egyforma mn 16A1

1. (Vkivel, vmivel) vmilyen szempontból azonos, egyező.’

1a. (vkivel, vmivel) azonos, ill. ugyanolyan külsejű, formájú’ ❖ mindnyájan egy nyelvet beszélnek, egyforma öltözetet viselnek, egymást még is ugyan azon házi nemzetségnek ismérik, minden más nemzettűl megkülömböztetve, kiknek nyelveket nem értik (1802 Bessenyei György¹ 7044043, 95) | a huszonnégy leány úgy volt összeválogatva, hogy csudálatosan hasonlitottak a királykisasszonyhoz s mind a huszonnégynek a királykisasszonyéval egyforma ruhája volt (1927 Benedek Elek 1015001, 7) | Vettem is az újlaki vásáron két nagyon szép kis bikabornyút. Olyan egyforma vót az a kettő, mint két tallér (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 135) | a sok egyforma hant között bizonyosan eltévednék (1970 Sütő András 9620012, 67) | [az ikrek] majdnem egyformák, egyedül a szemük színe különböző (2006 Barnás Ferenc 3016004, 187).

1b. ’〈elvont dologra vonatkoztatva:〉(vmivel) azonos v. megegyező, ill. ugyanazon v. ugyanolyan’ ❖ a’ Férgeket, Bogarakat, Halakat, Madarakat, és a’ Négy lábú vagy Tsetses állatokat gondolattal el-járván, úgy találjuk, hogy mind ezek valamiben meg-egyeznek egy-más között. Egy Fejek, egy Szájok, egy Gyomrok ’s a’ t. A’ magok táplálására ’s óltalmazására egy forma kéſzségek, a’ magok Nemeknek ſzaporitására ’s fenn tartására egy forma Törvények vagyon (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293003, 29) | az equus az aequussal egyformán hangzik (1791 Kazinczy Ferenc C2555, 136) | Valamint a’ főldnek formájáról, úgy annak felosztásáról is az emberek nem mindég egyforma vélekedésen vóltak (1825 Majoros András 8565001, 5) | az asszonyok mind olyan egyformán mesélik el, hogy mit láttak a boszorkányzsinaton? (1917 Herczeg Ferenc 9241009, 61) | egyforma feltételekkel (2003 Bárányi Ildikó 3264001, 5).

2. ’Egyenlő.’

2a. (vmivel) egyenlő v. ugyanakkora 〈nagyság, mérték〉, ill. (vmivel, vkivel) egyenlő nagyságú, mértékű’ ❖ [a szárított hangyafészekből készített por] ember-vizellettel hintetik-meg, és abból minden juhnak egy forma réſz adattatik hogy meg-egye (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 128) | egyedül találtam egyforma számmal a fiukat és leánykákat (70 fiut és 70 leányt) (1854 Vasárnapi Újság CD56) | vele egyforma magasságu (1901 Veszprémi Ellenőr 2113001, 7) | a kenyéradagokat nem vágták pontosan egyformára (1989 Hitel 2015003, 6).

2b. (hsz-szerűen)(vmivel) azonos mértékben, fokban, ill. ugyanannyira’ ❖ Hát nem egyforma hoſſzú minden Vers? (1793 Hatvani István² ford.–Holberg 7136005, 60) | A’ házasító ágnak egyforma vastagnak kell lenni a’ vadony törsökével (1835 Némethy József 8333011, 76) | hasoldaluk [ti. az erszényes nyesteké] erszénye egyenesen lefelé nyílik, köröskörül mindenütt egyforma mély (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Tudtam, hogy egyforma erősek vagyunk, én talán egy árnyalattal még ügyesebb is vagyok (2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.–Rowling 3325007, 589).

2c. ’〈kül. személy(ek)re vonatkoztatva:〉(vkivel) azonos helyzetű, megítélésű(, egyenrangú)’ ❖ A’ kiknek pedig gyermekeik vagynak, azok-is még nem mind egy formák, mert a’ kiknek tsak egy gyermekek van, tsak könnyebben viselhetik a’ terhet, mint a’ kiknek ſzámosak gyermekeik (1791 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252008, 239) | Ön, persze, gróf – nem kell félnie, hogy magammal egyformának fogom nézni (1889 Dóczi Lajos C1427, 79) | Sokfelé dolgozunk, más-más környezetben vagyunk, és egyéni problémáink is különbözőek. Egyszóval nem vagyunk egyformák (1975 Guidi Ferenc 2043009, 4) | [A szabad királyi városok] annyiban egyformák voltak, hogy önálló testületet, joghatóságot képeztek, saját önkormányzati törvényeket alkothattak, adójukat egy összegben fizették, választott tisztek és bírák, szenátus által vezettettek (2009 Csetri Elek 3079002, 233).

2d. ’〈vminek〉 egyenletes, arányos 〈fel- v. elosztása, eloszlása〉, ill. (időben v. térben) egyenletes eloszlású 〈dolog〉’ ❖ [a víz, amellyel a földet elöntik,] a’ tápláló alakoknak, mellyek a’ főldben vannak, egyformább felosztását eszközli (1795 Pethe Ferenc ford.–Davy 7264005, 315) | [A sima henger] a’ szántást, mikor szükséges, elegyengeti mag elébe, hogy ez egyformán szóródhasson széjjel (1805 Pethe Ferenc 8364005, 320) | Soká hallgatám leányom egyforma lélekzését (1884 Szentpály Janka C3965, 82) | Hallgatta a fáradt fiú óvatos hánykolódását a divánon, mely elég hamar egyforma lágy pihegésbe ment át (1922 Babits Mihály 9014126, 38) | Nem kell szégyellni, ha valaki csak zsíros kenyeret tudott hozni, azt sem, ha semmit sem hozhatott, akinek bicskája van, oszt, mindenből mindenkinek egyformán (1994 Szántó Piroska 1166002, 17).

2e. ’változatlan, ill. mindenfajta változatosságot nélkülöző’ ❖ A forrás nem oltya egyéb szükségünköt, hanem ha enyhíti szomjazó tüzünköt, eggyforma csörgéssel csiklandván fülünköt (1804 Verseghy Ferenc CD01) | – Hogy van a Vürdige? […] – Egyformán! (1917 Kaffka Margit 9290048, 33) | a kisváros látszólag visszatért a maga mindennapi egyforma életébe (1950 Győry Dezső 9209018, 66) | valaki mondta a szöveget olyan egyforma hangon, hogy jaj (2008 Kiss Judit Ágnes 3151001, 213).

3. (-n raggal, hsz-szerűen) ’〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó dolgok, személyek stb. mindegyikére egyenként, külön-külön érvényes az állítás:〉 egyaránt’ ❖ a’ Kép-Irónak egéſz Feſtése és Guſtussa egy formán meg-illetik ötet [ti. a szemlélőt] (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293003, 19) | a levelezés ugyanazon szabadsággal, mellyel a megyék gyűlésein való tanácskozások folytattatnak, a haza minden polgárainak egyformán szabados (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | egyformán nem gratulált senkinek (1922 Móra Ferenc 9459045, 264) | Az én világképem és életérzésem […] az egész életet és a többi embereket szolgáló bölcsességben állapodik meg, amely egyformán léttörvénye a gondolkodó embernek és a ganajtúró bogárnak (1962 Veres Péter 9771015, 27) | a chileieknek a döntetlen is megfelelt volna, mert a két, egyformán négypontos együttes találkozója előtt 4:0-lal álltak a csoport élén a 7:3-mal mögöttük következő argentinok előtt (2006 Hegyi Iván 3139001, 13).

ÖE: ~ruha.

Sz: egyformájú.

Vö. CzF. ~, egyformán, egyformára; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, egyformán; ÚMTsz. ~, egyformán

egyforma melléknév 16A1
1.
(Vkivel, vmivel) vmilyen szempontból azonos, egyező.
1a.
(vkivel, vmivel) azonos, ill. ugyanolyan külsejű, formájú
mindnyájan egy nyelvet beszélnek, egyforma öltözetet viselnek, egymást még is ugyan azon házi nemzetségnek ismérik, minden más nemzettűl megkülömböztetve, kiknek nyelveket nem értik
(1802 Bessenyei György¹)
a huszonnégy leány úgy volt összeválogatva, hogy csudálatosan hasonlitottak a királykisasszonyhoz s mind a huszonnégynek a királykisasszonyéval egyforma ruhája volt
(1927 Benedek Elek)
Vettem is az újlaki vásáron két nagyon szép kis bikabornyút. Olyan egyforma vót az a kettő, mint két tallér
(1935 Móricz Zsigmond)
a sok egyforma hant között bizonyosan eltévednék
(1970 Sütő András)
[az ikrek] majdnem egyformák, egyedül a szemük színe különböző
(2006 Barnás Ferenc)
1b.
〈elvont dologra vonatkoztatva:〉 (vmivel) azonos v. megegyező, ill. ugyanazon v. ugyanolyan
a’ Férgeket, Bogarakat, Halakat, Madarakat, és a’ Négy lábú vagy Tsetses állatokat gondolattal el-járván, úgy találjuk, hogy mind ezek valamiben meg-egyeznek egy-más között. Egy Fejek, egy Szájok, egy Gyomrok ’s a’ t. A’ magok táplálására ’s óltalmazására egy forma kéſzségek, a’ magok Nemeknek ſzaporitására ’s fenn tartására egy forma Törvények vagyon
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
az equus az aequussal egyformán hangzik
(1791 Kazinczy Ferenc)
Valamint a’ főldnek formájáról, úgy annak felosztásáról is az emberek nem mindég egyforma vélekedésen vóltak
(1825 Majoros András)
az asszonyok mind olyan egyformán mesélik el, hogy mit láttak a boszorkányzsinaton?
(1917 Herczeg Ferenc)
egyforma feltételekkel
(2003 Bárányi Ildikó)
2.
Egyenlő.
2a.
(vmivel) egyenlő v. ugyanakkora 〈nagyság, mérték〉, ill. (vmivel, vkivel) egyenlő nagyságú, mértékű
[a szárított hangyafészekből készített por] ember-vizellettel hintetik-meg, és abból minden juhnak egy forma réſz adattatik hogy meg-egye
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
egyedül találtam egyforma számmal a fiukat és leánykákat (70 fiut és 70 leányt)
(1854 Vasárnapi Újság)
vele egyforma magasságu
(1901 Veszprémi Ellenőr)
a kenyéradagokat nem vágták pontosan egyformára
(1989 Hitel)
2b. (hsz-szerűen)
(vmivel) azonos mértékben, fokban, ill. ugyanannyira
Hát nem egyforma hoſſzú minden Vers?
(1793 Hatvani István² ford.Holberg)
A’ házasító ágnak egyforma vastagnak kell lenni a’ vadony törsökével
(1835 Némethy József)
hasoldaluk [ti. az erszényes nyesteké] erszénye egyenesen lefelé nyílik, köröskörül mindenütt egyforma mély
(1929 Az állatok világa ford.)
Tudtam, hogy egyforma erősek vagyunk, én talán egy árnyalattal még ügyesebb is vagyok
(2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.Rowling)
2c.
〈kül. személy(ek)re vonatkoztatva:〉 (vkivel) azonos helyzetű, megítélésű(, egyenrangú)
A’ kiknek pedig gyermekeik vagynak, azok-is még nem mind egy formák, mert a’ kiknek tsak egy gyermekek van, tsak könnyebben viselhetik a’ terhet, mint a’ kiknek ſzámosak gyermekeik
(1791 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
Ön, persze, gróf – nem kell félnie, hogy magammal egyformának fogom nézni
(1889 Dóczi Lajos)
Sokfelé dolgozunk, más-más környezetben vagyunk, és egyéni problémáink is különbözőek. Egyszóval nem vagyunk egyformák
(1975 Guidi Ferenc)
[A szabad királyi városok] annyiban egyformák voltak, hogy önálló testületet, joghatóságot képeztek, saját önkormányzati törvényeket alkothattak, adójukat egy összegben fizették, választott tisztek és bírák, szenátus által vezettettek
(2009 Csetri Elek)
2d.
〈vminek〉 egyenletes, arányos 〈fel- v. elosztása, eloszlása〉, ill. (időben v. térben) egyenletes eloszlású 〈dolog〉
[a víz, amellyel a földet elöntik,] a’ tápláló alakoknak, mellyek a’ főldben vannak, egyformább felosztását eszközli
(1795 Pethe Ferenc ford.Davy)
[A sima henger] a’ szántást, mikor szükséges, elegyengeti mag elébe, hogy ez egyformán szóródhasson széjjel
(1805 Pethe Ferenc)
Soká hallgatám leányom egyforma lélekzését
(1884 Szentpály Janka)
Hallgatta a fáradt fiú óvatos hánykolódását a divánon, mely elég hamar egyforma lágy pihegésbe ment át
(1922 Babits Mihály)
Nem kell szégyellni, ha valaki csak zsíros kenyeret tudott hozni, azt sem, ha semmit sem hozhatott, akinek bicskája van, oszt, mindenből mindenkinek egyformán
(1994 Szántó Piroska)
2e.
változatlan, ill. mindenfajta változatosságot nélkülöző
A forrás nem oltya egyéb szükségünköt, hanem ha enyhíti szomjazó tüzünköt, eggyforma csörgéssel csiklandván fülünköt
(1804 Verseghy Ferenc)
– Hogy van a Vürdige? […]Egyformán!
(1917 Kaffka Margit)
a kisváros látszólag visszatért a maga mindennapi egyforma életébe
(1950 Győry Dezső)
valaki mondta a szöveget olyan egyforma hangon, hogy jaj
(2008 Kiss Judit Ágnes)
3. (-n raggal, hsz-szerűen)
〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó dolgok, személyek stb. mindegyikére egyenként, külön-külön érvényes az állítás:〉 egyaránt
a’ Kép-Irónak egéſz Feſtése és Guſtussa egy formán meg-illetik ötet [ti. a szemlélőt]
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
a levelezés ugyanazon szabadsággal, mellyel a megyék gyűlésein való tanácskozások folytattatnak, a haza minden polgárainak egyformán szabados
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
egyformán nem gratulált senkinek
(1922 Móra Ferenc)
Az én világképem és életérzésem […] az egész életet és a többi embereket szolgáló bölcsességben állapodik meg, amely egyformán léttörvénye a gondolkodó embernek és a ganajtúró bogárnak
(1962 Veres Péter)
a chileieknek a döntetlen is megfelelt volna, mert a két, egyformán négypontos együttes találkozója előtt 4:0-lal álltak a csoport élén a 7:3-mal mögöttük következő argentinok előtt
(2006 Hegyi Iván)
ÖE: egyformaruha
Sz: egyformájú
Vö. CzF. ~, egyformán, egyformára; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, egyformán; ÚMTsz. ~, egyformán

Beállítások