eklézsiakövetés fn 4B (rég, Vall v. Jog)

’〈a magyar református egyházi bíráskodásban:〉 az a büntetési forma, amelynek során az egyházi törvények ellen vétő személynek nyilvánosan, a gyülekezet előtt kell bűnbánatot gyakorolnia és vezekelnie; egyházkövetés’ ❖ A’ Közönséges Könyörgéſektöl való el-tiltás a’ régi Ekkléſiába egyik Neme, vagy Gráduſſa vala a’ Penitentzia-tartáſnak, vagy, a’mint ma ſzóllunk, az Ekkléſia’ Követéſnek (1781 Gombási István C1883, 231) | Az ekklézsia-követés pedig abból állott, hogy a bünöst a templomban fekete székre ültették, s fekete posztóval takarták el. Isteni tisztelet végeztével a pap elolvasta előtte bünét és bünbánatát, mellyet az utánna tartozott mondani (1858 Vasárnapi Újság CD56) | a bukott hajadonnak nehéz penitencziát kellett kiállani, a minek ekklézsia-követés volt a neve (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Az eklézsiakövetést […] a protestáns vallások elterjedésének területein 1563 óta országszerte alkalmazták, kezdetben a házasságtörőkkel, később szinte minden egyházi és világi bűncselekmény elkövetőivel szemben (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153009, 807).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

eklézsiakövetés főnév 4B (rég, Vall v. Jog)
〈a magyar református egyházi bíráskodásban:〉 az a büntetési forma, amelynek során az egyházi törvények ellen vétő személynek nyilvánosan, a gyülekezet előtt kell bűnbánatot gyakorolnia és vezekelnie; egyházkövetés
A’ Közönséges Könyörgéſektöl való el-tiltás a’ régi Ekkléſiába egyik Neme, vagy Gráduſſa vala a’ Penitentzia-tartáſnak, vagy, a’mint ma ſzóllunk, az Ekkléſia’ Követéſnek
(1781 Gombási István)
Az ekklézsia-követés pedig abból állott, hogy a bünöst a templomban fekete székre ültették, s fekete posztóval takarták el. Isteni tisztelet végeztével a pap elolvasta előtte bünét és bünbánatát, mellyet az utánna tartozott mondani
(1858 Vasárnapi Újság)
a bukott hajadonnak nehéz penitencziát kellett kiállani, a minek ekklézsia-követés volt a neve
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Az eklézsiakövetést […] a protestáns vallások elterjedésének területein 1563 óta országszerte alkalmazták, kezdetben a házasságtörőkkel, később szinte minden egyházi és világi bűncselekmény elkövetőivel szemben
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások