elcsíp ts ige 2b6

1. (vmely eszközzel v. két ujjal) csípve levág vmit’ ❖ a’ himl holyagotskajának tetejét vagy gombos tvel bkjék-meg, vagy ollótskával tſipjék-el (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 663) | [a hajtások] a fürt fölött levő második levél után elcsipetnek (1860 Vasárnapi Újság CD56) | ezüst tálcán állt a gyertyatartók mellett az ezüst „koppantó”, mellyel időnként el kellett csípni a gyertya magasra nőtt hamvát (1900 Váli Mari 8506001, 17) | a drótot, elcsipve a végén (1966 Simon István 9601005, 22).

1a. (tárgy n. is) (kissé biz) ’vmiből feltűnés nélkül elvesz vmit v. vmennyit’ ❖ Azt is gondold meg, [egy hír] hány nyelven, hány fülen ment által, mennyit rakogattak hozzá, mennyit tsiptek el belle (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 85) | itt nem volt ráadás, itt nem csiptek el a fontból (1858 Vas Gereben C4379, 289) | [a fordító az eredetihez csak itt-ott told,] csak itt-ott csíp el egy-egy szót, de sehol nem rövidíti meg azt (1895 Bayer József C0212, 284) | a sok tisztviselő mindig csak egy kicsit csíp el a vagyonból (1947 Szabad Föld márc. 30. C1537, 3) | mindennel takarékoskodniuk kell, nincs honnan elcsípni egy-kétmilliót (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’jogtalanul, ill. ügyeskedéssel, furfanggal v. teljesítményével megszerez vmit, vkit’ ❖ Azon kép pediglen, mellyet Oreſtes, és Ifigenia a’ Taurikomi fel-ſzigetböl el-tsiptenek, az után ſok idövel [Olaszországba vitetett] (1774 Dugonics András C1484, 13) | [ha egy szegényember] nagyon éhes s véletlenül egy malackát, egy báránykát attul elcsíp, kinek tán ezerszer több [ilyenje van] (1834–1837 Széchenyi István CD1501) | rajta legyek, hogy a lányt minél előbb lekapjam, nehogy más csípje el orrom elől (1914 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | azon tűnődhetünk el, vajon mi az, amit éppen nem hallunk, és hegyezzük a fülünket, hátha elcsípünk legalább egy leheletnyi információt (1990 Róna Annamária ford.–Herr 2011013, 44) | Alesi és Herbert futamgyőzelmet tudott elcsípni (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég) ’〈apró tárgyat〉 titokban elcsenve megszerez’ ❖ a’ teſtvéremnek a’ Kályhán sült almáját el-tsiptem (1783 Molnár János C0291, 118) | egy ezüst kanalat elcsíp az asztalról (1856 Nevessünk! C4368, 187) | Én láttam ma reggel, Hogy Mártha nővér egy szilvát csipett el A torta-díszből (1899 Ábrányi Emil ford.–Rostand C0508, 282) | A papirlapot sikerült utóbb elcsipni. Különösebbet nem tudtam fölfedezni rajta (1918 e. Török Gyula 9728001, 91).

2b. ’〈csapatsportban: ellőtt, ill. passzolt labdát v. korongot〉 ügyesen (megragadva) megszerez’ ❖ Öt perccel a befejezés előtt Oreskin a fehérvári harmadon belül elcsípett egy korongot (1995 Magyar Hírlap CD09) | Duró 23 méteres, jó lövését csípte el az izlandi kapus a jobb felső sarok elől (1995 Magyar Hírlap CD09) | Illés rossz hátraadását elcsípve (1996 Magyar Hírlap CD09) | az alapvonal előtt még elcsípte a labdát (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈keresett v. ritka dolgot〉(véletlenül v. szaktudása révén) nehezen rátalálva megszerez, ill. az általa nyújtott előnyös lehetőséget kihasználja, megragadja’ ❖ én elcsiptem sokszor a szerencsét (1872 Lukács Ödön C2942, 75) | Ép most egy gyönyörű képkeretet kaptam, uram. Egy árverésen csiptem el. Régi florenczi (1907 Schöpflin Aladár ford.–Wilde 9590008, 196) | elcsíptem a Tűzmadár-szvit fináléját (1962 Fodor András 9148007, 204) | Ahhoz, hogy valaki feljusson a csúcsra, a legkedvezőbb időben a legjobb helyen kell lenni. El kell csípni azt a pár napot, amikor elviselhető az idő és a fizikai állapot is megfelelő (1996 Természet Világa CD50) | megpróbálnának elcsípni minden kínálkozó lehetőséget (1999 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈(ritkán közlekedő) járművet〉(utolérve) elkap, és igénybe vesz’ ❖ Gondoltam, útközben majd csak elcsípek valahol egy autótaxit (1931 Nagy Endre CD10) | Galacon várták a jószerencsét, hogy elcsíphessék valamelyik amerikai teherhajót (1943 Nagy István⁴ 9471001, 131) | Egy apró teherautót csíptem el (1974 Balogh Edgár 2049023, 40) | rohannunk kell, el kell csípnünk az utolsó metrót (1994 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈(nehezen elérhető) személyt〉 utolérve elkap, és kapcsolatba kerül vele úgy, hogy az nem kerülheti el’ ❖ szivárvány támad Amott a rákosi mezőn, Sétára hát!… csak el ne csipjen Valamelyik hitelezőm (1844 Petőfi Sándor 8366058, 112) | az ajtónál elcsípte egy szürke posztós ember s valami protekcióra kérte a kultuszminiszternél (1897 Mikszáth Kálmán 8312011, 75) | Talán egy megszorult szerkesztő csípett el, hogy írj a nagy regényíró jubileumára (1929 Németh László² CD10) | elcsípte az egyik pincért, és paprikás csirkét rendelt (1956 Illés Endre 2005061, 656) | Zjuganovot reggel a lakása előtt csípték el a türelmetlen újságírók (1996 Magyar Hírlap CD09).

3c. ’〈ritka, (keresett,) ill. nehezen érzékelhető v. megközelíthető (szellemi) dolgot〉 érzékelve elkap, megragad(, és így ábrázolva megörökít)’ ❖ két uj csillagra bukkantak mostanában. Az egyiket Paliga, az osztrák asztronómus csipte el, a másikat egy nizzai francia (1900 Budapesti Hírlap febr. 27. C0055, 15) | valahol itt csiphetni el, hogy hol mondasz nagyon becsületes és okos dolgokat és hol ferdíted aztán ezeket téves irányba (1928 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | [Sárközi György] finom emberi vonásokat csíp el (1931 Németh László² CD10) | a tornacsarnok torzult hangfalaiból csupán szófoszlányokat lehetett elcsípni (1994 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈mozgásban levő embert, állatot〉 megragadva megfog’ ❖ el a tizedik határig, vagy még azon túl is menne, ha az apja a ló hátáról, mint a csikót szokás, el nem csípi szegényt (1855 Vas Gereben C4375, 342) | Egy gazdátlan ló rohan a huszárok közé; valami vasasnémet alól szaladt ki. Hat huszár ered utána; nem tudják elcsipni (1864 Petheő Dénes 8365004, 218) | egyikük még utána is szaladt, úgy csípte el a gyereket futtában, karjánál fogva rángatva hozta elő (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 94).

4a. ’〈bűnöst〉 rajtakap, ill. 〈menekülőt, ellenséges katonát〉 elfog, kézre kerít’ ❖ [Deli basa] fel-véteti az ellenség nyomát, a’ kibl négyet el-tsiptek ſzabad Árnota [= arnót, azaz albán] ſeregbélink (1789 Magyar Merkurius C0341, 197) | [a báró] vén agara sem tudta elcsipni a nyulat többé (1857 Széchenyi István CD1501) | Ha elcsípik, agyonlövik (1934 Török Sándor CD10) | tíz éve nincs bérlete, egyszer sem csípték el (1996 Magyar Hírlap CD09).

4b. ’〈rejtegetett v. titkos dolgot〉 szállítás v. közvetítés közben elfog’ ❖ [a bécsi kamarillával váltott leveleim] sem el nem csipettek, sem el nem csipethettek (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Mihelyt repülőgéppel szállítani nem drágább, mint vasúttal, a csempészés írott malaszttá teszi a vámtételeket s nincs az a repülő finánc, aki elcsíphetné a dugárut (1909 Bresztovszky Ernő CD10) | elcsípett drogszállítmányok (1997 Magyar Hírlap CD09) | 27 [illegális folyóirat]szám közül egy sem volt, amelyből kisebb-nagyobb mennyiséget el ne csípett volna a rendőrség (1998 Haraszti Miklós CD17).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. elcsíp, elcsípet, elcsíptet; ÚMTsz.

elcsíp tárgyas ige 2b6
1.
(vmely eszközzel v. két ujjal) csípve levág vmit
a’ himl holyagotskajának tetejét vagy gombos tvel bkjék-meg, vagy ollótskával tſipjék-el
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a hajtások] a fürt fölött levő második levél után elcsipetnek
(1860 Vasárnapi Újság)
ezüst tálcán állt a gyertyatartók mellett az ezüst „koppantó”, mellyel időnként el kellett csípni a gyertya magasra nőtt hamvát
(1900 Váli Mari)
a drótot, elcsipve a végén
(1966 Simon István)
1a. (tárgy n. is) (kissé biz)
vmiből feltűnés nélkül elvesz vmit v. vmennyit
Azt is gondold meg, [egy hír] hány nyelven, hány fülen ment által, mennyit rakogattak hozzá, mennyit tsiptek el belle
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
itt nem volt ráadás, itt nem csiptek el a fontból
(1858 Vas Gereben)
[a fordító az eredetihez csak itt-ott told,] csak itt-ott csíp el egy-egy szót, de sehol nem rövidíti meg azt
(1895 Bayer József)
a sok tisztviselő mindig csak egy kicsit csíp el a vagyonból
(1947 Szabad Föld márc. 30.)
mindennel takarékoskodniuk kell, nincs honnan elcsípni egy-kétmilliót
(1997 Magyar Hírlap)
2.
jogtalanul, ill. ügyeskedéssel, furfanggal v. teljesítményével megszerez vmit, vkit
Azon kép pediglen, mellyet Oreſtes, és Ifigenia a’ Taurikomi fel-ſzigetböl el-tsiptenek, az után ſok idövel [Olaszországba vitetett]
(1774 Dugonics András)
[ha egy szegényember] nagyon éhes s véletlenül egy malackát, egy báránykát attul elcsíp, kinek tán ezerszer több [ilyenje van]
(1834–1837 Széchenyi István)
rajta legyek, hogy a lányt minél előbb lekapjam, nehogy más csípje el orrom elől
(1914 Tersánszky Józsi Jenő)
azon tűnődhetünk el, vajon mi az, amit éppen nem hallunk, és hegyezzük a fülünket, hátha elcsípünk legalább egy leheletnyi információt
(1990 Róna Annamária ford.Herr)
Alesi és Herbert futamgyőzelmet tudott elcsípni
(1995 Magyar Hírlap)
2a. (rég)
〈apró tárgyat〉 titokban elcsenve megszerez
a’ teſtvéremnek a’ Kályhán sült almáját el-tsiptem
(1783 Molnár János)
egy ezüst kanalat elcsíp az asztalról
(1856 Nevessünk!)
Én láttam ma reggel, Hogy Mártha nővér egy szilvát csipett el A torta-díszből
(1899 Ábrányi Emil ford.Rostand)
A papirlapot sikerült utóbb elcsipni. Különösebbet nem tudtam fölfedezni rajta
(1918 e. Török Gyula)
2b.
〈csapatsportban: ellőtt, ill. passzolt labdát v. korongot〉 ügyesen (megragadva) megszerez
Öt perccel a befejezés előtt Oreskin a fehérvári harmadon belül elcsípett egy korongot
(1995 Magyar Hírlap)
Duró 23 méteres, jó lövését csípte el az izlandi kapus a jobb felső sarok elől
(1995 Magyar Hírlap)
Illés rossz hátraadását elcsípve
(1996 Magyar Hírlap)
az alapvonal előtt még elcsípte a labdát
(1997 Magyar Hírlap)
3.
〈keresett v. ritka dolgot〉 (véletlenül v. szaktudása révén) nehezen rátalálva megszerez, ill. az általa nyújtott előnyös lehetőséget kihasználja, megragadja
én elcsiptem sokszor a szerencsét
(1872 Lukács Ödön)
Ép most egy gyönyörű képkeretet kaptam, uram. Egy árverésen csiptem el. Régi florenczi
(1907 Schöpflin Aladár ford.Wilde)
elcsíptem a Tűzmadár-szvit fináléját
(1962 Fodor András)
Ahhoz, hogy valaki feljusson a csúcsra, a legkedvezőbb időben a legjobb helyen kell lenni. El kell csípni azt a pár napot, amikor elviselhető az idő és a fizikai állapot is megfelelő
(1996 Természet Világa)
megpróbálnának elcsípni minden kínálkozó lehetőséget
(1999 Magyar Hírlap)
3a.
(ritkán közlekedő) járművet〉 (utolérve) elkap, és igénybe vesz
Gondoltam, útközben majd csak elcsípek valahol egy autótaxit
(1931 Nagy Endre)
Galacon várták a jószerencsét, hogy elcsíphessék valamelyik amerikai teherhajót
(1943 Nagy István)
Egy apró teherautót csíptem el
(1974 Balogh Edgár)
rohannunk kell, el kell csípnünk az utolsó metrót
(1994 Magyar Hírlap)
3b.
(nehezen elérhető) személyt〉 utolérve elkap, és kapcsolatba kerül vele úgy, hogy az nem kerülheti el
szivárvány támad Amott a rákosi mezőn, Sétára hát!… csak el ne csipjen Valamelyik hitelezőm
(1844 Petőfi Sándor)
az ajtónál elcsípte egy szürke posztós ember s valami protekcióra kérte a kultuszminiszternél
(1897 Mikszáth Kálmán)
Talán egy megszorult szerkesztő csípett el, hogy írj a nagy regényíró jubileumára
(1929 Németh László²)
elcsípte az egyik pincért, és paprikás csirkét rendelt
(1956 Illés Endre)
Zjuganovot reggel a lakása előtt csípték el a türelmetlen újságírók
(1996 Magyar Hírlap)
3c.
〈ritka, (keresett,) ill. nehezen érzékelhető v. megközelíthető (szellemi) dolgot〉 érzékelve elkap, megragad(, és így ábrázolva megörökít)
két uj csillagra bukkantak mostanában. Az egyiket Paliga, az osztrák asztronómus csipte el, a másikat egy nizzai francia
(1900 Budapesti Hírlap febr. 27.)
valahol itt csiphetni el, hogy hol mondasz nagyon becsületes és okos dolgokat és hol ferdíted aztán ezeket téves irányba
(1928 Tersánszky Józsi Jenő)
[Sárközi György] finom emberi vonásokat csíp el
(1931 Németh László²)
a tornacsarnok torzult hangfalaiból csupán szófoszlányokat lehetett elcsípni
(1994 Magyar Hírlap)
4.
〈mozgásban levő embert, állatot〉 megragadva megfog
el a tizedik határig, vagy még azon túl is menne, ha az apja a ló hátáról, mint a csikót szokás, el nem csípi szegényt
(1855 Vas Gereben)
Egy gazdátlan ló rohan a huszárok közé; valami vasasnémet alól szaladt ki. Hat huszár ered utána; nem tudják elcsipni
(1864 Petheő Dénes)
egyikük még utána is szaladt, úgy csípte el a gyereket futtában, karjánál fogva rángatva hozta elő
(1941 Móricz Zsigmond)
4a.
〈bűnöst〉 rajtakap, ill. 〈menekülőt, ellenséges katonát〉 elfog, kézre kerít
[Deli basa] fel-véteti az ellenség nyomát, a’ kibl négyet el-tsiptek ſzabad Árnota [= arnót, azaz albán] ſeregbélink
(1789 Magyar Merkurius)
[a báró] vén agara sem tudta elcsipni a nyulat többé
(1857 Széchenyi István)
Ha elcsípik, agyonlövik
(1934 Török Sándor)
tíz éve nincs bérlete, egyszer sem csípték el
(1996 Magyar Hírlap)
4b.
〈rejtegetett v. titkos dolgot〉 szállítás v. közvetítés közben elfog
[a bécsi kamarillával váltott leveleim] sem el nem csipettek, sem el nem csipethettek
(1848 Kossuth Hírlapja)
Mihelyt repülőgéppel szállítani nem drágább, mint vasúttal, a csempészés írott malaszttá teszi a vámtételeket s nincs az a repülő finánc, aki elcsíphetné a dugárut
(1909 Bresztovszky Ernő)
elcsípett drogszállítmányok
(1997 Magyar Hírlap)
27 [illegális folyóirat]szám közül egy sem volt, amelyből kisebb-nagyobb mennyiséget el ne csípett volna a rendőrség
(1998 Haraszti Miklós)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. elcsíp, elcsípet, elcsíptet; ÚMTsz.

Beállítások