám nézve ha egyfelöl kemény is, de más felől ezen tekintetekben hasznos oskola volt (1845 Kis János¹ 8240002, 22) | egyfelől az ókori tehénszentség-babona alátámasztója, másrészt a modern higiéné és minden modern találmány, főkép orvostudomány és a sajtó igénybevevője (1930 Seltmann Rezső CD10) | A betegség állapota nyereséget is hozhat magával: a betegség teher egyfelől, de maga is kínál mentességet a köznapi kötelezettségek alól (1986 Losonczi Ágnes 1095002, 131) | A PM egyfelől fizetési készségét hangoztatja, ugyanakkor viszont felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az ítélet ellen (2002 Magyar Hírlap CD09).

4. (vmivel, vkivel) azonos irányból’ ❖ ÉrtSz.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

egyfelől határozószó 0
1.
(egyetlen)egy, ill. több közül az egyik irányból
más vizekből is állanak ki több helyen jókora kiterjedésű száraz vidékek, mellyek, ha egészen viz keríti őket, szigeteknek, ha pedig csak félig, azaz úgy vannak víztől érintve, hogy egy felől szárazon lehet hozzájok menni, félszigeteknek neveztetnek
(1844 Bocsor István)
Elől jönnek: egyfelől a Herczeg, Varrius, Főurak; másfelől Angelo, Escalus, Lucio, a Porkoláb, Tisztek és Polgárok
(1866 Greguss Ágost ford.Shakespeare)
[A futballstadionban az emberek] nem négyszögletű teremben ülnek, mint a Zeneakadémián, nem vonulnak, mint május elsején. Nem egyfelől bámulnak valamit, mint vásznat a moziban, és nem szóródnak háromfelé, mint a lóversenyen
(1974 Zsolt István)
2.
vminek, vkinek az egyik oldala felé eső helyen, ill. vminek az egyik irányból nézett oldalán
Láttam olly renddel meg-tér okádozáſokat, nagy gytrödéſſel és hánykódáſſal, ſzrnyü kólyikát, rettenetes ſz-dobogáſt, iſzonyú fog-fájáſt, irtoztató f-fájáſokat, egyik ſzemnek ’s héjának, ſzemldknek, vak ſzemnek, egy fell való feſzitö fájdalmát
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a Carmelite elnevezésű körtefajta gyümölcse] gömbölyeges, egy felől fakó, más felől pirossas, sok barna foltokkal
(1805 Pethe Ferenc)
Egy jókora száraz, megkorhult fát körülcsavart szalmával; azon egyfelűl egy kis nyilást hagyott, hogy a szélnek utja legyen
(1857 Szegfi Mór)
lent egyfelől a végtelenbe vesző mocsár, s másfelől egy ezüstös tükörlap: a tó
(1961 Lipták Gábor)
Szomszédaink egyfelől a Pickering nővérek, másfelől az apácák voltak
(2010 Somssich-Szőgyény Béla)
3. (mellérendelés első tagjában, más- előtagú, kül. a másfelől szóval együtt, ksz-szerűen is)
〈annak nyomatékosítására, hogy a(z általa bevezetett) kijelentést, információt vmely ugyancsak érvényes kiegészítés, hozzátoldás követi〉
És ha ſzintén lehetne-is az aránt [ti. a jóindulata iránt] valami reménységem, fundálnám azt egy felò2l az Excellentiád terméſzeti Kegyeſségében, más fell a Matéria ſzépségében
(1775 Sófalvi József)
Egyfelől tehát a közigazgatás elkülönzése más természetű ügyviteltől volt a feladat. Másrészről az országos dolgok intézését kelle magasabb országos körbe emelni
(1851 Csengery Antal)
Az osztrák-magyar szövetség céltalan, sőt káros voltát Lichnowsky herceg abban látja, hogy Németországnak egyfelől nem volt rá szüksége, másfelől elvesztette a révén egyetlen igaz támasztékát, Oroszországot
(1927 Ignotus)
Az analitikus megközelítés két nagy hagyománnyal is szakított. Egyfelől elvetette azt az Arisztotelész óta domináns elképzelést, amely szerint a szavak mentális tartalmak jelei. Másfelől szakított a karteziánus ismeretelmélet módszerével is
(2007 Ambrus Gergely)
3a. (mellérendelés első tagjában, más- előtagú szóval v. ellentétes ksz-val együtt, ksz-szerűen is)
〈szembeállítás nyomatékosítására〉
Ez egy fell-igen örvendetes és meg-vídámitó; másfell pedig rémít és meg-ſzomoritó
(1781 Gombási István ford.)
Nyomorúlt teremtést egy-fell ſajnálom, Ellenben más réſzrl ſorsát nem tsudálom
(1790 Mátyási József)
A’ szegénység tehát, mellyben eleinten neveltettem, reám nézve ha egyfelöl kemény is, de más felől ezen tekintetekben hasznos oskola volt
(1845 Kis János¹)
egyfelől az ókori tehénszentség-babona alátámasztója, másrészt a modern higiéné és minden modern találmány, főkép orvostudomány és a sajtó igénybevevője
(1930 Seltmann Rezső)
A betegség állapota nyereséget is hozhat magával: a betegség teher egyfelől, de maga is kínál mentességet a köznapi kötelezettségek alól
(1986 Losonczi Ágnes)
A PMPénzügyminisztérium egyfelől fizetési készségét hangoztatja, ugyanakkor viszont felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az ítélet ellen
(2002 Magyar Hírlap)
4.
(vmivel, vkivel) azonos irányból
ÉrtSz.
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások