elcserél ts ige 1b

1. ’〈(vagyon)tárgyat, árut〉 más (vagyon)tárgyért, áruért cserébe v. csereüzlet keretében ad vki’ ❖ tiz ezer ló-is el-tseréltetik a’ vásárkor (1783 Molnár János C0291, 92) | elcserélnéd apád kardját egy láda könyvért (1856 Vas Gereben C4376, 88) | egy festett szekrény eladó, vagy élelmiszerért elcserélendő (1920 Fejérmegyei Napló 2106001, 4) | Cseréljük el vele [ti. a kutyával] a labdáért a falatot (1996 Szinák János–Veress István CD59).

1a. ’úgy ad vkinek vmit, hogy cserébe v. csereüzlet keretében vele egynemű másikat kap helyette’ ❖ a’ Szabolcsi birtokos eggy hold földét Trencsini eggy hold földért mindég kész elcserélni (1812 Kazinczy Ferenc C2563, 47) | Nono! csak nem lehet mindennek ollyan cseresnyemag feje, mint neked! Add ide! (Elcserélik a’ kalapot) (1834 Vörösmarty Mihály 8524402, 96) | az én uram nagy örömet akart nekem szerezni: elcserélte a házunkat a Gálék házával (1906 Gárdonyi Géza C1844, 172) | Az olvasás után egymás közt az újságot elcserélték (1974 Varga Gyula CD52).

2. (kissé rég) ’〈vmely szempontból alkalmatlan(ná vált) tárgyat, haszonállatot stb.〉 vele egynemű másikkal vált fel, helyettesít, lecserél’ ❖ Mikor vono Marhád húzásban meg-vénül, Tſeréld-el, vagy tſapd-ki, midön ſzép fü derül (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3100, 45) | kértem pénzt, hogy szekeremet elcserélhessem. Az út annyira megrontotta, hogy vele haza nem mehetek (1833 Kölcsey Ferenc 8253073, 575) | A pápua összekulcsolta a kezeit, s a szemeit ájtatosan lehunyva, elmondá a hiszekegyet, szépen, rendesen, csak egy szót cserélt el benne: ahelyett, hogy „szálla alá pokolra” úgy mondá, „szálla alá a gejzírba” (1904 Jókai Mór CD18) | Enyém ugyan a ruha s viselem, mert nincs mit fölvegyek mást. De mégsem tartozunk szorosan egymáshoz, s ha jobbat találnék, örömest elcserélném (1941 Wass Albert CD10).

3. ’feláldozva elhagy vmit, hogy mást válasszon helyette’ ❖ inkáb’ el-tseréled ezt a’ semmit az örök bóldogsággal (1773 Faludi Ferenc C1665, 56) | A’ földmivelés mesterségét, mellyet én a’ világ minden tudományával, és mesterségével el nem cserélnék (1832 Cserna János 8496005, 156) | a földi életért cseréli el sok ember az örök üdvösségét (1907 Gárdonyi Géza 9173003, 255) | azt szeretnék tudni: a futballszakember ugyan miért is cserélte el klubigazgatóságát az edzői kenyérre (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’vmit egy másik hasonlóval összetéveszt, tévedésből egy másik hasonló gyanánt bánik vele’ ❖ [Az ún. ikozaédert] nem kell pedig el-tſerélni, az ehez igen haſonló Hatſzegü Oſzloppal (1782 Benkő Ferenc ford.–Werner C0960, 120) | Gyakran el-tserélték […] az ersít ſzereket, és az által az orvoslásban ſok hibákat ejtettek (1802 Kováts Mihály ford.–Struve 7197002, 77) | Ez nem az én kalapom, valaki elcserélte (1884–1885 Egymillió bolondság C1559, 30) | még újszülötteket is elcseréltek már nem is egyszer! (1994 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’egy másik hasonlót téve a helyébe kicserél vmit’ ❖ Nureddina gyanitá szándéktokat ’s elcserélé a’ mérges palaczkot. […] Dimitri gyönyörködtetni akará torkát, a’ bort nagyobb részint elkölté és halála hamar beállt (1839 Vajda Péter 8504009, 144) | Romlott halat tartogattál a szekrényben s amíg mi felmentünk az emeletre, te elcserélted az öreg halát, Iván! (1937 Pataki Dezső CD10) | Mindjárt az első megpillantott táblán a fagyöngy és fakín neve a növények képe alatt el van cserélve (1994 Soproni Szemle CD52).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csere²; ÉKsz.; SzT. ~, elcserélhet, elcserélt, elcseréltetik; ÚMTsz.

elcserél tárgyas ige 1b
1.
(vagyon)tárgyat, árut〉 más (vagyon)tárgyért, áruért cserébe v. csereüzlet keretében ad vki
tiz ezer ló-is el-tseréltetik a’ vásárkor
(1783 Molnár János)
elcserélnéd apád kardját egy láda könyvért
(1856 Vas Gereben)
egy festett szekrény eladó, vagy élelmiszerért elcserélendő
(1920 Fejérmegyei Napló)
Cseréljük el vele [ti. a kutyával] a labdáért a falatot
(1996 Szinák János–Veress István)
1a.
úgy ad vkinek vmit, hogy cserébe v. csereüzlet keretében vele egynemű másikat kap helyette
a’ Szabolcsi birtokos eggy hold földét Trencsini eggy hold földért mindég kész elcserélni
(1812 Kazinczy Ferenc)
Nono! csak nem lehet mindennek ollyan cseresnyemag feje, mint neked! Add ide! (Elcserélik a’ kalapot)
(1834 Vörösmarty Mihály)
az én uram nagy örömet akart nekem szerezni: elcserélte a házunkat a Gálék házával
(1906 Gárdonyi Géza)
Az olvasás után egymás közt az újságot elcserélték
(1974 Varga Gyula)
2. (kissé rég)
〈vmely szempontból alkalmatlan(ná vált) tárgyat, haszonállatot stb.〉 vele egynemű másikkal vált fel, helyettesít, lecserél
Mikor vono Marhád húzásban meg-vénül, Tſeréld-el, vagy tſapd-ki, midön ſzép fü derül
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
kértem pénzt, hogy szekeremet elcserélhessem. Az út annyira megrontotta, hogy vele haza nem mehetek
(1833 Kölcsey Ferenc)
A pápua összekulcsolta a kezeit, s a szemeit ájtatosan lehunyva, elmondá a hiszekegyet, szépen, rendesen, csak egy szót cserélt el benne: ahelyett, hogy „szálla alá pokolra” úgy mondá, „szálla alá a gejzírba”
(1904 Jókai Mór)
Enyém ugyan a ruha s viselem, mert nincs mit fölvegyek mást. De mégsem tartozunk szorosan egymáshoz, s ha jobbat találnék, örömest elcserélném
(1941 Wass Albert)
3.
feláldozva elhagy vmit, hogy mást válasszon helyette
inkáb’ el-tseréled ezt a’ semmit az örök bóldogsággal
(1773 Faludi Ferenc)
A’ földmivelés mesterségét, mellyet én a’ világ minden tudományával, és mesterségével el nem cserélnék
(1832 Cserna János)
a földi életért cseréli el sok ember az örök üdvösségét
(1907 Gárdonyi Géza)
azt szeretnék tudni: a futballszakember ugyan miért is cserélte el klubigazgatóságát az edzői kenyérre
(1995 Magyar Hírlap)
4.
vmit egy másik hasonlóval összetéveszt, tévedésből egy másik hasonló gyanánt bánik vele
[Az ún. ikozaédert] nem kell pedig el-tſerélni, az ehez igen haſonló Hatſzegü Oſzloppal
(1782 Benkő Ferenc ford.Werner)
Gyakran el-tserélték […] az ersít ſzereket, és az által az orvoslásban ſok hibákat ejtettek
(1802 Kováts Mihály ford.Struve)
Ez nem az én kalapom, valaki elcserélte
(1884–1885 Egymillió bolondság)
még újszülötteket is elcseréltek már nem is egyszer!
(1994 Magyar Hírlap)
4a.
egy másik hasonlót téve a helyébe kicserél vmit
Nureddina gyanitá szándéktokat ’s elcserélé a’ mérges palaczkot. […] Dimitri gyönyörködtetni akará torkát, a’ bort nagyobb részint elkölté és halála hamar beállt
(1839 Vajda Péter)
Romlott halat tartogattál a szekrényben s amíg mi felmentünk az emeletre, te elcserélted az öreg halát, Iván!
(1937 Pataki Dezső)
Mindjárt az első megpillantott táblán a fagyöngy és fakín neve a növények képe alatt el van cserélve
(1994 Soproni Szemle)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csere²; ÉKsz.; SzT. ~, elcserélhet, elcserélt, elcseréltetik; ÚMTsz.

Beállítások