elbánás fn 4A

1. ’az elbánik igével kifejezett cselekvés’ ❖ De megváltozandnék magánál a’ népnél is a’ közmunkákkali elbánás; mert látván, mikép nemcsak ő, a’ szegény, mindenben fogyatkozó, ’s mindenütt terhelt, de a’ gazdag, a’ vagyonos, az alkotmány minden malasztit élvező nemes is véle egyaránt munkálódik; bizodalommal leend a’ rendelkezés iránt (1844 Pesti Hírlap CD61).

2. ’vkivel, vmivel való foglalkozás, viselkedés, ill. ennek (szokásos) módja’ ❖ az ily nagylelkű elbánásban részesült modenai tisztek abban az irigylendő helyzetben voltak, hogy volt szabad és boldog hazájuk, a melybe visszatérhettek (1866 Kossuth Lajos CD32) | Balázs [Béla] könyve komolyabb és veszélytelenebb elbánást érdemelne, mert egyáltalában nem rossz könyv (1917 Babits Mihály CD10) | Adóztatás szempontjából a román nemzetiségű állampolgárok a magyarokkal teljesen egyenlő elbánásban részesültek (1940 Rónai András CD22) | az [alkotmány] rögzíti az emberi élethez, az emberi méltósághoz való jogot, és kimondja, hogy senkit nem lehet embertelen, megalázó elbánásban részesíteni (1999 Országgyűlési Napló CD62).

3. (/irod) ’vmely(, a dolog természetének megfelelő) módon végzett eljárás, művelet’ ❖ Diamant Mór urnak elvégre sikerült sajátszerü elbánás és sajátszerű gépek segitségével a kukoriczaszárát és leveleit olly módon feldolgozni és elkésziteni, hogy az e kezelés folytán nyert anyagból papirost lehet gyártani (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [Az elfogott futárok] szolgálatukat teljesítvén, nem eshetnek közönséges kémekként hadi törvényszéki elbánás alá (1894 PallasLex. CD02) | Egy ízben a Hammam-fürdőben 1300 grm.-ot vesztett, miután egy órát töltött a gőzfürdőben s utánna masszáltatta magát; másnap is 700 grm.-ot ugyanazon elbánás után (1898 Csapodi István ford.–Tissié C1253, 8) | A fodrászok azonos elbánással fosztanak meg mindenkit hajzata feleslegétől (1968 Jékely Zoltán ford.–Eftimiu 9278104, 49).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elbánás főnév 4A
1.
az elbánik igével kifejezett cselekvés
De megváltozandnék magánál a’ népnél is a’ közmunkákkali elbánás; mert látván, mikép nemcsak ő, a’ szegény, mindenben fogyatkozó, ’s mindenütt terhelt, de a’ gazdag, a’ vagyonos, az alkotmány minden malasztit élvező nemes is véle egyaránt munkálódik; bizodalommal leend a’ rendelkezés iránt
(1844 Pesti Hírlap)
2.
vkivel, vmivel való foglalkozás, viselkedés, ill. ennek (szokásos) módja
az ily nagylelkű elbánásban részesült modenai tisztek abban az irigylendő helyzetben voltak, hogy volt szabad és boldog hazájuk, a melybe visszatérhettek
(1866 Kossuth Lajos)
Balázs [Béla] könyve komolyabb és veszélytelenebb elbánást érdemelne, mert egyáltalában nem rossz könyv
(1917 Babits Mihály)
Adóztatás szempontjából a román nemzetiségű állampolgárok a magyarokkal teljesen egyenlő elbánásban részesültek
(1940 Rónai András)
az [alkotmány] rögzíti az emberi élethez, az emberi méltósághoz való jogot, és kimondja, hogy senkit nem lehet embertelen, megalázó elbánásban részesíteni
(1999 Országgyűlési Napló)
3. (/irod)
vmely(, a dolog természetének megfelelő) módon végzett eljárás, művelet
Diamant Mór urnak elvégre sikerült sajátszerü elbánás és sajátszerű gépek segitségével a kukoriczaszárát és leveleit olly módon feldolgozni és elkésziteni, hogy az e kezelés folytán nyert anyagból papirost lehet gyártani
(1857 Vasárnapi Újság)
[Az elfogott futárok] szolgálatukat teljesítvén, nem eshetnek közönséges kémekként hadi törvényszéki elbánás alá
(1894 PallasLex.)
Egy ízben a Hammam-fürdőben 1300 grm.gramm-ot vesztett, miután egy órát töltött a gőzfürdőben s utánna masszáltatta magát; másnap is 700 grm.gramm-ot ugyanazon elbánás után
(1898 Csapodi István ford.Tissié)
A fodrászok azonos elbánással fosztanak meg mindenkit hajzata feleslegétől
(1968 Jékely Zoltán ford.Eftimiu)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások