eke fn 6B

1. ’a talaj felső 10–20 centiméteres rétegének lazítására, megforgatására haszn., igásállattal v. gépi erővel vontatott talajművelő eszköz (mint a paraszti munka jelképe)’ ❖ az illyen Szántáshoz a’ Paraſztok egynehány erös Ekékkel kéſzüllyenek (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332004, 35) | a mezőre kimenve – Vidats-féle ekékkel találkozik a pillanat [= tekintet] (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Elvégeztem a jogot és haza mentem az ekéhez (1878 Bodon József C1128, 51) | Ma ló vagy tehén vontatású eke helyett traktorral szántanak (1979 Varga Gyula CD52).

1a. ’〈ennek részeként:〉 ekevas’ ❖ Melly boldogság birta arany ideinket, Hol még nem szaggatták ekék mezeinket, S nem fogták járomba szabad ökreinket (1780 Ányos Pál CD01) | a földet, melybe először akasztjuk az ekét, alaposan meg kell ismernünk (1878 Bodon József C1128, 32) | Lapul a gaz a mezőn, kalapálják már az ekéket (1948 Szabad Nép máj. 9. C4871, 9).

2. (Tört) ’〈földterület mértékegységeként:〉 az egy ilyen eszközzel egy nap alatt felszántható, ill. egy gazdasági év alatt megművelhető terület nagysága, kb. 800-900 négyszögöl, vagyis kb. 3000 négyzetméter’ ❖ 1343. évben per támad […] a Szalóka és Eszeny helységek közt fekvő négy ekényi (1 eke = 150 hold) földterület birtoklata iránt (1873 Lehoczky Tivadar CD57) | A 110 holdas ekét egyetlen egy forrásunk említi, 130 és 140 holdas ekeföldről pedig okleveleink egyáltalában nem tudnak (1916 Hóman Bálint CD42) | A hold (jugerum) és az eke (aratrum) ebben a korszakban akkora földterületet jelentett, amekkorát egy igával egy nap alatt lehetett felszántani. Ez egyes vélemények szerint kb. 800-900 négyszögölet tett ki (1998 Béli Gábor CD17).

2a. (jelzőként) (Tört)(vhány) ilyen egységnyi méretű 〈földterület〉’ ❖ Sz. Kozma ’s Damián klastromának is két ekére való földet adott [a király] Szibenikum várasának telekén (1808 Virág Benedek C4498, 304) | Jó bora hon termett; kenyerét eke földgye megadta (1830 Pázmándi Horvát Endre C0037, 92) | [a szepesi nemesek közül] négy-négy, akiknek nyolc eke földjük van, egy kellőkép felfegyverzett embert állítson (1930 Bánlaky József CD16).

Ö: fa~, hó~, gőz~, vas~.

ÖE: ~csoroszlya, ~fő.

Sz: ekényi, ekés, ekéz.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

eke főnév 6B
1.
a talaj felső 10–20 centiméteres rétegének lazítására, megforgatására haszn., igásállattal v. gépi erővel vontatott talajművelő eszköz (mint a paraszti munka jelképe)
az illyen Szántáshoz a’ Paraſztok egynehány erös Ekékkel kéſzüllyenek
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
a mezőre kimenve – Vidats-féle ekékkel találkozik a pillanat [= tekintet]
(1859 Vasárnapi Újság)
Elvégeztem a jogot és haza mentem az ekéhez
(1878 Bodon József)
Ma ló vagy tehén vontatású eke helyett traktorral szántanak
(1979 Varga Gyula)
1a.
〈ennek részeként:〉 ekevas
Melly boldogság birta arany ideinket, Hol még nem szaggatták ekék mezeinket, S nem fogták járomba szabad ökreinket
(1780 Ányos Pál)
a földet, melybe először akasztjuk az ekét, alaposan meg kell ismernünk
(1878 Bodon József)
Lapul a gaz a mezőn, kalapálják már az ekéket
(1948 Szabad Nép máj. 9.)
2. (Tört)
〈földterület mértékegységeként:〉 az egy ilyen eszközzel egy nap alatt felszántható, ill. egy gazdasági év alatt megművelhető terület nagysága, kb. 800-900 négyszögöl, vagyis kb. 3000 négyzetméter
1343. évben per támad […] a Szalóka és Eszeny helységek közt fekvő négy ekényi (1 eke = 150 hold) földterület birtoklata iránt
(1873 Lehoczky Tivadar)
A 110 holdas ekét egyetlen egy forrásunk említi, 130 és 140 holdas ekeföldről pedig okleveleink egyáltalában nem tudnak
(1916 Hóman Bálint)
A hold (jugerum) és az eke (aratrum) ebben a korszakban akkora földterületet jelentett, amekkorát egy igával egy nap alatt lehetett felszántani. Ez egyes vélemények szerint kb. 800-900 négyszögölet tett ki
(1998 Béli Gábor)
2a. (jelzőként) (Tört)
(vhány) ilyen egységnyi méretű 〈földterület〉
Sz.Szent Kozma ’s Damián klastromának is két ekére való földet adott [a király] Szibenikum várasának telekén
(1808 Virág Benedek)
Jó bora hon termett; kenyerét eke földgye megadta
(1830 Pázmándi Horvát Endre)
[a szepesi nemesek közül] négy-négy, akiknek nyolc eke földjük van, egy kellőkép felfegyverzett embert állítson
(1930 Bánlaky József)
ÖE: ~csoroszlya, ekefő
Sz: ekényi, ekés, ekéz
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások