egyház fn 2A

1. (Vall is) ’vmely vallás azonos hitelveket valló, szervezett, intézményesült(, hierarchikus felépítésű) közössége’ ❖ Verseghy immár teljesen elszakadt nemcsak a klérustól, de egyháza tanításaitól is (1790 Verseghy Ferenc 7033004, 203) | Minden positiv vallásba az emberészt kigúnyoló, az emberi méltóságot lealacsonyitó sok visszásság, babona, phanatismus fészkelte be magát, mert mindenütt voltak, kiknek ez érdekükben állott. Mohamet egyháza e részben bizony nem egyedül áll (1882 Kossuth Lajos CD32) | a római és görög katolikus, […] a gör.-keleti szerb és román és az unitárius egyházak […] a törvény által szabályozott viszonyosságot élveznek (1893 PallasLex. CD02) | Kasia, 9. században élt bizánci szerzetesnő, a keleti egyházban nagy tiszteletben tartott himnuszok szerzője (1930 ZeneiLex. CD49) | a dalai láma audienciát tart a Magyarországon működő buddhista egyházak számára (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (Vall) ’a keresztények mindenkori egyetemes közössége’ ❖ A teremtő az egyetemes egyház egére két méltóságot helyezett; a tekintélyesebb, a pápaság, a lelkek fölött áll, mint a nap a nappalok fölött; a kisebbik [ti. a királyság] a testek fölött, mint a hold az éjjelek fölött (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | a „láthatatlan” egyház, a civitas Dei […] magába zár úgy Égben mint Földön mindenkit (1936 Váczy Péter CD42) | A lelki egyház fennmaradásáról magától Krisztustól kaptunk ígéretet (1992 Magyar reformátusok CD1210).

2a. (tulajdonnévszerűen is, hat ne-vel) (Vall) ’vmely keresztény felekezet híveinek (területileg szervezett) vallási szervezete, ill. közössége’ ❖ Tsak az Egyháznak vitézi fognak itt egy keveſet jobban öſzve ſzorongattatódni, és az Inquiſitiónak Törvény-Házaiban fognak itt a’ Nero, és Domitziánuſok bilintseltettetödni (1790 Laczkovics János ford.–Trenck 7361005, 3[r]) | ugy sem áshatunk, mert az egyház is szünnapot rendelt, vasárnap van (1860 Rómer Flóris 8395007, 53) | az egyház a vegyes házasságot mindenkor helytelenítette (1900 Rézbányai József 8637001, 600) | Az egyház politikai és gazdasági hatalmát szellemi monopólhelyzetének köszönhette (1937 Fejtő Ferenc 2045005, 40) | A zsidó és keresztény hagyomány arról beszél, hogy Illés kivételképp nem halt meg; az Egyház erre vonatkozólag nem adott döntést (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

2b. (rég, prot) ’〈rendsz. a protestáns egyházigazgatásban:〉 egyházközség, ill. az ehhez tartozó gyülekezet’ ❖ hol az egyesült óhitűek r. katholikusokkal együtt laknak, egy parochiába össze teljességgel nem olvadnak, hanem külön egyházban, külön lelkészek szolgálata mellett külön istentiszteletet tartanak (1841 Kossuth Lajos CD32) | Nincs ollyan reform. vagy ágostai egyház a barsi egyházmegye kerületében, mellyet, vagy lelkészét vagy tanitóját [Moysfalvi Gyurcsányi István] jövedelmes segélylyel ne gyámolitotta volna (1856 Vasárnapi Újság CD56) | néhány református és evangélikus egyház egyesült, de a többség távoltartotta magát az uniótól (1932 Kardos Albert CD10) egyházat követ (kissé rég, prot) ’egyházkövetést hajt végre’ ❖ Én is megtehetném, hogy egyházat kövess (1885 Szathmáry Károly C3862, 11) | paráznaságon kapott nő egyházat követett s reggeli ima alatt fehér lepedővel betakarva állt a szégyenkövön mezítláb (1926 Rédey Mária C6937, 75).

3. (rég) ’vmely gyülekezeti hely, kül. templom’ ❖ Kulánssa név falúban Templom’ vagy Egy-ház’ napja tartatott (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 7) | [Petőfi Sándor] szülői a kis-kőrösi evang. egyházba voltak kénytelenek átvinni keresztelésre a gyermeket (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A szép barokk egyház tágas szentélyében állnak a földesurak padjai, hosszában a fal mellett (1957 Rónay György C3638, 106).

Ö: állam~, anya~, anyaszent~, ó~, szent~.

ÖE: ~ellenes, ~gondnok, ~gyűlés, ~karnagy, ~kormányzat.

Sz: egyházias.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyház; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyház főnév 2A
1. (Vall is)
vmely vallás azonos hitelveket valló, szervezett, intézményesült(, hierarchikus felépítésű) közössége
Verseghy immár teljesen elszakadt nemcsak a klérustól, de egyháza tanításaitól is
(1790 Verseghy Ferenc)
Minden positiv vallásba az emberészt kigúnyoló, az emberi méltóságot lealacsonyitó sok visszásság, babona, phanatismus fészkelte be magát, mert mindenütt voltak, kiknek ez érdekükben állott. Mohamet egyháza e részben bizony nem egyedül áll
(1882 Kossuth Lajos)
a római és görög katolikus, […] a gör.görög-keleti szerb és román és az unitárius egyházak […] a törvény által szabályozott viszonyosságot élveznek
(1893 PallasLex.)
Kasia, 9. században élt bizánci szerzetesnő, a keleti egyházban nagy tiszteletben tartott himnuszok szerzője
(1930 ZeneiLex.)
a dalai láma audienciát tart a Magyarországon működő buddhista egyházak számára
(2000 Magyar Hírlap)
2. (Vall)
a keresztények mindenkori egyetemes közössége
A teremtő az egyetemes egyház egére két méltóságot helyezett; a tekintélyesebb, a pápaság, a lelkek fölött áll, mint a nap a nappalok fölött; a kisebbik [ti. a királyság] a testek fölött, mint a hold az éjjelek fölött
(1900 Nagy képes világtörténet)
a „láthatatlan” egyház, a civitas Dei […] magába zár úgy Égben mint Földön mindenkit
(1936 Váczy Péter)
A lelki egyház fennmaradásáról magától Krisztustól kaptunk ígéretet
(1992 Magyar reformátusok)
2a. (tulajdonnévszerűen is, hat ne-vel) (Vall)
vmely keresztény felekezet híveinek (területileg szervezett) vallási szervezete, ill. közössége
Tsak az Egyháznak vitézi fognak itt egy keveſet jobban öſzve ſzorongattatódni, és az Inquiſitiónak Törvény-Házaiban fognak itt a’ Nero, és Domitziánuſok bilintseltettetödni
(1790 Laczkovics János ford.Trenck)
ugy sem áshatunk, mert az egyház is szünnapot rendelt, vasárnap van
(1860 Rómer Flóris)
az egyház a vegyes házasságot mindenkor helytelenítette
(1900 Rézbányai József)
Az egyház politikai és gazdasági hatalmát szellemi monopólhelyzetének köszönhette
(1937 Fejtő Ferenc)
A zsidó és keresztény hagyomány arról beszél, hogy Illés kivételképp nem halt meg; az Egyház erre vonatkozólag nem adott döntést
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
2b. (rég, prot)
〈rendsz. a protestáns egyházigazgatásban:〉 egyházközség, ill. az ehhez tartozó gyülekezet
hol az egyesült óhitűek r.római katholikusokkal együtt laknak, egy parochiába össze teljességgel nem olvadnak, hanem külön egyházban, külön lelkészek szolgálata mellett külön istentiszteletet tartanak
(1841 Kossuth Lajos)
Nincs ollyan reform.református vagy ágostai egyház a barsi egyházmegye kerületében, mellyet, vagy lelkészét vagy tanitóját [Moysfalvi Gyurcsányi István] jövedelmes segélylyel ne gyámolitotta volna
(1856 Vasárnapi Újság)
néhány református és evangélikus egyház egyesült, de a többség távoltartotta magát az uniótól
(1932 Kardos Albert)
egyházat követ (kissé rég, prot)
egyházkövetést hajt végre
Én is megtehetném, hogy egyházat kövess
(1885 Szathmáry Károly)
paráznaságon kapott nő egyházat követett s reggeli ima alatt fehér lepedővel betakarva állt a szégyenkövön mezítláb
(1926 Rédey Mária)
3. (rég)
vmely gyülekezeti hely, kül. templom
Kulánssa név falúban Templom’ vagy Egy-ház’ napja tartatott
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
[Petőfi Sándor] szülői a kis-kőrösi evang.evangélikus egyházba voltak kénytelenek átvinni keresztelésre a gyermeket
(1857 Vasárnapi Újság)
A szép barokk egyház tágas szentélyében állnak a földesurak padjai, hosszában a fal mellett
(1957 Rónay György)
ÖE: egyházellenes, egyházgondnok, egyházgyűlés, egyházkarnagy, egyházkormányzat
Sz: egyházias
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyház; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások