egyházmegye fn 6B (Vall is)

1. ’〈a katolikus és ortodox egyházigazgatásban:〉 több ()esperességet magában foglaló, (megyés) püspök irányítása alatt álló igazgatási területi egység, ill. az ehhez tartozó hívek csoportja; püspökség’ ❖ F pap megye, Egyház megye. Dioecesis. (1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez C3667, 111) | [Lázics Gergely] 1825-ben a karlóczai görög-keleti szerb egyházmegye tanfelügyelője lett (1900 Magyar írók élete CD27) | A püspökség vagy az egyházmegye területe esperességekre oszlik (1977 NéprajziLex. CD47).

2. ’〈a protestáns egyházigazgatásban:〉 több egyházközséget magában foglaló, esperes irányítása alatt álló igazgatási területi egység, ill. az ehhez tartozó gyülekezeti tagok összessége’ ❖ A küküllői ref. egyházmegye levéltárából közli: Sámuel Aladár (1784 Szabó Pál¹ 7200001, 465) | [kaposi Molnár Viktor] a brassómegyei ág. ev. magyarság egyházi ügyeiben is vezető szerepet visz. Eleinte a hosszúfalui egyház; 1897-ben az egész egyházmegye választotta felügyelőjének (1903 Magyar írók élete CD27) | Több egyházközség alkotja az egyházmegyét, amelyet az esperes és az egyházmegyei főgondnok vezet; több egyházmegyéből tevődik össze az egyházkerület (1981 NéprajziLex. CD47).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

egyházmegye főnév 6B (Vall is)
1.
〈a katolikus és ortodox egyházigazgatásban:〉 több ()esperességet magában foglaló, (megyés) püspök irányítása alatt álló igazgatási területi egység, ill. az ehhez tartozó hívek csoportja; püspökség
F pap megye, Egyház megye. Dioecesis.
(1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez)
[Lázics Gergely] 1825-ben a karlóczai görög-keleti szerb egyházmegye tanfelügyelője lett
(1900 Magyar írók élete)
A püspökség vagy az egyházmegye területe esperességekre oszlik
(1977 NéprajziLex.)
2.
〈a protestáns egyházigazgatásban:〉 több egyházközséget magában foglaló, esperes irányítása alatt álló igazgatási területi egység, ill. az ehhez tartozó gyülekezeti tagok összessége
A küküllői ref.református egyházmegye levéltárából közli: Sámuel Aladár
(1784 Szabó Pál¹)
[kaposi Molnár Viktor] a brassómegyei ág. ev.ágostai hitvallású evangélikus magyarság egyházi ügyeiben is vezető szerepet visz. Eleinte a hosszúfalui egyház; 1897-ben az egész egyházmegye választotta felügyelőjének
(1903 Magyar írók élete)
Több egyházközség alkotja az egyházmegyét, amelyet az esperes és az egyházmegyei főgondnok vezet; több egyházmegyéből tevődik össze az egyházkerület
(1981 NéprajziLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások