elcsábít ts ige 4a4

1. ’〈vmely vonzó dolog(gal vki)(végleg v. teljesen) a maga oldalára állít, magának megnyer vkit’ ❖ Venust itélte Paris leg-ſzebbnek az Iſten Aſzſzonyok között, mert ezen almának ajándékjával, ’s Helena meg-igérésével el-tsábítatott Venustól (1774 Dugonics András C1484, 222) | [Kazinczy Ferenc] tagadhatatlan Literátori bájai által másokat is, kivált az idegen nemzeti és nyelvbéli Cultúrával félig esmeretes Ifjakat és Irócskákat elcsábítván, egész felekezetet formál, diktátorkodni akar, és minden dicsőségét csak ebben láttatik találni (1816 Kisfaludy Sándor 8243057, 282) | [az ordasi pusztán] az ismeret fájának kígyója minket is elcsábított, s azért kellett később ezen paradicsomkertet is elvesztenünk (1879 e. Vahot Imre 8502001, 124) | [A leány szerint] Isten megengedte a Sátánnak, hogy elcsábítson egy német orvost (1926 Gellért Hugó ford.–Gorkij CD10) | [Fekete Ibolya filmje] sikerrel csábította el az amerikai közönségét (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’rávesz vkit arra, hogy vele szexuális v. szerelmi viszonyra lépjen’ ❖ a’ ki más érdemes Aſzſzony férjét el-tsábitja, magát Nagyságos Aſzſzonynak hivatja – az útálatos kóldús (1786 Osvald Zsigmond ford.–Möller¹ 7251002, 9) | Mért csábítottad el az én kedves babám? (1844 Petőfi Sándor CD01) | Rongy dolog, hogy valaki éppen a barátja menyasszonyát akarja elcsábítani, és éppen akkor, amikor a barátja kint van a fronton (1969 Mándy Iván 9420034, 500) | [egy tizenhárom éves kisfiú] a Nyugati pályaudvarhoz közel eső egyik játékteremben nemrégiben megismerkedett egy férfival, aki elcsábította őt (1996 Magyar Hírlap CD09).

1b. elcsábít vmire(vmely vonzó dologgal) vmely(, a tisztességgel, erkölccsel stb. ellenkező) dolog megtételére rávesz vkit’ ❖ Tasler Józsit a vádbéli lótolvajlásra Toldi Józsi csábította el (1830 Deák Ferenc CD51) | Egy spanyol, kinek Acapulkóban, a kreol lázadás következtében mindene odaveszett, vagyona, boldogsága, bosszút esküszik s […] Mazatlanból katonákat csábít el Acapulko ostromára (1869 Gyulai Pál 8173010, 377) | [1926-ban a svéd teniszbajnokot] néhány jótét magyar lélek a döntőt megelőző éjszakán elcsábította egy kis lokálozásra, miegyébre (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈előnyös, vonzó dolog(gal vki)〉 rávesz vkit, hogy vhonnan v. vhova elmenjen, ill. vkit, vmit otthagyva mást válasszon helyette’ ❖ [Horváth János] a’ megöletett Kis Károly fiának Láſzlónak Záſzlója alá ſokat eltsábított vala (1802 e. Budai Ferenc 7060005, 85) | [az üvegfuvola hangja] elcsábítja Magdolnát az imakönyvétől (1891 Jókai Mór CD18) | Izráelnek a három évezredet felülmúló történetében nem egy példa van arra, hogy el akarták csábítani Istenétől (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | Ha létrejönne egy új nyomozóhivatal, az csak a rendőrség, a VPOP és az APEH szakembereit csábíthatná el a magasabb jövedelem ígéretével (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ’jóleső érzést keltve józan ítélőképességében megzavar, elkábít vkit; elámít’ ❖ A’ fered, varróaſztal, vatſora, a’ ſzerelemtl ſzármazó örvendetes nyugodalom, éppen olly féle gyönyörködtet különös állapotok valának, mellyek [Luci] gyenge [= zsenge] elméjét el-tsábították (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 37) | A’ maga lábán állni ’s maga eszivel gondolkodni tudó nem hagyja magát, mint a’ nép, fényes beszéd, kellemes előadás ’s ügyes sophismák által elcsábítatni (1830 Széchenyi István 8429005, 252) | Ottó a Biberach-adta porok segítségével elcsábította Melindát (1922 Pataki József CD10) | Az utóbbi hetek tőzsdeeufóriája által elcsábított magyar kis- és kevésbé kicsi befektetőket nyilván nem tölti el örömmel: a korrekció semmitől sem zavartatva folytatódik a Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójában, s továbbra sincs miért a tendencia hirtelen megfordulásában reménykedni (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÉKsz.; SzT. ~, elcsábított, elcsábíttatik; ÚMTsz.

elcsábít tárgyas ige 4a4
1.
〈vmely vonzó dolog(gal vki) (végleg v. teljesen) a maga oldalára állít, magának megnyer vkit
Venust itélte Paris leg-ſzebbnek az Iſten Aſzſzonyok között, mert ezen almának ajándékjával, ’s Helena meg-igérésével el-tsábítatott Venustól
(1774 Dugonics András)
[Kazinczy Ferenc] tagadhatatlan Literátori bájai által másokat is, kivált az idegen nemzeti és nyelvbéli Cultúrával félig esmeretes Ifjakat és Irócskákat elcsábítván, egész felekezetet formál, diktátorkodni akar, és minden dicsőségét csak ebben láttatik találni
(1816 Kisfaludy Sándor)
[az ordasi pusztán] az ismeret fájának kígyója minket is elcsábított, s azért kellett később ezen paradicsomkertet is elvesztenünk
(1879 e. Vahot Imre)
[A leány szerint] Isten megengedte a Sátánnak, hogy elcsábítson egy német orvost
(1926 Gellért Hugó ford.Gorkij)
[Fekete Ibolya filmje] sikerrel csábította el az amerikai közönségét
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
rávesz vkit arra, hogy vele szexuális v. szerelmi viszonyra lépjen
a’ ki más érdemes Aſzſzony férjét el-tsábitja, magát Nagyságos Aſzſzonynak hivatja – az útálatos kóldús
(1786 Osvald Zsigmond ford.Möller¹)
Mért csábítottad el az én kedves babám?
(1844 Petőfi Sándor)
Rongy dolog, hogy valaki éppen a barátja menyasszonyát akarja elcsábítani, és éppen akkor, amikor a barátja kint van a fronton
(1969 Mándy Iván)
[egy tizenhárom éves kisfiú] a Nyugati pályaudvarhoz közel eső egyik játékteremben nemrégiben megismerkedett egy férfival, aki elcsábította őt
(1996 Magyar Hírlap)
1b. elcsábít vmire
(vmely vonzó dologgal) vmely(, a tisztességgel, erkölccsel stb. ellenkező) dolog megtételére rávesz vkit
Tasler Józsit a vádbéli lótolvajlásra Toldi Józsi csábította el
(1830 Deák Ferenc)
Egy spanyol, kinek Acapulkóban, a kreol lázadás következtében mindene odaveszett, vagyona, boldogsága, bosszút esküszik s […] Mazatlanból katonákat csábít el Acapulko ostromára
(1869 Gyulai Pál)
[1926-ban a svéd teniszbajnokot] néhány jótét magyar lélek a döntőt megelőző éjszakán elcsábította egy kis lokálozásra, miegyébre
(1996 Magyar Hírlap)
2.
〈előnyös, vonzó dolog(gal vki) rávesz vkit, hogy vhonnan v. vhova elmenjen, ill. vkit, vmit otthagyva mást válasszon helyette
[Horváth János] a’ megöletett Kis Károly fiának Láſzlónak Záſzlója alá ſokat eltsábított vala
(1802 e. Budai Ferenc)
[az üvegfuvola hangja] elcsábítja Magdolnát az imakönyvétől
(1891 Jókai Mór)
Izráelnek a három évezredet felülmúló történetében nem egy példa van arra, hogy el akarták csábítani Istenétől
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
Ha létrejönne egy új nyomozóhivatal, az csak a rendőrség, a VPOPVám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és az APEHAdó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal szakembereit csábíthatná el a magasabb jövedelem ígéretével
(1996 Magyar Hírlap)
3.
jóleső érzést keltve józan ítélőképességében megzavar, elkábít vkit; elámít
A’ fered, varróaſztal, vatſora, a’ ſzerelemtl ſzármazó örvendetes nyugodalom, éppen olly féle gyönyörködtet különös állapotok valának, mellyek [Luci] gyenge [= zsenge] elméjét el-tsábították
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
A’ maga lábán állni ’s maga eszivel gondolkodni tudó nem hagyja magát, mint a’ nép, fényes beszéd, kellemes előadás ’s ügyes sophismák által elcsábítatni
(1830 Széchenyi István)
Ottó a Biberach-adta porok segítségével elcsábította Melindát
(1922 Pataki József)
Az utóbbi hetek tőzsdeeufóriája által elcsábított magyar kis- és kevésbé kicsi befektetőket nyilván nem tölti el örömmel: a korrekció semmitől sem zavartatva folytatódik a Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójában, s továbbra sincs miért a tendencia hirtelen megfordulásában reménykedni
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÉKsz.; SzT. ~, elcsábított, elcsábíttatik; ÚMTsz.

Beállítások