elbánik tn ige 11a8elbán (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. elbánik vkivel, vmivel (módhatározói bővítménnyel) (kissé rég) ’vmilyen módon viselkedik, vmilyen magatartást tanúsít(va jár el) vkivel szemben, ill. vmilyen módon használva bánik vmivel’ ❖ Most add őket át, Hogy aszerint bánhassunk el velök, Mint érdemök [...] Kivánni fogja (1854 Vörösmarty Mihály ford.–Shakespeare CD11) | Gyógyszerekkel nem illik ily fél vállról elbánni (1874 Berczik Árpád ford.–Molière C3176, 84) | nagyon érdekes megfigyelni, hogy a debreceni nyelv édességének és ritmusának ez az utolérhetetlen ismerője [ti. Móricz Zsigmond], sőt vérében hordozója, milyen önkényesen bánik el a nyelvvel (1925 Kodolányi János CD10) | Aradon járt Thaly, aki meglehetősen kimérten bánt el a küldöttekkel (1941 Bánlaky József CD16).

1a. elbánik vkivel, vmivel (módhatározói bővítménnyel) (kissé rég) ’vmilyen eljárást, módszert alkalmazva, vmilyen gyakorlatot követve foglalkozik vkivel v. vmivel’ ❖ Lássuk most először is az angolok szénacsinálási eljárását a természetes réteken s aztán vizsgáljuk meg, valjon nem volna-e lehetséges a mesterséges, vetett rétekkel is hasonló módon elbánni? (1856 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045012, 172) | Ha valaki bármely turán csoportot vesz közelebbről szemügyre, gyorsan arra jut, hogy a nyelvekkel a genealogiai módszer szerint kell elbánni (1879 Egyetemes Filológiai Közlöny C0098, 97) | Magával a vászonnal így bánunk el, még pedig mielőtt festékbe tennénk: nagy üstben, amibe százhúsz méter is belefér, főzzük ki a nyers vásznat (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | még ötven ilyen beteggel kellene elbánnia ma reggel (1955 Tatay Sándor 9704001, 24).

2. elbánik vkivel, vmivel ’〈(nehezen kezelhető) személlyel〉 elbír, elboldogul, ill. 〈problémával, nehézséget jelentő dologgal〉 megbirkózik, megküzd vki, es. vmi’ ❖ nagyobb számmal kellett lenniök [a rablóknak], hogy ezen erős zárakkal, mellyeket fel kelle törniök, olly gyorsan elbánhassanak a mint valóban megtörtént (1854 Vasárnapi Újság CD56) | No, csak ide kell adni [a lelőtt vadat], majd elbánok én vele. Megtisztítom, meg is sütöm (1903 Jókai Mór CD18) | Ez kényes kérdés, de hát mégis csak el kell vele bánnunk (1939 Herczeg Ferenc 9241003, 37) | Édesanyám valahogy elbánik vele [ti. a gyerekkel], de ma a templomba ment (1999 e. Kocsis Rózsi CD48) | [a karakterfelismerő programok] már kérdőívek, táblázatok automatikus feldolgozását teszik lehetővé, könnyedén elbánnak a vonalkódokkal, képállománnyal is (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. elbánik vkivel, vmivel (átv is) ’〈ember, állat〉 úgy jár el v. küzd meg vkivel, vmivel, hogy annak súlyos bajt, kárt okoz, ill. azt tönkreteszi, elpusztítja v. legyőzi’ ❖ – Majd hiszen elbánjunk vele! – fejezé be az utóbbik bicskás, s jelentékeny hunyorítással csapott csizmája szárára, melyből egy rézveretes, öreg kés nyele kandikált elő (1846 Jókai Mór CD18) | Vrancsis sem tartotta könnyü dolognak vele [ti. Huszár Gállal] a vitatkozás terén elbánni (1867 Szabó Károly CD57) | Majd elbánik patkányokkal az én Bokszi kutyám: kipusztítom őket rövid időn (1903 Jókai Mór CD18) | [1905-ben] a cári kormánynak sikerült a helyőrségenbelüli lázongásokkal elbánnia (1948 A Szovjetunió Kommunista Pártjának története C5270, 89) | Hunfalvy Pál történetíróként a nemzeti ábrándok és hiúságok lerombolója volt, aki könyörtelenül bánt el a nemesi történetírás romantikus, tudálékos állításaival (1986 Domokos Péter–Paládi-Kovács Attila CD30).

3a. elbánik vmivel, vkivel(hatásában) vminek, vkinek a kárát v. pusztulását okozza vmi’ ❖ észrevette [...], hogy a baja rövid időn elbánik vele (1857 Vas Gereben C4378, 319) | ha az ostromló ellenség a hidat elfoglalja, a meggyújtott kénkőnek a füstje úgy elbánik vele, mint a méhrajjal, akit kifüstölnek (1882 Jókai Mór CD18) | a bor a legerősebb emberrel is elbánik (1910 Krúdy Gyula CD54) | Az idő még a csináltatott darabokkal is elbánik: a nap, a hideg az évek során úgy elvetemítheti az ajtót, hogy szó szerint átfúj rajta a szél (1997 Lakáskultúra CD39).

3b. elbánik vmivel (biz) ’〈úgy fogyaszt vmiből, hogy annak hamar a végére jár〉’ ❖ csakhamar eltanulta vezető öccsétől az ivást, a ki annál biztosabban bánt el a koldusjövedelemmel, minél nagyobb mámorba ringatta világtalan bátyját a pálinka butitó szesze (1854 Vasárnapi Újság CD56) | s addig, míg az egy pohárral nyalakodék, ő hárommal bánt el (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | [a töltött káposzták] igazában akkor a legjobbak, ha olyan kicsiny a töltelékük, hogy jó étvágyú ember egyetlen harapással elbánik velük (1926 Krúdy Gyula CD54) | A pénzzel s a szabad idővel Mufics derekasan elbánt (1938 Gelléri Andor Endre CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elbánik tárgyatlan ige 11a8
elbán (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1. elbánik vkivel, vmivel (módhatározói bővítménnyel) (kissé rég)
vmilyen módon viselkedik, vmilyen magatartást tanúsít(va jár el) vkivel szemben, ill. vmilyen módon használva bánik vmivel
Most add őket át, Hogy aszerint bánhassunk el velök, Mint érdemök [...] Kivánni fogja
(1854 Vörösmarty Mihály ford.Shakespeare)
Gyógyszerekkel nem illik ily fél vállról elbánni
(1874 Berczik Árpád ford.Molière)
nagyon érdekes megfigyelni, hogy a debreceni nyelv édességének és ritmusának ez az utolérhetetlen ismerője [ti. Móricz Zsigmond], sőt vérében hordozója, milyen önkényesen bánik el a nyelvvel
(1925 Kodolányi János)
Aradon járt Thaly, aki meglehetősen kimérten bánt el a küldöttekkel
(1941 Bánlaky József)
1a. elbánik vkivel, vmivel (módhatározói bővítménnyel) (kissé rég)
vmilyen eljárást, módszert alkalmazva, vmilyen gyakorlatot követve foglalkozik vkivel v. vmivel
Lássuk most először is az angolok szénacsinálási eljárását a természetes réteken s aztán vizsgáljuk meg, valjon nem volna-e lehetséges a mesterséges, vetett rétekkel is hasonló módon elbánni?
(1856 Benkő Dániel ford.Stephens)
Ha valaki bármely turán csoportot vesz közelebbről szemügyre, gyorsan arra jut, hogy a nyelvekkel a genealogiai módszer szerint kell elbánni
(1879 Egyetemes Filológiai Közlöny)
Magával a vászonnal így bánunk el, még pedig mielőtt festékbe tennénk: nagy üstben, amibe százhúsz méter is belefér, főzzük ki a nyers vásznat
(1916 e. Malonyay Dezső)
még ötven ilyen beteggel kellene elbánnia ma reggel
(1955 Tatay Sándor)
2. elbánik vkivel, vmivel
(nehezen kezelhető) személlyel〉 elbír, elboldogul, ill. 〈problémával, nehézséget jelentő dologgal〉 megbirkózik, megküzd vki, es. vmi
nagyobb számmal kellett lenniök [a rablóknak], hogy ezen erős zárakkal, mellyeket fel kelle törniök, olly gyorsan elbánhassanak a mint valóban megtörtént
(1854 Vasárnapi Újság)
No, csak ide kell adni [a lelőtt vadat], majd elbánok én vele. Megtisztítom, meg is sütöm
(1903 Jókai Mór)
Ez kényes kérdés, de hát mégis csak el kell vele bánnunk
(1939 Herczeg Ferenc)
Édesanyám valahogy elbánik vele [ti. a gyerekkel], de ma a templomba ment
(1999 e. Kocsis Rózsi)
[a karakterfelismerő programok] már kérdőívek, táblázatok automatikus feldolgozását teszik lehetővé, könnyedén elbánnak a vonalkódokkal, képállománnyal is
(2000 Magyar Hírlap)
3. elbánik vkivel, vmivel (átv is)
〈ember, állat〉 úgy jár el v. küzd meg vkivel, vmivel, hogy annak súlyos bajt, kárt okoz, ill. azt tönkreteszi, elpusztítja v. legyőzi
– Majd hiszen elbánjunk vele! – fejezé be az utóbbik bicskás, s jelentékeny hunyorítással csapott csizmája szárára, melyből egy rézveretes, öreg kés nyele kandikált elő
(1846 Jókai Mór)
Vrancsis sem tartotta könnyü dolognak vele [ti. Huszár Gállal] a vitatkozás terén elbánni
(1867 Szabó Károly)
Majd elbánik patkányokkal az én Bokszi kutyám: kipusztítom őket rövid időn
(1903 Jókai Mór)
[1905-ben] a cári kormánynak sikerült a helyőrségenbelüli lázongásokkal elbánnia
(1948 A Szovjetunió Kommunista Pártjának története)
Hunfalvy Pál történetíróként a nemzeti ábrándok és hiúságok lerombolója volt, aki könyörtelenül bánt el a nemesi történetírás romantikus, tudálékos állításaival
(1986 Domokos Péter–Paládi-Kovács Attila)
3a. elbánik vmivel, vkivel
(hatásában) vminek, vkinek a kárát v. pusztulását okozza vmi
észrevette [...], hogy a baja rövid időn elbánik vele
(1857 Vas Gereben)
ha az ostromló ellenség a hidat elfoglalja, a meggyújtott kénkőnek a füstje úgy elbánik vele, mint a méhrajjal, akit kifüstölnek
(1882 Jókai Mór)
a bor a legerősebb emberrel is elbánik
(1910 Krúdy Gyula)
Az idő még a csináltatott darabokkal is elbánik: a nap, a hideg az évek során úgy elvetemítheti az ajtót, hogy szó szerint átfúj rajta a szél
(1997 Lakáskultúra)
3b. elbánik vmivel (biz)
〈úgy fogyaszt vmiből, hogy annak hamar a végére jár〉
csakhamar eltanulta vezető öccsétől az ivást, a ki annál biztosabban bánt el a koldusjövedelemmel, minél nagyobb mámorba ringatta világtalan bátyját a pálinka butitó szesze
(1854 Vasárnapi Újság)
s addig, míg az egy pohárral nyalakodék, ő hárommal bánt el
(1877 Mikszáth Kálmán)
[a töltött káposzták] igazában akkor a legjobbak, ha olyan kicsiny a töltelékük, hogy jó étvágyú ember egyetlen harapással elbánik velük
(1926 Krúdy Gyula)
A pénzzel s a szabad idővel Mufics derekasan elbánt
(1938 Gelléri Andor Endre)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások