egyformásít ts ige 4a4

(/ritk) ’a különbségeket megszüntetve egyformává tesz v. egységesít vmit, es. vkiket’ ❖ [Gelenczey Pál lecketervében] ismerteti azon gépszerkezeteket, mellyek […] a mozgást szabályozzák vagy egyformásitják (1846 Hetilap CD61) | úgy lehetne segíteni, ha a cselédváltozás időszakát országszerte egyformásítanák, illetőleg a nyári hónapokra tennék át (1870 Mikszáth Kálmán 8312039, 9) | politikai elszakadás különbözteti, egyesűlés egyformásítja a nyelvbeli kifejezést (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a modern élet erősen egyformásit, de csak a külsőségekben. Egyéni életét mindenki külön éli tovább (1909 Mitrovics Gyula² C7677, 155) | az Internet egyenlősít és egyformásít (2001 Népszabadság márc. 14. C7849, 3).

a. (ritk) ’vmilyen tekintetben egyenlővé tesz vkit vkivel’ ❖ az egyházi személyek a törvény előtt a világiakkal egyformásíttattak, úgy hogy ezek amazok irányában nagyobb birság alá nem vettethettek, mint tőlök az egyháziak magok követelhették volna (1855 e. Teleki József² 8471009, 353).

Sz: egyformásítás.

egyformásít tárgyas ige 4a4
(/ritk)
a különbségeket megszüntetve egyformává tesz v. egységesít vmit, es. vkiket
[Gelenczey Pál lecketervében] ismerteti azon gépszerkezeteket, mellyek […] a mozgást szabályozzák vagy egyformásitják
(1846 Hetilap)
úgy lehetne segíteni, ha a cselédváltozás időszakát országszerte egyformásítanák, illetőleg a nyári hónapokra tennék át
(1870 Mikszáth Kálmán)
politikai elszakadás különbözteti, egyesűlés egyformásítja a nyelvbeli kifejezést
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a modern élet erősen egyformásit, de csak a külsőségekben. Egyéni életét mindenki külön éli tovább
(1909 Mitrovics Gyula²)
az Internet egyenlősít és egyformásít
(2001 Népszabadság márc. 14.)
a. (ritk)
vmilyen tekintetben egyenlővé tesz vkit vkivel
az egyházi személyek a törvény előtt a világiakkal egyformásíttattak, úgy hogy ezek amazok irányában nagyobb birság alá nem vettethettek, mint tőlök az egyháziak magok követelhették volna
(1855 e. Teleki József²)
Sz: egyformásítás

Beállítások