egyházpolitika fn 6A

’az államvezetésnek az egyházak, vallási közösségek vonatkozásában kialakított alapelvei, működési stratégiája, eljárása’ ❖ az eszme, a mely József egyházpolitikájának alapjáúl szolgált (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Csáky mint rendesen, tömören, világosan fejtegette és védelmezte a kormány egyházpolitikáját (1892 Mikszáth Kálmán CD04) | A Habsburg-királyság egyházpolitikája egészben véve katolikus szellemű és irányú volt (1940 Révész Imre² CD43) | [Az 1950-es években] a gyorsan pergő eseményeket a Vatikán tehetetlenül figyelte; hiába ítélte el a magyar egyházpolitikát és a vele együttműködő békepapokat, a helyzeten ez nem tudott változtatni (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

a. ’vmely egyháznak, vallási közösségnek az állammal kapcsolatosan kialakított működése, stratégiája’ ❖ [Pressensé] kiválólag az egyháztörténelem, a bölcselet, az egyházpolitika terén mozgott s ezenkivül nagy számu egyházi beszéd is jelent meg tőle (1897 PallasLex. CD02) | Már a latin egyházatyáknál, még inkább Nagy Gergely pápa pragmatista irányában mindenütt az egyházpolitika és lelkipásztorkodás praktikus-morális nézőpontjai uralkodnak (1936 Váczy Péter CD42) | [A Benedek-rendiek] előharcosai és diplomatái voltak a szentágostoni szellemben értelmezett egyházpolitikának (1938 Hóman Bálint CD42).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

egyházpolitika főnév 6A
az államvezetésnek az egyházak, vallási közösségek vonatkozásában kialakított alapelvei, működési stratégiája, eljárása
az eszme, a mely József egyházpolitikájának alapjáúl szolgált
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Csáky mint rendesen, tömören, világosan fejtegette és védelmezte a kormány egyházpolitikáját
(1892 Mikszáth Kálmán)
A Habsburg-királyság egyházpolitikája egészben véve katolikus szellemű és irányú volt
(1940 Révész Imre²)
[Az 1950-es években] a gyorsan pergő eseményeket a Vatikán tehetetlenül figyelte; hiába ítélte el a magyar egyházpolitikát és a vele együttműködő békepapokat, a helyzeten ez nem tudott változtatni
(1993 A magyarság kézikönyve)
a.
vmely egyháznak, vallási közösségnek az állammal kapcsolatosan kialakított működése, stratégiája
[Pressensé] kiválólag az egyháztörténelem, a bölcselet, az egyházpolitika terén mozgott s ezenkivül nagy számu egyházi beszéd is jelent meg tőle
(1897 PallasLex.)
Már a latin egyházatyáknál, még inkább Nagy Gergely pápa pragmatista irányában mindenütt az egyházpolitika és lelkipásztorkodás praktikus-morális nézőpontjai uralkodnak
(1936 Váczy Péter)
[A Benedek-rendiek] előharcosai és diplomatái voltak a szentágostoni szellemben értelmezett egyházpolitikának
(1938 Hóman Bálint)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások