eklézsia fn 6A

1. (Vall) ’a Jézus Krisztusban hívők mindenkori egyetemes, szellemi és lelki közössége’ ❖ Téged a dicső apostolok kórusa, Téged próféták dicséretes hadai, és mártirok fehérruhás sokasága magasztal. Néked az egész földön hitvallást tesz a szent ekklézsia. Szabadítsd meg a Te népedet, Uram és áldjad meg a Te örökségedet! Igazgasd őket és emeld föl őket most és mindörökké! (1941 e. Babits Mihály ford.–Nicetas Remesianus CD01) | Az egyes helyi gyülekezetek léte azáltal lehetséges, hogy Isten teremtő tette Jézus Krisztusban létrehozta az ekklézsiát (1993 BibliaiLex. CD1207) | Az „Isten gyülekezete” fogalomban nem egy csoportot szólít meg címzettként, hanem mint akik a szövetséges nép, az eszkhatológikus Isten népe részei. Másként kell szólni az Areopágoszon a járókelőkhöz és filozófusokhoz, és másképpen az eklézsia tagjaihoz! (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | az eklézsia szó – akár az egyes gyülekezetre, akár az Isten népe egyetemére vonatkozik – sohasem „szociológiai megjelölés”, hanem mindig krisztológiai fogalom (1996 Magyar reformátusok CD1210).

2. (kissé rég) ’〈rendsz. a protestáns egyházakban, kül. a reformátusoknál:〉 helyi gyülekezet, ill. az egyházközség mint intézmény’ ❖ [Feliratként harangon:] a Réty reform. eklézsia számára öntette rétyi 7. Székely Mózes ur 1773 (1773 Vasárnapi Újság CD56) | ezen czélra [ti. a kalkuttai püspöki kollégium céljára] az angol eklésiákban pénz gyüjtessék (1834 Garasos Tár 8625003, 84) | a pestis után a brassai magyar lutheránus ecclesia megszűnt létezni (1873 Orbán Balázs 8340022, 254) | Alvinczi Péter, a kassai magyar ekklézsia fő lelkipásztora (1939 Sík Sándor 9598002, 101) | a kapott járadék nem az országos közegyházat, jelesül a református zsinatot, hanem az egyes eklézsiákat illeti meg (1998 Országgyűlési Napló CD62) eklézsiát követ (rég, Vall v. Jog) ’egyházkövetést hajt végre’ ❖ valljuk-meg hogy emberek vagyunk, megsíklánk, öltözzünk ponyvába, ’s kövessünk Ecclésiát, ’s olly tiszták leszünk mint annak a’ rendi (1818 Kazinczy Ferenc C2569, 50) | még neki áll feljebb, holott eklésiát kéne követnie. Köszönje meg, hogy gyalázata föld alá van dugva (1846 Kuthy Lajos 8261003, 211) | a presbitérium arra itélte a vétkest, hogy bünének mérvéhez képest hosszabb vagy rövidebb ideig eklézsiát kövessen (1885 Budapesti Hírlap jún. 26. C4732, 2) | A presbitérium bizonyos esetekben az egyházból ki is tehet valakit. Ilyenkor minden jogát megvonják, adományait nem fogadják el, és csak akkor veszik vissza, ha eklézsiát követett (2000 Csiha Kálmán CD1211).

2a. (ritk) ’egy egyházközséghez tartozó keresztény gyülekezeti hely, parókia, templom stb.’ ❖ a’ régi idkben, eggy egéſz Városban, ſt eggy Püspöki egéſz Megyében, tsak eggy óltár vólt; noha a’ Megyében ſok Ekkléſiák vóltak (1792 Mindszenthy Sámuel ford.–Broughton 7228034, 508) | azt csak az eklézsia padja nem tudta (1887 Kabos Ede C2469, 30) | Délután az eklézsián ünnepeltünk az ottani hívekkel (1996 Magyar reformátusok CD1210).

2b. (kissé rég) ’kül. protestáns egyházközségben létesített álláshely (a jövedelmével együtt)’ ❖ menthetetlen hiba a’ Pluralitás is, vagy az, hogy eggy Predikátor egyszersmind több Ekklésiát is bir (1808 Zigan János ford.–Wendeborn 7177002, 85) | Éppen egy ily jó kövér eklézsia volt üresedésben (1875 Jókai Mór CD18) | először megnősült [ti. a tiszteletes úr], mikor megkapta ezt az eklézsiát, ugy látott aztán a gazdálkodáshoz (1900 Vértesi Arnold 8520004, 4) | A szép káplán, ősi sablon szerint, megesküdött Deák Erzsikének, hogy feleségül veszi. Mihelyt eklézsiát kap (1919 Oláh Gábor 9487061, 24).

3. (rég, Tört) ’〈az ókori görög városállamokban:〉 polgárjoggal bíró férfiak döntési jogú gyűlése, népgyűlés’ ❖ Az athéni ekklésia ezen időszakban főtörekvését arra irányította, hogy szobrok emelése és egyéb hizelgések által majd az egyiptomi, pergamosi, majd egyéb királyoktól könyöradományokat koldulhasson (1893 PallasLex. CD02) | [Periklész] ritkán mutatkozott a tömeg előtt s még javaslatainak egy részét is másokkal adatta elő az ekklésiában (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | A politikai élet demokratizmusát elsősorban a népgyűlés, az ekklésia szavatolta (1994 Hegyi Dolores CD17).

ÖU: anya~.

Sz: eklézsiai, eklézsiás.

Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

eklézsia főnév 6A
1. (Vall)
a Jézus Krisztusban hívők mindenkori egyetemes, szellemi és lelki közössége
Téged a dicső apostolok kórusa, Téged próféták dicséretes hadai, és mártirok fehérruhás sokasága magasztal. Néked az egész földön hitvallást tesz a szent ekklézsia. Szabadítsd meg a Te népedet, Uram és áldjad meg a Te örökségedet! Igazgasd őket és emeld föl őket most és mindörökké!
(1941 e. Babits Mihály ford.Nicetas Remesianus)
Az egyes helyi gyülekezetek léte azáltal lehetséges, hogy Isten teremtő tette Jézus Krisztusban létrehozta az ekklézsiát
(1993 BibliaiLex.)
Az „Isten gyülekezete” fogalomban nem egy csoportot szólít meg címzettként, hanem mint akik a szövetséges nép, az eszkhatológikus Isten népe részei. Másként kell szólni az Areopágoszon a járókelőkhöz és filozófusokhoz, és másképpen az eklézsia tagjaihoz!
(1995 Jubileumi kommentár)
az eklézsia szó – akár az egyes gyülekezetre, akár az Isten népe egyetemére vonatkozik – sohasem „szociológiai megjelölés”, hanem mindig krisztológiai fogalom
(1996 Magyar reformátusok)
2. (kissé rég)
〈rendsz. a protestáns egyházakban, kül. a reformátusoknál:〉 helyi gyülekezet, ill. az egyházközség mint intézmény
[Feliratként harangon:] a Réty reform.református eklézsia számára öntette rétyi 7. Székely Mózes ur 1773
(1773 Vasárnapi Újság)
ezen czélra [ti. a kalkuttai püspöki kollégium céljára] az angol eklésiákban pénz gyüjtessék
(1834 Garasos Tár)
a pestis után a brassai magyar lutheránus ecclesia megszűnt létezni
(1873 Orbán Balázs)
Alvinczi Péter, a kassai magyar ekklézsia fő lelkipásztora
(1939 Sík Sándor)
a kapott járadék nem az országos közegyházat, jelesül a református zsinatot, hanem az egyes eklézsiákat illeti meg
(1998 Országgyűlési Napló)
eklézsiát követ (rég, Vall v. Jog)
egyházkövetést hajt végre
valljuk-meg hogy emberek vagyunk, megsíklánk, öltözzünk ponyvába, ’s kövessünk Ecclésiát, ’s olly tiszták leszünk mint annak a’ rendi
(1818 Kazinczy Ferenc)
még neki áll feljebb, holott eklésiát kéne követnie. Köszönje meg, hogy gyalázata föld alá van dugva
(1846 Kuthy Lajos)
a presbitérium arra itélte a vétkest, hogy bünének mérvéhez képest hosszabb vagy rövidebb ideig eklézsiát kövessen
(1885 Budapesti Hírlap jún. 26.)
A presbitérium bizonyos esetekben az egyházból ki is tehet valakit. Ilyenkor minden jogát megvonják, adományait nem fogadják el, és csak akkor veszik vissza, ha eklézsiát követett
(2000 Csiha Kálmán)
2a. (ritk)
egy egyházközséghez tartozó keresztény gyülekezeti hely, parókia, templom stb.
a’ régi idkben, eggy egéſz Városban, ſt eggy Püspöki egéſz Megyében, tsak eggy óltár vólt; noha a’ Megyében ſok Ekkléſiák vóltak
(1792 Mindszenthy Sámuel ford.Broughton)
azt csak az eklézsia padja nem tudta
(1887 Kabos Ede)
Délután az eklézsián ünnepeltünk az ottani hívekkel
(1996 Magyar reformátusok)
2b. (kissé rég)
kül. protestáns egyházközségben létesített álláshely (a jövedelmével együtt)
menthetetlen hiba a’ Pluralitás is, vagy az, hogy eggy Predikátor egyszersmind több Ekklésiát is bir
(1808 Zigan János ford.Wendeborn)
Éppen egy ily jó kövér eklézsia volt üresedésben
(1875 Jókai Mór)
először megnősült [ti. a tiszteletes úr], mikor megkapta ezt az eklézsiát, ugy látott aztán a gazdálkodáshoz
(1900 Vértesi Arnold)
A szép káplán, ősi sablon szerint, megesküdött Deák Erzsikének, hogy feleségül veszi. Mihelyt eklézsiát kap
(1919 Oláh Gábor)
3. (rég, Tört)
〈az ókori görög városállamokban:〉 polgárjoggal bíró férfiak döntési jogú gyűlése, népgyűlés
Az athéni ekklésia ezen időszakban főtörekvését arra irányította, hogy szobrok emelése és egyéb hizelgések által majd az egyiptomi, pergamosi, majd egyéb királyoktól könyöradományokat koldulhasson
(1893 PallasLex.)
[Periklész] ritkán mutatkozott a tömeg előtt s még javaslatainak egy részét is másokkal adatta elő az ekklésiában
(1935 Hóman Bálint munkái)
A politikai élet demokratizmusát elsősorban a népgyűlés, az ekklésia szavatolta
(1994 Hegyi Dolores)
ÖU: anyaeklézsia
Sz: eklézsiai, eklézsiás
Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások