elárul ts ige 1a

1. ’〈(rábízott) titkot〉 kibeszél, kifecseg, elmond (vkinek)’ ❖ Szegény szerelmes leány! atyjának titkát elárulja, hogy részesüljön szerelmemben (1819 Kisfaludy Károly 8242028, 250) | megtiltják, sőt a censura hóhérbárdjával biztositják, hogy a hadi tudósitásokat a lapok előre el ne árulják (1849 Március Tizenötödike C4809, 245) | elárultam a titkot, melynek hű őrzését igértem meg (1891 Zempléni P. Gyula ford.–Ohnet 8536003, 261) | Nem szabad elárulnom tervünket, de nem állhattam meg, hogy ne szóljak róla neked, legjobb barátomnak (1977 Szalatnai Rezső 9636001, 159).

1a. ’szavakkal vkinek a tudomására hoz, elmond, elmesél vmit’ ❖ minekutánna már el árultad indulataimat elötte [ti. Orontész előtt], ſoha ſem kivánom ötet [ti. Orontészt] töbſzör meg látni (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 183) | Ki utazik éjfél után? – kérdé Marci, kit, miután keresztnevét pajtása elárulá, mint a nagy hírességü Zöld Marcit a Hortobágy királyát van szerencsénk bemutatni (1845 Gaal József 8149006, 316) | Áruld el álmodat, mert igen jelentős az álom, amit az idegen, szegény és beteg álmodik (1929 Pap Károly CD10) | [a szállodai szobáról] annyit elárulhatunk, hogy a nehéz, vörös plüssfüggönyök, az aranyozott éjjeliszekrény, a fehér angyalok a toalett-tükör két oldalán, amely olyan hatalmas, hogy ferdeszögben az ágy fölé hajlik, szinte homorú baldachint alkotva fölötte, mindezek szokatlan hangulatba merítik a gyanútlan vendéget (1989 Konrád György 9351005, 23).

2. (vmely titkolandó dolgot továbbadva) kiszolgáltat, beárul vkinek vkit’ ❖ A’ mi Urunk Jéſus Kriſtus azon az étſzakán, a’ mellyen el-árultaték, vvé a’ kenyeret, hálákat adván meg-ſzegé, és az  tanitványinak adá (1773 Győri magyar alfabétum 7418001, 6) | én tudom, hogy ſzereted [Feldberg hadnagyot], tsak vald-meg egyeneſen; mert külömben el-árullak (1793 Seelmann Károly ford.–Weppen 7288001, 127) | mindjárt elárullak ennek a skriblernek, hogy temiattad halt meg Petőfi (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | [a személyzet] katonai börtönőrökből, tényleges szolgálatukat teljesítő gyalogos katonákból, társaikat eláruló rabokból állt (1978 Fehérváry István 1047002, 172).

3. ’nem vállalva közösséget vele, (hitszegő módon) elpártolva tőle cserbenhagy vkit v. vmit’ ❖ Ki foſztja-meg jóſzágoktul az árvákat? Ki árulja-el az igazságot? Ki lopja-meg a’ kintſes ládákat? (1773 Kónyi János ford.–Fénelon 7190034, 96) | Aba népe közt többen voltak, kik csak azért szinlettek hivséget, hogy az eldöntő perczben elárúlhassák a királyt (1847 Remellay Gusztáv 8391001, 38) | A németalföldi jezsuiták minden alkalommal elárulták hazájokat a spanyoloknak (1873 Toldy István 8482015, 260) | Zogu király elárulta népét (1939 Esti Újság 2124001, 1) | ha [egy IRA-tag] érzelmeire s az emberség elemi követelményeire hallgat, kénytelen elárulni a nemzeti eszmét (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈vmely megnyilvánulás(sal vki)〉 önkéntelenül kifejez, mások tudtára ad, közöl vmit’ ❖ bárminém ellenvetést tégyenis valaki ebben [ti. a tiszta ivóvíz fontosságával kapcsolatban], egyedl tsak tudatlanságát, írigységét és roſz ſzándékát árullya-el általa (1794 Báróczi Sándor ford.–Linden 7031015, 22) | [Flamaerilné] ösztönszerűleg látta át, hogy diadalát korán ünneplé, s ujjai elárulák az uj félelmet, melly lelkén erőt vett (1843 Petőfi Sándor ford.–Bernard 8366459, 53) | [A börtönőr] egész magaviseletével elárulta akarata ellen, tudtán kívül is, hogy odakint rendkivüli dolog van készülőben (1876 Táncsics Mihály 8463017, 240) | inkább csak a nehéz lélekzetvétele árulja el, hogy [Goócs] izgatott (1904 Thury Zoltán 8479015, 289) | Dermes arca reményt árul el (1989 Páskándi Géza 2001007, 32).

4a. ’titkolt tevékenységét, tettét, kilétét v. hollétét felfedve leleplez vmi vkit’ ❖ Ha tettei itt őt elárulták, arról nem tehet, – a’ mit esküje igért, híven megtartotta (1838 Jósika Miklós 8212011, 112) | [Cseremikoff és Irzambek] sátort ütöttek, és rejtve tartották magukat több napig, annyira, hogy még tüzet sem raktak, nehogy a füst elárulja őket (1877 Jókai Mór CD18) | [Az asszony] nézelődött, nem maradt-e valami jel, mely elárulná őket (1923 Kosztolányi Dezső 9359001, 135) | [A bujkálóknak] semmi esélyük sem volt, hogy az infravörös keresőt használó helikopterek elől elrejtőzzenek, mivel a hőkisugárzás azonnal elárulta őket (1996 Magyar Hírlap CD09).

4b. elárulja magát ’titkolt szándékát, tulajdonságát, hollétét stb. (önkéntelenül) nyilvánvalóvá téve vmivel leleplezi magát vmi v. vki’ ❖ [Laurette] különös öltözetinek kéſzségével melly idejebéli terméſzetinek ajándéka, annyira hatola, hogy tetſzettet kívánságával magát el-árulá (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 29) | [az ibolya] el-árúlja magát balſam illatjával (1790 A folyó és versbéli beszéd példái 7066003, 207) | egy csoport meg nem nevezett szirt árulja el magát szerteszéjjel a csillámló víz által, mely rajta megtörik (1872 Jókai Mór CD18) | [Pedro] balkezes volt, amit igyekezett titkolni és ami miatt, hogy egy mozdulatával elárulta magát, láthatólag igen restelkedett (1944 Remenyik Zsigmond 9561001, 34) | Testének fakó, sárgásszürke tónusa és mozdulatlansága miatt bárki apró homokrögnek nézné [a macskapókot], ha nem árulná el magát időnkénti szaggatott ugrálásával (2000 Természet Világa CD50).

5. ’〈vmely jelenség, tárgy, dolog〉 utal, következtetni enged vmire, ill. megmutat, nyilvánvalóvá tesz vmit’ ❖ A’ dögös hidegleléſeknek pedig gonoſz mérges indúlatjokat, az el-halás [ti. az eszméletvesztés] el-árúlja (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 518) | [a hegyhát] növényzete már a havasi jelleget árulja el (1877 Jókai Mór C2303, 111) | a finnugor elnevezés mindjárt elárulja, hogy az egész nyelvcsaládról lesz szó (1937 Zsirai Miklós 9805004, 109) | Egy kis vöröskeresztes zászló árulta el, hogy itt, a középső traktusban, hadikórház van (1974 Balogh Edgár 2049023, 37).

6. (rég, átv is) ’áruba bocsátva elad vmit’ ❖ házrúl házra sokkal jobb koldúlni, mint üdvösségünköt pénzért elárúlni (1804 Verseghy Ferenc CD01) | tizenegy holnap alatt négy lóbőrt árúltam el (1816 Szemere Pál C3950, 202) | [egy szolgabíró] egy télen nehány őzöt Besztercén, jó olcsón elárultatott (1854 Ujfalvy Sándor 8497008, 70) | a mészárosok nehogy borsókás húst árúljanak el a közönségnek (1898 Jakab Ödön C2196, 164).

Sz: eláruló.

Vö. CzF. elárúl · elárul; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. ár¹; ÉKsz.; SzT. ~, elárulhat, elárultat, elárultatik; ÚMTsz.

elárul tárgyas ige 1a
1.
(rábízott) titkot〉 kibeszél, kifecseg, elmond (vkinek)
Szegény szerelmes leány! atyjának titkát elárulja, hogy részesüljön szerelmemben
(1819 Kisfaludy Károly)
megtiltják, sőt a censura hóhérbárdjával biztositják, hogy a hadi tudósitásokat a lapok előre el ne árulják
(1849 Március Tizenötödike)
elárultam a titkot, melynek hű őrzését igértem meg
(1891 Zempléni P. Gyula ford.Ohnet)
Nem szabad elárulnom tervünket, de nem állhattam meg, hogy ne szóljak róla neked, legjobb barátomnak
(1977 Szalatnai Rezső)
1a.
szavakkal vkinek a tudomására hoz, elmond, elmesél vmit
minekutánna már el árultad indulataimat elötte [ti. Orontész előtt], ſoha ſem kivánom ötet [ti. Orontészt] töbſzör meg látni
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Ki utazik éjfél után? – kérdé Marci, kit, miután keresztnevét pajtása elárulá, mint a nagy hírességü Zöld Marcit a Hortobágy királyát van szerencsénk bemutatni
(1845 Gaal József)
Áruld el álmodat, mert igen jelentős az álom, amit az idegen, szegény és beteg álmodik
(1929 Pap Károly)
[a szállodai szobáról] annyit elárulhatunk, hogy a nehéz, vörös plüssfüggönyök, az aranyozott éjjeliszekrény, a fehér angyalok a toalett-tükör két oldalán, amely olyan hatalmas, hogy ferdeszögben az ágy fölé hajlik, szinte homorú baldachint alkotva fölötte, mindezek szokatlan hangulatba merítik a gyanútlan vendéget
(1989 Konrád György)
2.
(vmely titkolandó dolgot továbbadva) kiszolgáltat, beárul vkinek vkit
A’ mi Urunk Jéſus Kriſtus azon az étſzakán, a’ mellyen el-árultaték, vvé a’ kenyeret, hálákat adván meg-ſzegé, és az  tanitványinak adá
(1773 Győri magyar alfabétum)
én tudom, hogy ſzereted [Feldberg hadnagyot], tsak vald-meg egyeneſen; mert külömben el-árullak
(1793 Seelmann Károly ford.Weppen)
mindjárt elárullak ennek a skriblernek, hogy temiattad halt meg Petőfi
(1891 Mikszáth Kálmán)
[a személyzet] katonai börtönőrökből, tényleges szolgálatukat teljesítő gyalogos katonákból, társaikat eláruló rabokból állt
(1978 Fehérváry István)
3.
nem vállalva közösséget vele, (hitszegő módon) elpártolva tőle cserbenhagy vkit v. vmit
Ki foſztja-meg jóſzágoktul az árvákat? Ki árulja-el az igazságot? Ki lopja-meg a’ kintſes ládákat?
(1773 Kónyi János ford.Fénelon)
Aba népe közt többen voltak, kik csak azért szinlettek hivséget, hogy az eldöntő perczben elárúlhassák a királyt
(1847 Remellay Gusztáv)
A németalföldi jezsuiták minden alkalommal elárulták hazájokat a spanyoloknak
(1873 Toldy István)
Zogu király elárulta népét
(1939 Esti Újság)
ha [egy IRA-tag] érzelmeire s az emberség elemi követelményeire hallgat, kénytelen elárulni a nemzeti eszmét
(1997 Magyar Hírlap)
4.
〈vmely megnyilvánulás(sal vki) önkéntelenül kifejez, mások tudtára ad, közöl vmit
bárminém ellenvetést tégyenis valaki ebben [ti. a tiszta ivóvíz fontosságával kapcsolatban], egyedl tsak tudatlanságát, írigységét és roſz ſzándékát árullya-el általa
(1794 Báróczi Sándor ford.Linden)
[Flamaerilné] ösztönszerűleg látta át, hogy diadalát korán ünneplé, s ujjai elárulák az uj félelmet, melly lelkén erőt vett
(1843 Petőfi Sándor ford.Bernard)
[A börtönőr] egész magaviseletével elárulta akarata ellen, tudtán kívül is, hogy odakint rendkivüli dolog van készülőben
(1876 Táncsics Mihály)
inkább csak a nehéz lélekzetvétele árulja el, hogy [Goócs] izgatott
(1904 Thury Zoltán)
Dermes arca reményt árul el
(1989 Páskándi Géza)
4a.
titkolt tevékenységét, tettét, kilétét v. hollétét felfedve leleplez vmi vkit
Ha tettei itt őt elárulták, arról nem tehet, – a’ mit esküje igért, híven megtartotta
(1838 Jósika Miklós)
[Cseremikoff és Irzambek] sátort ütöttek, és rejtve tartották magukat több napig, annyira, hogy még tüzet sem raktak, nehogy a füst elárulja őket
(1877 Jókai Mór)
[Az asszony] nézelődött, nem maradt-e valami jel, mely elárulná őket
(1923 Kosztolányi Dezső)
[A bujkálóknak] semmi esélyük sem volt, hogy az infravörös keresőt használó helikopterek elől elrejtőzzenek, mivel a hőkisugárzás azonnal elárulta őket
(1996 Magyar Hírlap)
4b. elárulja magát
titkolt szándékát, tulajdonságát, hollétét stb. (önkéntelenül) nyilvánvalóvá téve vmivel leleplezi magát vmi v. vki
[Laurette] különös öltözetinek kéſzségével melly idejebéli terméſzetinek ajándéka, annyira hatola, hogy tetſzettet kívánságával magát el-árulá
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
[az ibolya] el-árúlja magát balſam illatjával
(1790 A folyó és versbéli beszéd példái)
egy csoport meg nem nevezett szirt árulja el magát szerteszéjjel a csillámló víz által, mely rajta megtörik
(1872 Jókai Mór)
[Pedro] balkezes volt, amit igyekezett titkolni és ami miatt, hogy egy mozdulatával elárulta magát, láthatólag igen restelkedett
(1944 Remenyik Zsigmond)
Testének fakó, sárgásszürke tónusa és mozdulatlansága miatt bárki apró homokrögnek nézné [a macskapókot], ha nem árulná el magát időnkénti szaggatott ugrálásával
(2000 Természet Világa)
5.
〈vmely jelenség, tárgy, dolog〉 utal, következtetni enged vmire, ill. megmutat, nyilvánvalóvá tesz vmit
A’ dögös hidegleléſeknek pedig gonoſz mérges indúlatjokat, az el-halás [ti. az eszméletvesztés] el-árúlja
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a hegyhát] növényzete már a havasi jelleget árulja el
(1877 Jókai Mór)
a finnugor elnevezés mindjárt elárulja, hogy az egész nyelvcsaládról lesz szó
(1937 Zsirai Miklós)
Egy kis vöröskeresztes zászló árulta el, hogy itt, a középső traktusban, hadikórház van
(1974 Balogh Edgár)
6. (rég, átv is)
áruba bocsátva elad vmit
házrúl házra sokkal jobb koldúlni, mint üdvösségünköt pénzért elárúlni
(1804 Verseghy Ferenc)
tizenegy holnap alatt négy lóbőrt árúltam el
(1816 Szemere Pál)
[egy szolgabíró] egy télen nehány őzöt Besztercén, jó olcsón elárultatott
(1854 Ujfalvy Sándor)
a mészárosok nehogy borsókás húst árúljanak el a közönségnek
(1898 Jakab Ödön)
Sz: eláruló
Vö. CzF. elárúl · elárul; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. ár¹; ÉKsz.; SzT. ~, elárulhat, elárultat, elárultatik; ÚMTsz.

Beállítások