ekörül mut hsz 0

1. ’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott dologgal kapcsolatban, arra vonatk.-an’ ❖ [a] Széna Takarás a’ Paraſzt embernek ſzokott és esmeretes Munkája. Azért-is nem-terjeſzkedem én ki e’ körül meſzſze, meg-elégſzem, ha tsak azokat a’ Meg-jegyzésre való dólgokat hozom elöl, a’ mellyekröl el-hitettem magammal, hogy nem kevés haſznot tſinálok vélek a’ Paraſzt-Embereknek (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332006, 101) | És ez az uj pénzváltozás. A jelenlegi Lipótvásáron az uj pénz érték szerinti számitás először szerepelt. Szükséges e körül, minél körülményesebben tájékozni magát a közönségnek, mert bőven találkoznak ollyanok, a kik mások ebbeli járatlanságával visszaélnek (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Budapesten Bánffy Dezső báró miniszterelnök szedette össze a kongresszus költségeit a kereskedő világban s e körül egy kis konfliktusom is támadt vele (1926 Rákosi Jenő 8385008, 137) | Mi a helyzet a Balaton-törvénnyel? Ekörül talán még nagyobb a hallgatás (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’hozzávetőlegesen a szövegelőzményben meghatározott mennyiséggel, nagysággal egyezően, ill. a szövegelőzményben meghatározott életkorban stb.’ ❖ tartozása (Soll) 30 millió, értéke (Haben) 40 millió: tehát ez amazt 10 millióval haladja meg; már hogyan lehet illy intézet ellen „csődületet kérni”? hogyan lehet illy intézetet „a’ nyilvánosságtól félteni”? bár Tamás legyen valaki, képzelni sem tudom. Pedig tervem szerint a’ számadásnak okvetetlenül e’ körül, vagy illy arányban kell állani (1842 Pesti Hírlap CD61) | az olyan statisztikai felosztási elv, melyben nem veszik alapul az életkorok társadalom által megszabott határait, nem ér semmit. Az első kategória 26 évig terjedően még valóságos, hiszen a családalapítás ekörül kezdődik, de mit jelent a 26–40-ig a második csoport […]? (1974 Ágh István–Bella István 2025040, 644) | Két éve 1 milliárd dollár értékű volt az import, s az előzetes értékelés szerint a tavalyi érték is ekörül alakult (1997 Magyar Hírlap CD09) | A lakás belmagasságát is emberléptékűnek érzékeltem. Pontosan nem tudnám megmondani, hány méteres volt, de mivel az enyém 3,10 m, érzésem szerint e körül lehetett az is, esetleg 10-20 cm-rel több (2000 Lakáskultúra CD39).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

ekörül mutató névmási határozószó 0
1.
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott dologgal kapcsolatban, arra vonatk.-an
[a] Széna Takarás a’ Paraſzt embernek ſzokott és esmeretes Munkája. Azért-is nem-terjeſzkedem én ki e’ körül meſzſze, meg-elégſzem, ha tsak azokat a’ Meg-jegyzésre való dólgokat hozom elöl, a’ mellyekröl el-hitettem magammal, hogy nem kevés haſznot tſinálok vélek a’ Paraſzt-Embereknek
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
És ez az uj pénzváltozás. A jelenlegi Lipótvásáron az uj pénz érték szerinti számitás először szerepelt. Szükséges e körül, minél körülményesebben tájékozni magát a közönségnek, mert bőven találkoznak ollyanok, a kik mások ebbeli járatlanságával visszaélnek
(1858 Vasárnapi Újság)
Budapesten Bánffy Dezső báró miniszterelnök szedette össze a kongresszus költségeit a kereskedő világban s e körül egy kis konfliktusom is támadt vele
(1926 Rákosi Jenő)
Mi a helyzet a Balaton-törvénnyel? Ekörül talán még nagyobb a hallgatás
(1997 Magyar Hírlap)
2.
hozzávetőlegesen a szövegelőzményben meghatározott mennyiséggel, nagysággal egyezően, ill. a szövegelőzményben meghatározott életkorban stb.
tartozása (Soll) 30 millió, értéke (Haben) 40 millió: tehát ez amazt 10 millióval haladja meg; már hogyan lehet illy intézet ellen „csődületet kérni”? hogyan lehet illy intézetet „a’ nyilvánosságtól félteni”? bár Tamás legyen valaki, képzelni sem tudom. Pedig tervem szerint a’ számadásnak okvetetlenül e’ körül, vagy illy arányban kell állani
(1842 Pesti Hírlap)
az olyan statisztikai felosztási elv, melyben nem veszik alapul az életkorok társadalom által megszabott határait, nem ér semmit. Az első kategória 26 évig terjedően még valóságos, hiszen a családalapítás ekörül kezdődik, de mit jelent a 26–40-ig a második csoport […]?
(1974 Ágh István–Bella István)
Két éve 1 milliárd dollár értékű volt az import, s az előzetes értékelés szerint a tavalyi érték is ekörül alakult
(1997 Magyar Hírlap)
A lakás belmagasságát is emberléptékűnek érzékeltem. Pontosan nem tudnám megmondani, hány méteres volt, de mivel az enyém 3,10 mméter, érzésem szerint e körül lehetett az is, esetleg 10-20 cmcentiméter-rel több
(2000 Lakáskultúra)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások