egyházkövetés fn 4B (rég, prot)

’eklézsiakövetés’ ❖ a törvény nem törölte-e már el az egyházkövetést? (1893 Margitay Dezső C3031, 30) | eklézsiakövetés, egyházkövetés: egyházi eredetű büntetés, amelyet a ref. vallás elterjedési területén országszerte alkalmaztak […]. Abból állt, hogy a bűnöst a templomban istentisztelet alkalmával különálló fekete székre ültették vagy a szószék mellé állították és fekete terítővel leborították, majd a pap a szószékről bűnbánatra hívta fel. Ekkor hangosan meg kellett vallania bűnét és bűnbocsánatért esedeznie (1977 NéprajziLex. CD47).

Vö. ÉrtSz.

egyházkövetés főnév 4B (rég, prot)
a törvény nem törölte-e már el az egyházkövetést?
(1893 Margitay Dezső)
eklézsiakövetés, egyházkövetés: egyházi eredetű büntetés, amelyet a ref.református vallás elterjedési területén országszerte alkalmaztak […]. Abból állt, hogy a bűnöst a templomban istentisztelet alkalmával különálló fekete székre ültették vagy a szószék mellé állították és fekete terítővel leborították, majd a pap a szószékről bűnbánatra hívta fel. Ekkor hangosan meg kellett vallania bűnét és bűnbocsánatért esedeznie
(1977 NéprajziLex.)
Vö. ÉrtSz.

Beállítások