ékesít ts ige 4b4 (irod v. vál)

1. (tárgy n. is) ’〈vmi (díszként), ill. azzal ellátva vki〉 feltűnően széppé, ékessé tesz vmit, es. vkit’ ❖ [I. József királyt] a’ terméſzet olly jeleſen ékesítette, hogy a’ teſtnek hajlékábúl ki-tetſzene, melly nagy lélek válaſztotta azt magának lakó-helynek (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141005, 272) | a szép öltözet ékesít, a rút pedig dísztelenné tészen (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax C1077, 75) | arany lánczok, függők, ’s karpereczekkel magát ékesítni igen szereti (1838 Gegő Elek 8157003, 53) | Fény és pompa, virágok és szőnyegek ékesíték a roppant termet, melynek boltozatja drágakövekkel volt kirakva, és a padozat csupa merő gyöngyházból állt (1854 Jókai Mór CD18) | [a piacon] kirakják a helybeli híres cserepesek a korsóikat, tálaikat, magyaros motívumokkal ékesített dísztárgyaikat (1933 Nagy Lajos 9472016, 40) | [Georg Hoefnagelt] Rudolf császár meghívta prágai udvarába, s azzal a feladattal bízta meg, hogy a magyar származású Bocskay György két írásmintakönyvét miniatúrákkal ékesítse (1998 Természet Világa CD50).

1a. (gúny) ’〈csúnya, ízléstelen, ill. oda nem illő dolog〉 feltűnően csúnyává tesz, csúfít vmit’ ❖ az elhullott lovaknak, szarvasmarháknak, disznóknak és más egyebeknek ősi szokás szerint az útszéleket ékesítő dögtetemei (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a hölgy csontos alak, szúrós szemekkel, összeharapott szájjal, hegyes állal, melyet egy bibircsó ékesít (1902 Jókai Mór CD18) | a gödröktől ékesített Kerepesi úton (1996 Országgyűlési Napló CD62) | röpke egy hónap elteltével már egy 50 millió forintos, a Konzumbank nyíregyházi fiókjától felvett kölcsön jelzálogjoga ékesítette a tulajdoni lapot (1999 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈vmilyen (stilisztikai) elem, eszköz, ill. azzal vki nyelvhasználatot, (írott) szöveget stb.〉 színesebbé, változatosabbá tesz’ ❖ [az írók] a’ magok nyelveket böviteni ’s ékeſiteni ſzorgalmatoſon igyekeztenek (1772 Tordai Sámuel 7353001, III) | [Mátyás király] a görög és latin classicusok munkáiból vett idézetekkel tudja ékesíteni társalgását (1890 Fraknói Vilmos CD55) | Pázmány Péter nagy gonddal dolgozta ki prédikációit. Szebbnél-szebb képekkel és hasonlatokkal ékesítette fejtegetéseit (1931 Pintér Jenő CD44) | a szólások ékesítik, színesítik nyelvünket, beszédünket (1968 Lőrincze Lajos 9403003, 211).

1c. ’〈szerző v. előadó dallamot, zeneművet〉 rögtönzésszerű elemekkel, cifrázatokkal lát el’ ❖ [Dunstable-nek] különös tehetsége van gazdagon ékesitett dallamok szerkesztésére, amire bő anyagot nyer a gregorián korális melódikus variálásából (1930 ZeneiLex. CD49) | [Mátraszentimrén a népdalokat] elég lassan, elnyújtva éneklik, s a lassú tempó lehetőséget ad az énekeseknek arra, hogy szabad füllel is jól hallható hajlításokkal ékesítsék dalaikat (1959 Borsai Ilona C6955, 270) | az ő torka nem bírja a melizmákkal dúsan ékesített arab dallamokat (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈vmely címmel, ranggal, ill. annak jelvényével〉 elismerését kifejezve kitüntet, illet vkit, es. vmit’ ❖ ama tudomány, melyet „lux veritatis” [= az igazság fénye] czímmel ékesített (1841 Kossuth Lajos CD32) | Idősb fiúnk Malcolm: – örökösünk! Kit mától fogva Cumberlandi herczeg Czímével ékesítünk (1864 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | [Széchenyi István] kétszer járt a szövetséges hadakkal Párisban és négy érdemrenddel ékesítve tért a párisi béke után haza (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | A világbajnokságon naponta avattak bajnokokat, ékesítették a legdíszesebb jelzőkkel a verseny sztárjait, megünnepelték a nagy teljesítményeket (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (tárgy n. is) ’〈vmely pozitív dolog, kül. tulajdonság, cselekedet (által vki)〉 értékesebbé, becsesebbé, ill. rangosabbá, jelentősebbé tesz vkit v. vmit’ ❖ A’ nagy Kegyelmeſſég, minden-kor’ ékesít: Ö az, mi egy Királyt leg-inkáb nemesít (1772 Bessenyei György¹ C1076, 79) | melly csekély az ember’ becse és érdeme, ha a’ nemes szív és jó akarat nem ékesíti? (1825 Szilasy János 8450001, 6) | [Luxemburgi Zsigmond korában] olasz-latin műveltség ékesíti Budát (1937 Cs. Szabó László 9093013, 125) | Kölcsey a Parainesisszel ékesítette a folyóiratot (1965 Lukácsy Sándor² CD53).

J: díszesít.

Ö: fel~, ki~.

ÖU: meg~.

Vö. CzF. ékesít · ékesit, ékesítėtt · ékesitėtt; ÉrtSz.; TESz. ékes; ÉKsz.; SzT. ~, ékesített, ékesítő, ékesíttetett, ékesíttetik

ékesít tárgyas ige 4b4 (irod v. vál)
1. (tárgy n. is)
〈vmi (díszként), ill. azzal ellátva vki〉 feltűnően széppé, ékessé tesz vmit, es. vkit
[I. József királyt] a’ terméſzet olly jeleſen ékesítette, hogy a’ teſtnek hajlékábúl ki-tetſzene, melly nagy lélek válaſztotta azt magának lakó-helynek
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
a szép öltözet ékesít, a rút pedig dísztelenné tészen
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
arany lánczok, függők, ’s karpereczekkel magát ékesítni igen szereti
(1838 Gegő Elek)
Fény és pompa, virágok és szőnyegek ékesíték a roppant termet, melynek boltozatja drágakövekkel volt kirakva, és a padozat csupa merő gyöngyházból állt
(1854 Jókai Mór)
[a piacon] kirakják a helybeli híres cserepesek a korsóikat, tálaikat, magyaros motívumokkal ékesített dísztárgyaikat
(1933 Nagy Lajos)
[Georg Hoefnagelt] Rudolf császár meghívta prágai udvarába, s azzal a feladattal bízta meg, hogy a magyar származású Bocskay György két írásmintakönyvét miniatúrákkal ékesítse
(1998 Természet Világa)
1a. (gúny)
〈csúnya, ízléstelen, ill. oda nem illő dolog〉 feltűnően csúnyává tesz, csúfít vmit
az elhullott lovaknak, szarvasmarháknak, disznóknak és más egyebeknek ősi szokás szerint az útszéleket ékesítő dögtetemei
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a hölgy csontos alak, szúrós szemekkel, összeharapott szájjal, hegyes állal, melyet egy bibircsó ékesít
(1902 Jókai Mór)
a gödröktől ékesített Kerepesi úton
(1996 Országgyűlési Napló)
röpke egy hónap elteltével már egy 50 millió forintos, a Konzumbank nyíregyházi fiókjától felvett kölcsön jelzálogjoga ékesítette a tulajdoni lapot
(1999 Magyar Hírlap)
1b.
〈vmilyen (stilisztikai) elem, eszköz, ill. azzal vki nyelvhasználatot, (írott) szöveget stb.〉 színesebbé, változatosabbá tesz
[az írók] a’ magok nyelveket böviteni ’s ékeſiteni ſzorgalmatoſon igyekeztenek
(1772 Tordai Sámuel)
[Mátyás király] a görög és latin classicusok munkáiból vett idézetekkel tudja ékesíteni társalgását
(1890 Fraknói Vilmos)
Pázmány Péter nagy gonddal dolgozta ki prédikációit. Szebbnél-szebb képekkel és hasonlatokkal ékesítette fejtegetéseit
(1931 Pintér Jenő)
a szólások ékesítik, színesítik nyelvünket, beszédünket
(1968 Lőrincze Lajos)
1c.
〈szerző v. előadó dallamot, zeneművet〉 rögtönzésszerű elemekkel, cifrázatokkal lát el
[Dunstable-nek] különös tehetsége van gazdagon ékesitett dallamok szerkesztésére, amire bő anyagot nyer a gregorián korális melódikus variálásából
(1930 ZeneiLex.)
[Mátraszentimrén a népdalokat] elég lassan, elnyújtva éneklik, s a lassú tempó lehetőséget ad az énekeseknek arra, hogy szabad füllel is jól hallható hajlításokkal ékesítsék dalaikat
(1959 Borsai Ilona)
az ő torka nem bírja a melizmákkal dúsan ékesített arab dallamokat
(2000 Magyar Hírlap)
2.
〈vmely címmel, ranggal, ill. annak jelvényével〉 elismerését kifejezve kitüntet, illet vkit, es. vmit
ama tudomány, melyet „lux veritatis” [= az igazság fénye] czímmel ékesített
(1841 Kossuth Lajos)
Idősb fiúnk Malcolm: – örökösünk! Kit mától fogva Cumberlandi herczeg Czímével ékesítünk
(1864 Szász Károly² ford.Shakespeare)
[Széchenyi István] kétszer járt a szövetséges hadakkal Párisban és négy érdemrenddel ékesítve tért a párisi béke után haza
(1904 Nagy képes világtörténet)
A világbajnokságon naponta avattak bajnokokat, ékesítették a legdíszesebb jelzőkkel a verseny sztárjait, megünnepelték a nagy teljesítményeket
(1995 Magyar Hírlap)
3. (tárgy n. is)
〈vmely pozitív dolog, kül. tulajdonság, cselekedet (által vki) értékesebbé, becsesebbé, ill. rangosabbá, jelentősebbé tesz vkit v. vmit
A’ nagy Kegyelmeſſég, minden-kor’ ékesít: Ö az, mi egy Királyt leg-inkáb nemesít
(1772 Bessenyei György¹)
melly csekély az ember’ becse és érdeme, ha a’ nemes szív és jó akarat nem ékesíti?
(1825 Szilasy János)
[Luxemburgi Zsigmond korában] olasz-latin műveltség ékesíti Budát
(1937 Cs. Szabó László)
Kölcsey a Parainesisszel ékesítette a folyóiratot
(1965 Lukácsy Sándor²)
ÖU: megékesít
Vö. CzF. ékesít · ékesit, ékesítėtt · ékesitėtt; ÉrtSz.; TESz. ékes; ÉKsz.; SzT. ~, ékesített, ékesítő, ékesíttetett, ékesíttetik

Beállítások