egyházfejedelem fn 7B (vál)

’〈kül. bíborosi, érseki v. püspöki címet viselő keresztény főpap (rangjának) megnevezéseként〉’ ❖ Pázmány is, amióta prímás lett […], elveté az eddig használt szellemi fegyvereket, s mint egyházfejedelem nyílt erőszakot tanácsolt a protestánsok ellen (1860 Jókai Mór CD18) | A cikkben Verdier bíborost „harcias egyházfejedelemnek” nevezik (1938 Korunk Szava ford. 2131001, 429) | Nyikon az, aki […] nem ismeri el a keleti egyházfejedelem kompetenciáját, és általában a görög könyvekét, mert azokat, úgymond, „eretnekek nyomtatták” (1997 Szvák Gyula CD58) | [az 1545-ös tridenti zsinaton] nem jelentek meg a protestáns egyházfejedelmek (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

egyházfejedelem főnév 7B (vál)
〈kül. bíborosi, érseki v. püspöki címet viselő keresztény főpap (rangjának) megnevezéseként〉
Pázmány is, amióta prímás lett […], elveté az eddig használt szellemi fegyvereket, s mint egyházfejedelem nyílt erőszakot tanácsolt a protestánsok ellen
(1860 Jókai Mór)
A cikkben Verdier bíborost „harcias egyházfejedelemnek” nevezik
(1938 Korunk Szava ford.)
Nyikon az, aki […] nem ismeri el a keleti egyházfejedelem kompetenciáját, és általában a görög könyvekét, mert azokat, úgymond, „eretnekek nyomtatták”
(1997 Szvák Gyula)
[az 1545-ös tridenti zsinaton] nem jelentek meg a protestáns egyházfejedelmek
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások