egykorvolt mn 22A1 (vál)

’〈Múltra, korábbi időre utalva.〉’

a. ’〈olyan személy, dolog jelzőjeként, aki v. amely a beszédhelyzet v. a szóban forgó esemény idejében már nem, de egykor akként, abban a minőségben létezett, mint amit a jelzett szó, kifejezés jelöl〉’ ❖ Gróf Bethlen Rosalia, eggykor volt Gróf Csáky Jánosné, engemet Cserey Farkas által szóllítata-meg (1813 Kazinczy Ferenc C4939, 300) | Az egykor volt csillag összezuhanva fekete lyukká alakul (1994 Magyar Hírlap CD09) | A Blaha Lujza téri sarokházból, egykor volt Népszabadság-székházból jó pár éve a lapkészítés írmagját is kiirtották (2002 Magyar Hírlap CD09).

b. ’régen élt, hajdani 〈ember, es. állat〉’ ❖ Vas Gereben olly szépen megkantálta a Vasárnapi Ujságban az egykor volt „enyingi birót” (1858 Vasárnapi Újság CD56) | megérezteti velünk azt a látást és lelkületet is, amellyel az egykor volt Költő e táj szép vonalú lankáit szerette (1972 Maróti Lajos 2021018, 915) | mind Toumai arckoponyája, mind szemfogai túl kicsik, hogy emberősről beszélhessünk. Wolpoffék másik érve, hogy az egykor volt élőlény nem felegyenesedve járt (2002 Magyar Hírlap CD09).

c. ’valaha volt, ma már nem létező v. elmúlt 〈dolog, ill. idő, állapot〉’ ❖ [a történelmi regénynek a szereplők jellemét] is ki kellene bontania, hogy az egykor volt élet illúzióját és valóságát legalább némi reménnyel idézhesse (1933 Illés Endre CD10) | Ha kérdik egyszer című versében [Zelk Zoltán] szinte önirónikus distanciával ábrázolja ezt az egykor volt lelkiállapotot, amely – lám – tovatűnt (1986 Illés László CD53) | számtalan ősmaradvány jelzi az egykorvolt trópusi éghajlatot (1997 Magyarország földje CD05) | két egykorvolt harmatfűfajunk, a Drosera rotundifolia és a Drosera anglica (1998 Természet Világa CD50) | a Nyugat-Dunántúlon is egyes mai, és egykor volt települések nevei őriznek honfoglalás kori törzsi, törzsfői és egyéb személynévanyagot (2000 Robotka Csaba CD52) | ezrek elevenítenék fel örömmel az egykor volt nyarakat (2002 Magyar Hírlap CD09).

d. ’vmikor a múltban történt, lezajlott 〈esemény〉’ ❖ a Gyilkosdomb egykor volt szerencsétlenségek emlékét őrzi (1969 Kiss Jenő² CD52) | az író sohasem tagadta, hogy személyes élményei indították az egykorvolt salemi események feldolgozására (1995 Magyar Hírlap CD09) | Mind a máig élő szertartások, mind az egykorvolt hatalmi harcok, egyházi bűncselekmények taglalása bármilyen tanulságos lenne, eltérítene a fő témától (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.².

egykorvolt melléknév 22A1 (vál)
〈Múltra, korábbi időre utalva.〉
a.
〈olyan személy, dolog jelzőjeként, aki v. amely a beszédhelyzet v. a szóban forgó esemény idejében már nem, de egykor akként, abban a minőségben létezett, mint amit a jelzett szó, kifejezés jelöl〉
Gróf Bethlen Rosalia, eggykor volt Gróf Csáky Jánosné, engemet Cserey Farkas által szóllítata-meg
(1813 Kazinczy Ferenc)
Az egykor volt csillag összezuhanva fekete lyukká alakul
(1994 Magyar Hírlap)
A Blaha Lujza téri sarokházból, egykor volt Népszabadság-székházból jó pár éve a lapkészítés írmagját is kiirtották
(2002 Magyar Hírlap)
b.
régen élt, hajdani 〈ember, es. állat〉
Vas Gereben olly szépen megkantálta a Vasárnapi Ujságban az egykor volt „enyingi birót”
(1858 Vasárnapi Újság)
megérezteti velünk azt a látást és lelkületet is, amellyel az egykor volt Költő e táj szép vonalú lankáit szerette
(1972 Maróti Lajos)
mind Toumai arckoponyája, mind szemfogai túl kicsik, hogy emberősről beszélhessünk. Wolpoffék másik érve, hogy az egykor volt élőlény nem felegyenesedve járt
(2002 Magyar Hírlap)
c.
valaha volt, ma már nem létező v. elmúlt 〈dolog, ill. idő, állapot〉
[a történelmi regénynek a szereplők jellemét] is ki kellene bontania, hogy az egykor volt élet illúzióját és valóságát legalább némi reménnyel idézhesse
(1933 Illés Endre)
Ha kérdik egyszer című versében [Zelk Zoltán] szinte önirónikus distanciával ábrázolja ezt az egykor volt lelkiállapotot, amely – lám – tovatűnt
(1986 Illés László)
számtalan ősmaradvány jelzi az egykorvolt trópusi éghajlatot
(1997 Magyarország földje)
két egykorvolt harmatfűfajunk, a Drosera rotundifolia és a Drosera anglica
(1998 Természet Világa)
a Nyugat-Dunántúlon is egyes mai, és egykor volt települések nevei őriznek honfoglalás kori törzsi, törzsfői és egyéb személynévanyagot
(2000 Robotka Csaba)
ezrek elevenítenék fel örömmel az egykor volt nyarakat
(2002 Magyar Hírlap)
d.
vmikor a múltban történt, lezajlott 〈esemény〉
a Gyilkosdomb egykor volt szerencsétlenségek emlékét őrzi
(1969 Kiss Jenő²)
az író sohasem tagadta, hogy személyes élményei indították az egykorvolt salemi események feldolgozására
(1995 Magyar Hírlap)
Mind a máig élő szertartások, mind az egykorvolt hatalmi harcok, egyházi bűncselekmények taglalása bármilyen tanulságos lenne, eltérítene a fő témától
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.²

Beállítások