egyházlátogatás fn 4A

’〈kül. protestáns szóhasználatban:〉 egyházi elöljáró szabályos időközönként elvégzendő, kötelező ellenőrző látogatása a felügyelete alá rendelt egyházközségben’ ❖ [Edvi Illés Pál] egyházlátogatás alkalmával atyja mellé segédnek fölszenteltetett Rétiben, Kis János superintendens által (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Minthogy [Radecius Bálint] magyarul nem tudása miatt egyházlátogatást nem tehetett, igen sok unitárius ekklezsia pusztult el alatta a kellő felügyelet hiánya miatt (1906 Magyar írók élete CD27) | 1779. május 2-án a veszprémi római katolikus püspökség egyházlátogatást tartott a faluban [ti. Ugodon]. Elsősorban a plébánia földvagyonát mérték fel (2000 Veress D. Csaba CD36).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

egyházlátogatás főnév 4A
〈kül. protestáns szóhasználatban:〉 egyházi elöljáró szabályos időközönként elvégzendő, kötelező ellenőrző látogatása a felügyelete alá rendelt egyházközségben
[Edvi Illés Pál] egyházlátogatás alkalmával atyja mellé segédnek fölszenteltetett Rétiben, Kis János superintendens által
(1856 Vasárnapi Újság)
Minthogy [Radecius Bálint] magyarul nem tudása miatt egyházlátogatást nem tehetett, igen sok unitárius ekklezsia pusztult el alatta a kellő felügyelet hiánya miatt
(1906 Magyar írók élete)
1779. május 2-án a veszprémi római katolikus püspökség egyházlátogatást tartott a faluban [ti. Ugodon]. Elsősorban a plébánia földvagyonát mérték fel
(2000 Veress D. Csaba)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások