ekealj fn 2A (Tört)

’〈földterület mértékegységeként:〉 az egy ekével adott idő, ált. egy nap alatt felszántható, ill. egy gazdasági év alatt megművelhető szántóföld nagysága, kb. 800-900 négyszögöl, vagyis kb. 3000 négyzetméter’ ❖ ez szolgál alapul arra nézve is, hogy régi okleveleinkben oly gyakran előforduló királyi öl – ulna regalis –, királyi hold – jugerum regale –, egy kir. ekealj – aratrum regale – térmértékét meghatározhassuk (1880 Gyárfás István CD57) | Területmértékül a hold (jugerum) […] és az ekeföld vagy ekealj (aratrum) volt használatos (1916 Hóman Bálint CD42) | [a 17. századi orosz kormányzat] a különböző adónemeket összevonta és egységes sztrelecadó néven szedte be – immár nem ekealjanként (1997 Szvák Gyula CD58).

a. (jelzőként) ’vhány ilyen egységnyi méretű 〈földterület〉’ ❖ [II. Endre] a lovagok által egészen ujból épitett Cruceburgot tartozandóságaival: nevezetesen 30 ekealj földdel a lovagoknak adományozta (1873 Orbán Balázs CD22) | 1388-ban János fia János Pusztaneporácon mindössze 1 kúriát, fél ekealj szántót, 1 kaszálót, Kunlehotáján 2 kúriát, fél ekealj szántót, egy malom hatodát, Neporácon egy malomhely-negyedét bírta (1941 Fekete Nagy Antal CD33) | az elidegenített föld nagysága háromnegyed ekealjától tíz ekealjig terjedt (1994 Zsoldos Attila CD58).

J: ekealja, ekeföld.

Vö. ÉKsz.

ekealj főnév 2A (Tört)
〈földterület mértékegységeként:〉 az egy ekével adott idő, ált. egy nap alatt felszántható, ill. egy gazdasági év alatt megművelhető szántóföld nagysága, kb. 800-900 négyszögöl, vagyis kb. 3000 négyzetméter
ez szolgál alapul arra nézve is, hogy régi okleveleinkben oly gyakran előforduló királyi öl – ulna regalis –, királyi hold – jugerum regale –, egy kir.királyi ekealj – aratrum regale – térmértékét meghatározhassuk
(1880 Gyárfás István)
Területmértékül a hold (jugerum) […] és az ekeföld vagy ekealj (aratrum) volt használatos
(1916 Hóman Bálint)
[a 17. századi orosz kormányzat] a különböző adónemeket összevonta és egységes sztrelecadó néven szedte be – immár nem ekealjanként
(1997 Szvák Gyula)
a. (jelzőként)
vhány ilyen egységnyi méretű 〈földterület〉
[II. Endre] a lovagok által egészen ujból épitett Cruceburgot tartozandóságaival: nevezetesen 30 ekealj földdel a lovagoknak adományozta
(1873 Orbán Balázs)
1388-ban János fia János Pusztaneporácon mindössze 1 kúriát, fél ekealj szántót, 1 kaszálót, Kunlehotáján 2 kúriát, fél ekealj szántót, egy malom hatodát, Neporácon egy malomhely-negyedét bírta
(1941 Fekete Nagy Antal)
az elidegenített föld nagysága háromnegyed ekealjától tíz ekealjig terjedt
(1994 Zsoldos Attila)
Vö. ÉKsz.

Beállítások