egyházatya fn 6A

1. (gyakr. tbsz-ban) (Vall is) ’kül. az ókeresztény korban élt (igaz hitű, szent életű) hittudományi író, egyháztanító’ ❖ A hires oltár’ a’ négy ezüst egyházatyákkal (1839 Pulszky Ferenc ford.–Pulszky C1204, 77) | Aranyszáju szt. János (Chrysostomus), konstantinápolyi patriárka, a legkiválóbb egyházatyák és szónokok egyike, szül. 347., megh. 407 szept. 14. Antiochiában (1895 PallasLex. CD02) | [az alexandriai Origenésznél és Nűkiai Gergely] görög egyházatyánál a keresztény és platonikus eszmék szintéziskísérletét figyelhetjük meg, s a legnevesebb latin egyházatya, Ágoston is kifejezetten támaszkodik Platónra (1981 Lendvai L. Ferenc 1092001, 69).

1a. (rendsz. tbsz-ban) ’vmely ókeresztény író v. egyháztanító írása v. írásműve’ ❖ az egyház-atyákat, egy pár klasszikus irót, s tankönyveit kivéve, egyebet nem olvasott (1879 Teleki Sándor C4112, 286) | [Timár Virgil] elhatározta, hogy legközelebb az egyházatyákat fogja olvasni (1922 Babits Mihály 9014126, 83) | [Palladius atya] cáfolná meg – folytatta a bolognai Eusebius – az említett sátáni hazugságokat vagy pedig védje meg őket a Szentírásból vagy az egyházatyákból vett meggyőző idézetekkel (1965 Déry Tibor 9107006, 169).

2. (kissé gúny) ’vmely keresztény egyházközség, plébánia lelkipásztora, lelki vezetője v. (gyóntató)papja’ ❖ a papnak nem baj, ha olyan szamár, mint az iks, csak szerető és gyöngédlelkű egyházatya legyen (1917 Móricz Zsigmond CD10) | – Remélem, hogy megbánta tettét, többet nem akar a fejemre ugrani – szólt [Szindbád] olyan hangon, mint az egyházatyáktól hallotta, amikor még gyónni járt (1925 Krúdy Gyula CD54) | Legalább meg kellene nézni az eltiltóknak ezt a filmet [ti. Scorsese Jézus utolsó megkísértése című filmjét] – az egyik egyházatya ugyanis büszkén be is vallja, hogy nem látta –, s akkor talán kiderülne, hogy ez egyike a legforróbb és legszenvedélyesebb Jézust igenlő vallomásoknak a művészetek történetében (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég, ritk) ’〈vmely keresztény egyházközség világi tisztségviselőjének megnevezéseként〉’ ❖ Egyház atya. Curator templi (1803 Sándor István C3667, 53) | Ezen meghivás bár olly nyájasan adatott is elő, hogy arra még az egyházatyának szíve is meglágyult volna, az még sem sükerült a nőnek, hogy ezen tisztviselőt megkérlelje (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1888, 16) | templombíró, egyházatya: a város vagy község (falu) azon tisztségviselője, aki az egyházi célú létesítményekért felelős volt (1982 NéprajziLex. CD47).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

egyházatya főnév 6A
1. (gyakr. tbsz-ban) (Vall is)
kül. az ókeresztény korban élt (igaz hitű, szent életű) hittudományi író, egyháztanító
A hires oltár’ a’ négy ezüst egyházatyákkal
(1839 Pulszky Ferenc ford.Pulszky)
Aranyszáju szt.Szent János (Chrysostomus), konstantinápolyi patriárka, a legkiválóbb egyházatyák és szónokok egyike, szül.született 347., megh.meghalt 407 szept.szeptember 14. Antiochiában
(1895 PallasLex.)
[az alexandriai Origenésznél és Nűkiai Gergely] görög egyházatyánál a keresztény és platonikus eszmék szintéziskísérletét figyelhetjük meg, s a legnevesebb latin egyházatya, Ágoston is kifejezetten támaszkodik Platónra
(1981 Lendvai L. Ferenc)
1a. (rendsz. tbsz-ban)
vmely ókeresztény író v. egyháztanító írása v. írásműve
az egyház-atyákat, egy pár klasszikus irót, s tankönyveit kivéve, egyebet nem olvasott
(1879 Teleki Sándor)
[Timár Virgil] elhatározta, hogy legközelebb az egyházatyákat fogja olvasni
(1922 Babits Mihály)
[Palladius atya] cáfolná meg – folytatta a bolognai Eusebius – az említett sátáni hazugságokat vagy pedig védje meg őket a Szentírásból vagy az egyházatyákból vett meggyőző idézetekkel
(1965 Déry Tibor)
2. (kissé gúny)
vmely keresztény egyházközség, plébánia lelkipásztora, lelki vezetője v. (gyóntató)papja
a papnak nem baj, ha olyan szamár, mint az iks, csak szerető és gyöngédlelkű egyházatya legyen
(1917 Móricz Zsigmond)
– Remélem, hogy megbánta tettét, többet nem akar a fejemre ugrani – szólt [Szindbád] olyan hangon, mint az egyházatyáktól hallotta, amikor még gyónni járt
(1925 Krúdy Gyula)
Legalább meg kellene nézni az eltiltóknak ezt a filmet [ti. Scorsese Jézus utolsó megkísértése című filmjét] – az egyik egyházatya ugyanis büszkén be is vallja, hogy nem látta –, s akkor talán kiderülne, hogy ez egyike a legforróbb és legszenvedélyesebb Jézust igenlő vallomásoknak a művészetek történetében
(1997 Magyar Hírlap)
3. (rég, ritk)
〈vmely keresztény egyházközség világi tisztségviselőjének megnevezéseként〉
Egyház atya. Curator templi
(1803 Sándor István)
Ezen meghivás bár olly nyájasan adatott is elő, hogy arra még az egyházatyának szíve is meglágyult volna, az még sem sükerült a nőnek, hogy ezen tisztviselőt megkérlelje
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
templombíró, egyházatya: a város vagy község (falu) azon tisztségviselője, aki az egyházi célú létesítményekért felelős volt
(1982 NéprajziLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások