egyháztanító fn 1A

1. (Vall is) ’kül. ókeresztény egyházatya’ ❖ a szentatyáknak, egyháztanítóknak s egyháziróknak egyes nevezetesebb munkái: mint Sz. Ágoston, Jeromos, Athanas, Ambrus sat. (1876 Magyar Könyvszemle CD40) | Athanasios, szent, Nagy melléknévvel, egyike a négy keleti nagy egyháztanítónak (1893 PallasLex. CD02) | a nagy K egyháztanítók (egyben egyházatyák): Nagy Szt. Vazul, Nazianzoszi Szt. Gergely, Aranyszájú Szt. János, Szt. Atanáz (1998 MagyarNagyLex. C5820, 90).

2. (kissé rég, ritk) ’iskolai oktatóként működő pap’ ❖ többekkel lehetne az olvaſást meg-ízleltetni. A’ T. T. Eggy-Ház Tanítok leg-többet tehetnének e’ részben is (1790 Mindenes Gyűjtemény C0369, 279) | A nagygyűlésen 42 római katolikus egyház tanító is részt vett, ennek ellenére senki sem ellenezte az egyházi iskolák államosításáról szóló határozati javaslatot (1978 Szájer József CD52).

Vö. ÉKsz.².

egyháztanító főnév 1A
1. (Vall is)
kül. ókeresztény egyházatya
a szentatyáknak, egyháztanítóknak s egyháziróknak egyes nevezetesebb munkái: mint Sz. Ágoston, Jeromos, Athanas, Ambrus sat.s a többi
(1876 Magyar Könyvszemle)
Athanasios, szent, Nagy melléknévvel, egyike a négy keleti nagy egyháztanítónak
(1893 PallasLex.)
a nagy Kkeleti egyháztanítók (egyben egyházatyák): Nagy Szt.Szent Vazul, Nazianzoszi Szt.Szent Gergely, Aranyszájú Szt.Szent János, Szt.Szent Atanáz
(1998 MagyarNagyLex.)
2. (kissé rég, ritk)
iskolai oktatóként működő pap
többekkel lehetne az olvaſást meg-ízleltetni. A’ T. T.tekintetes és tiszteletes Eggy-Ház Tanítok leg-többet tehetnének e’ részben is
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
A nagygyűlésen 42 római katolikus egyház tanító is részt vett, ennek ellenére senki sem ellenezte az egyházi iskolák államosításáról szóló határozati javaslatot
(1978 Szájer József)
Vö. ÉKsz.²

Beállítások