egyformaság fn 3A8

1. ’az a viszony v. tulajdonság, hogy vmik, vkik azonosak, ugyanolyanok v. nagyon hasonlók, ill. vmi(k)nek, vki(k)nek ilyen volta, es. az a dolog, amelyben vmik, vkik megegyeznek’ ❖ [Krónhelm] olly nagy egyformaſágot lát a’ maga’ és a’ ’ gondolkozáſának módjában, és holott ’ eltte maga Szigvárt is azt erſsítené (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 25) | illy ménesekben hasznos, a’ csikók legnagyobb egyformaságára ’s hasonlóságára törekedni (1828 Széchenyi István C3887, 217) | mennyi egyformaság van az egybehasonlitott két hős életmozzanatai között (1873 Orbán Balázs CD22) | az intézmény csak azoknak az embereknek egyetértése és ítéletének egyformasága, akik az intézményben részt vesznek (1930 Móricz Miklós CD10) | Az individualitás eltűnése: a nivellálódás. Ezen Kierkegaard nem annyira politikai-gazdasági egyenlőséget, mint inkább tömeges egyformaságot, elszemélytelenedést ért (1981 Lendvai L. Ferenc 1092004, 203) | Az eddigi súlypontok megkérdőjelezése nem feltétlenül azt sugallja, hogy kritikátlanul keblünkre ölelnénk a „globális társadalom”, a globális gazdasági és kulturális egység eszméjét, vagy akár az emberek egyformaságát hirdetnénk (2007 Rohonyi András ford.–Stehr 3275001, 28).

1a. ’az a tulajdonság, állapot v. viszony, hogy vkit v. vmit másokkal v. más dolgokkal egyenlő jogok, kötelezettségek v. ugyanolyan elbírálás, megbecsülés stb. illet meg, ill. vki(k)nek v. vmi(k)nek ilyen volta; egyenlőség’ ❖ a’ törvény előtt a’ külömböző helyheztetésüek egyformasága ’s egymást nem sértő jussai vagynak (1829 Wesselényi Miklós 8528002, 39) | a társadalom alsóbb rétegei emelkedjenek hatalomban, jólétben, a többivel való egyformaságban (1914 Ignotus CD10) | [a férfiak] fedetlen fejjel állhatnak Isten előtt. Pál a teremtési rendre vagy sorrendre hivatkozik […]. Ez nem a férfi és a nő egyenértékűségét vonja kétségbe, de egyformaságuknak igenis ellene mond (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | a társadalom kisebbségi alapon való megközelítésével le kell mondanunk egyformaságunk illúziójáról (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’az az állapot v. tulajdonság, hogy vmi nem változik, nincs benne változatosság, ill. vminek ilyen volta’ ❖ Nem lehet új érzéſeket éreznünk, tsak a’ régieket veſzſzük-el, a’ mellyeknek únalmas egy-formaſágok el-fáraſzt bennünket (1787 Péczeli József ford.–Young C3446, 126) | itt szép erdők, szőlős kertek gyönyörködtetik a’ vándorlónak szemeit, amott el-láthatatlan nádasok és kákák szakasztják félben a’ nagy síkságnak unalmas egyformaságát (1819 Magda Pál 8285001, 27) | a falusi élet egyformaságában az utazó némi változást idéz elő (1860 Rómer Flóris 8395008, 65) | Bent, lent a mélyben [ti. az óceán mélyén] sivár az egyformaság (1969 Csurka István 9096004, 177) | [Ady és Léda levelezésében] éveken át csüggesztő egyformasággal ismétlődik a kölcsönös panasz, sértődött szemrehányás, gúnyos támadás és önérzeteskedő védekezés (1980 Kovalovszky Miklós 9362001, 56).

Sz: egyformasági, egyformaságú.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

egyformaság főnév 3A8
1.
az a viszony v. tulajdonság, hogy vmik, vkik azonosak, ugyanolyanok v. nagyon hasonlók, ill. vmi(k)nek, vki(k)nek ilyen volta, es. az a dolog, amelyben vmik, vkik megegyeznek
[Krónhelm] olly nagy egyformaſágot lát a’ maga’ és a’ ’ gondolkozáſának módjában, és holott ’ eltte maga Szigvárt is azt erſsítené
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
illy ménesekben hasznos, a’ csikók legnagyobb egyformaságára ’s hasonlóságára törekedni
(1828 Széchenyi István)
mennyi egyformaság van az egybehasonlitott két hős életmozzanatai között
(1873 Orbán Balázs)
az intézmény csak azoknak az embereknek egyetértése és ítéletének egyformasága, akik az intézményben részt vesznek
(1930 Móricz Miklós)
Az individualitás eltűnése: a nivellálódás. Ezen Kierkegaard nem annyira politikai-gazdasági egyenlőséget, mint inkább tömeges egyformaságot, elszemélytelenedést ért
(1981 Lendvai L. Ferenc)
Az eddigi súlypontok megkérdőjelezése nem feltétlenül azt sugallja, hogy kritikátlanul keblünkre ölelnénk a „globális társadalom”, a globális gazdasági és kulturális egység eszméjét, vagy akár az emberek egyformaságát hirdetnénk
(2007 Rohonyi András ford.Stehr)
1a.
az a tulajdonság, állapot v. viszony, hogy vkit v. vmit másokkal v. más dolgokkal egyenlő jogok, kötelezettségek v. ugyanolyan elbírálás, megbecsülés stb. illet meg, ill. vki(k)nek v. vmi(k)nek ilyen volta; egyenlőség
a’ törvény előtt a’ külömböző helyheztetésüek egyformasága ’s egymást nem sértő jussai vagynak
(1829 Wesselényi Miklós)
a társadalom alsóbb rétegei emelkedjenek hatalomban, jólétben, a többivel való egyformaságban
(1914 Ignotus)
[a férfiak] fedetlen fejjel állhatnak Isten előtt. Pál a teremtési rendre vagy sorrendre hivatkozik […]. Ez nem a férfi és a nő egyenértékűségét vonja kétségbe, de egyformaságuknak igenis ellene mond
(1995 Jubileumi kommentár)
a társadalom kisebbségi alapon való megközelítésével le kell mondanunk egyformaságunk illúziójáról
(1998 Magyar Hírlap)
2.
az az állapot v. tulajdonság, hogy vmi nem változik, nincs benne változatosság, ill. vminek ilyen volta
Nem lehet új érzéſeket éreznünk, tsak a’ régieket veſzſzük-el, a’ mellyeknek únalmas egy-formaſágok el-fáraſzt bennünket
(1787 Péczeli József ford.Young)
itt szép erdők, szőlős kertek gyönyörködtetik a’ vándorlónak szemeit, amott el-láthatatlan nádasok és kákák szakasztják félben a’ nagy síkságnak unalmas egyformaságát
(1819 Magda Pál)
a falusi élet egyformaságában az utazó némi változást idéz elő
(1860 Rómer Flóris)
Bent, lent a mélyben [ti. az óceán mélyén] sivár az egyformaság
(1969 Csurka István)
[Ady és Léda levelezésében] éveken át csüggesztő egyformasággal ismétlődik a kölcsönös panasz, sértődött szemrehányás, gúnyos támadás és önérzeteskedő védekezés
(1980 Kovalovszky Miklós)
Sz: egyformasági, egyformaságú
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások