egykorú mn és fn 1A4

I. mn

1. ’ugyanannyi idős, ugyanolyan (élet)korú, ill. vkivel v. vmivel azonos életkorú 〈élőlény v. dolog〉’ ❖ ſzáz derék ſzaporitó, egy korú, termetü, és ſzörü […] kantzákat ſzállitanék [a pusztára] (1786 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4226, 55) | A’ költészet szinte eggykoru a’ beszéddel (1836 e. Sasku Károly 8562002, 86) | [az állócsillagok] Napunkhoz teljesen hasonló égi testek, amelyek hol viszonylagosan fiatalabbak, hol egykoruak, hol a lehüléshez közelebb állók (1893 PallasLex. CD02) | Az a furcsa, hogy a többiek [ti. a bölcsészek] ismerik egymást, de persze, mért volna furcsa, ők mind pestiek, nagyjából egykorúak, egyetemisták (1994 Szántó Piroska 1166002, 19).

2. ’ugyanabban a korban, ill. vkivel azonos korban élt 〈élőlény v. csoport〉’ ❖ a’ Hunyadival egykorú híres történetíró, később II. Pius név alatt pápa Aeneas Sylvius (1837 Péczely József 8359005, 214) | Ezek a terciérkorszak növényei, egykorúak a mastodonnal […] és a tekekoponyájú ásatag emberfajjal (1872–1874 Jókai Mór CD18) | a máltai keselyűvel egykorú törpe elefánt (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Hadd dicsérjem meg végül azt a versrajongót, aki megőrizte még egy tehetséges egykorú lírikusunknak, Dévényi Mehemednek a hírét (1944 Szabó Lőrinc 9629170, 165) | Heinrich Gusztávot 1882-ben […] választották meg a Kisfaludy Társaság tagjává. Az egykorú sajtó élesen bírálta a választást (1998 Természet Világa CD50).

2a. (kissé rég) ’ugyanabban a korban, ill. vmivel azonos korban történt, bekövetkezett 〈esemény, történés〉’ ❖ Horváth ur a’ részeknek Erdélyhez járulását a’ kétfelészakadással egykorúnak állitja (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a Közép-Európában élt őskőkori emberek után maradt kevés lelet az azóta kipusztult] állatoknak csontjaival együtt fekszik az egykorúan alakúlt özönvízi lőszben vagy a barlangokban (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Báthory megbízta őt [ti. Forgách Ferencet] az egy korú magyarországi és erdélyi események megírásával (1904 Bártfai Szabó László CD55).

2b. ’ugyanabban a korban v. vmivel azonos korban készült, ugyanabból a korból v. vmivel azonos korból való, származó 〈alkotás, szöveg stb.〉’ ❖ [a réz- és fametszetgyűjtemény segítségével] a’ rézmetszetekkel egykoru képekbe, szobrokba és más rajzoló müvészetek képezményeibe is belátást nyerhetni (1841 Pesti Hírlap CD61) | Azon eseményekről, melyek a székelyeket kizavarták pannóniai lakhelyükről, az egykoru források nem beszélnek (1890 Nagy Géza C0130, 179) | Egykorú krónikák s bűnpörök adataiból tudjuk, hogy […] Villon korában, főképp a század derekán, jól szervezett rablóbandák járták az országutakat (1957 Gyergyai Albert 9202010, 14) | [a Szapolyai testvérek reneszánsz kori sírfedelén] fekvő két vörösmárvány páncélos lovag töményen középkori stílusú, századokkal elmaradva az egykorú olasz díszsírok mögött (1983 Cs. Szabó László 9093002, 190).

II. fn (tbsz-ban, rendsz. birtokszóként) (rég)

1. ’vkivel (nagyjából) azonos életkorú személy’ ❖ Én eggy korúim között legelső magyar tánczos voltam (1811 Berzsenyi Dániel C2561, 393) | [Fanni] különbözék minden gyermektül; élesebben érze mint az egykoruak legnagyobb száma (1843 Vajda Péter ford.–Bulwer-Lytton C4689, 191) | [A cseh falvakban] az öregebbek és ifjak, meg az egykorúak tegeződése már nem oly általános, mint régebben (1894 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21).

2. ’vkivel azonos korban élt személy, kortárs’ ❖ [Quintilianus] kéntelen vala Cicerót s az ő egykorújit úgy tenni fel az akkoriaknak, mint általhághatatlan mustrákat (1815 Kölcsey Ferenc C2566, 117) | [gróf Kendeffi Ádám] egykorui felőle szóló s idevágó itéletének (1864 Mikó Imre C0577, 180) | A jelenetet, amint [Kazinczy] kezet szorít Kisfaludy Károllyal, az egykorúak oly fontos irodalmi eseménynek tartották, hogy metszeten örökítették meg (1939 Szerb Antal 9668009, 79).

Sz: egykorúság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

egykorú melléknév és főnév 1A4
I. melléknév
1.
ugyanannyi idős, ugyanolyan (élet)korú, ill. vkivel v. vmivel azonos életkorú 〈élőlény v. dolog〉
ſzáz derék ſzaporitó, egy korú, termetü, és ſzörü […] kantzákat ſzállitanék [a pusztára]
(1786 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
A’ költészet szinte eggykoru a’ beszéddel
(1836 e. Sasku Károly)
[az állócsillagok] Napunkhoz teljesen hasonló égi testek, amelyek hol viszonylagosan fiatalabbak, hol egykoruak, hol a lehüléshez közelebb állók
(1893 PallasLex.)
Az a furcsa, hogy a többiek [ti. a bölcsészek] ismerik egymást, de persze, mért volna furcsa, ők mind pestiek, nagyjából egykorúak, egyetemisták
(1994 Szántó Piroska)
2.
ugyanabban a korban, ill. vkivel azonos korban élt 〈élőlény v. csoport〉
a’ Hunyadival egykorú híres történetíró, később II. Pius név alatt pápa Aeneas Sylvius
(1837 Péczely József)
Ezek a terciérkorszak növényei, egykorúak a mastodonnal […] és a tekekoponyájú ásatag emberfajjal
(1872–1874 Jókai Mór)
a máltai keselyűvel egykorú törpe elefánt
(1933 Az állatok világa ford.)
Hadd dicsérjem meg végül azt a versrajongót, aki megőrizte még egy tehetséges egykorú lírikusunknak, Dévényi Mehemednek a hírét
(1944 Szabó Lőrinc)
Heinrich Gusztávot 1882-ben […] választották meg a Kisfaludy Társaság tagjává. Az egykorú sajtó élesen bírálta a választást
(1998 Természet Világa)
2a. (kissé rég)
ugyanabban a korban, ill. vmivel azonos korban történt, bekövetkezett 〈esemény, történés〉
Horváth ur a’ részeknek Erdélyhez járulását a’ kétfelészakadással egykorúnak állitja
(1841 Pesti Hírlap)
[a Közép-Európában élt őskőkori emberek után maradt kevés lelet az azóta kipusztult] állatoknak csontjaival együtt fekszik az egykorúan alakúlt özönvízi lőszben vagy a barlangokban
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Báthory megbízta őt [ti. Forgách Ferencet] az egy korú magyarországi és erdélyi események megírásával
(1904 Bártfai Szabó László)
2b.
ugyanabban a korban v. vmivel azonos korban készült, ugyanabból a korból v. vmivel azonos korból való, származó 〈alkotás, szöveg stb.〉
[a réz- és fametszetgyűjtemény segítségével] a’ rézmetszetekkel egykoru képekbe, szobrokba és más rajzoló müvészetek képezményeibe is belátást nyerhetni
(1841 Pesti Hírlap)
Azon eseményekről, melyek a székelyeket kizavarták pannóniai lakhelyükről, az egykoru források nem beszélnek
(1890 Nagy Géza)
Egykorú krónikák s bűnpörök adataiból tudjuk, hogy […] Villon korában, főképp a század derekán, jól szervezett rablóbandák járták az országutakat
(1957 Gyergyai Albert)
[a Szapolyai testvérek reneszánsz kori sírfedelén] fekvő két vörösmárvány páncélos lovag töményen középkori stílusú, századokkal elmaradva az egykorú olasz díszsírok mögött
(1983 Cs. Szabó László)
II. főnév (tbsz-ban, rendsz. birtokszóként) (rég)
1.
vkivel (nagyjából) azonos életkorú személy
Én eggy korúim között legelső magyar tánczos voltam
(1811 Berzsenyi Dániel)
[Fanni] különbözék minden gyermektül; élesebben érze mint az egykoruak legnagyobb száma
(1843 Vajda Péter ford.Bulwer-Lytton)
[A cseh falvakban] az öregebbek és ifjak, meg az egykorúak tegeződése már nem oly általános, mint régebben
(1894 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
2.
vkivel azonos korban élt személy, kortárs
[Quintilianus] kéntelen vala Cicerót s az ő egykorújit úgy tenni fel az akkoriaknak, mint általhághatatlan mustrákat
(1815 Kölcsey Ferenc)
[gróf Kendeffi Ádám] egykorui felőle szóló s idevágó itéletének
(1864 Mikó Imre)
A jelenetet, amint [Kazinczy] kezet szorít Kisfaludy Károllyal, az egykorúak oly fontos irodalmi eseménynek tartották, hogy metszeten örökítették meg
(1939 Szerb Antal)
Sz: egykorúság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások