elégedetlenség fn 3B8

’az a belső állapot v. érzelmi viszonyulás, hogy vki elégedetlen vkivel v. vmivel, ill. erre utaló cselekvés, megnyilvánulás’ ❖ [az ifjú] vad tekintete, elégedetlenséget-mutató ábrázatja (1815 Pap Ferenc ford.–Wenzel C3417, 12) | Alig van szülő, ki elégedetlenséggel ne nyilatkozzék az illető tanintézetről vagy tanárról (1889 Budapesti Hírlap aug. 25. C4736, [9]) | Amikor a vonatról leszálltam, elégedetlenséget éreztem magam iránt (1961 Katkó István 9315002, 178) | A demokrácia működésével való elégedetlenség az idősebbek körében a legnagyobb (1995 Magyar Hírlap CD09) | szívesen szórakoztatott magánélete részleteivel, nevezetesen férjével való elégedetlensége okainak taglalásával (2007 Takács Zsuzsa 3306002, 48).

a. ’az az állapot v. tulajdonság, hogy vki (soha) nem elégszik meg azzal, ami(je) van, (mindig) többet v. mást szeretne’ ❖ Ki utazik e’ szigetbe, hol nincs mit tanulni, egyebet annál, mily boldog legyen az ember megelégedésben; hol nincs mit látni boldog embereken kivül? 1782-től 1790-ig senki sem látogatá meg őket, vagy legalább semmit sem adott rólok hirűl. Ki tudja, nem csúszott e be ide is azólta az elégedetlenség (1834 Fillértár 8623002, 158) | Nem vagyok nyugodt. Elégedetlenség szorongat, változtatni akarok a helyzetemen (1928 Németh László² 9485025, 37) | őszintén reménykedtem abban is, hogy keresztanyám révén birtokába jutok majd annak a bölcsességnek, amely lecsillapítja szívemben a megbántottság és kínzó elégedetlenség háborgását, s amelynek segítségével előbb-utóbb meglelem talán a belső csöndességet és békességet (2002 Rakovszky Zsuzsa 3271001, 141).

b. ’〈vmely közösségben, társadalomban:〉 az az állapot, hogy elégedetlen csoportja(i) van(nak)’ ❖ Finnlandban elégedetlenség jelentgette magát s’ az Országlószék olyan késztetéseknek akadt nyomukba, melyek kivűlről tétettek, hogy a’ finnlandi népnek Korona eránti hívségét megrenditsék (1832 Erdélyi Híradó C0116, 81) | Egy országban fejlődő elégedetlenség mindig a kormányt terheli (1872 Zichy Géza 8538019, 104) | Angliában titokban hónapok óta erősödött az elégedetlenség. Érdekszövetségek alakultak a mai kormány megbuktatására (1910 Délmagyarország 2103001, 4) | II. Fülöp 1566-ban kijelentette: Németalföldre akar utazni. Ott ugyanis egyre erősebben mutatkoztak az elégedetlenség jelei (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087002, 496).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elégedetlenség főnév 3B8
az a belső állapot v. érzelmi viszonyulás, hogy vki elégedetlen vkivel v. vmivel, ill. erre utaló cselekvés, megnyilvánulás
[az ifjú] vad tekintete, elégedetlenséget-mutató ábrázatja
(1815 Pap Ferenc ford.Wenzel)
Alig van szülő, ki elégedetlenséggel ne nyilatkozzék az illető tanintézetről vagy tanárról
(1889 Budapesti Hírlap aug. 25.)
Amikor a vonatról leszálltam, elégedetlenséget éreztem magam iránt
(1961 Katkó István)
A demokrácia működésével való elégedetlenség az idősebbek körében a legnagyobb
(1995 Magyar Hírlap)
szívesen szórakoztatott magánélete részleteivel, nevezetesen férjével való elégedetlensége okainak taglalásával
(2007 Takács Zsuzsa)
a.
az az állapot v. tulajdonság, hogy vki (soha) nem elégszik meg azzal, ami(je) van, (mindig) többet v. mást szeretne
Ki utazik e’ szigetbe, hol nincs mit tanulni, egyebet annál, mily boldog legyen az ember megelégedésben; hol nincs mit látni boldog embereken kivül? 1782-től 1790-ig senki sem látogatá meg őket, vagy legalább semmit sem adott rólok hirűl. Ki tudja, nem csúszott e be ide is azólta az elégedetlenség
(1834 Fillértár)
Nem vagyok nyugodt. Elégedetlenség szorongat, változtatni akarok a helyzetemen
(1928 Németh László²)
őszintén reménykedtem abban is, hogy keresztanyám révén birtokába jutok majd annak a bölcsességnek, amely lecsillapítja szívemben a megbántottság és kínzó elégedetlenség háborgását, s amelynek segítségével előbb-utóbb meglelem talán a belső csöndességet és békességet
(2002 Rakovszky Zsuzsa)
b.
〈vmely közösségben, társadalomban:〉 az az állapot, hogy elégedetlen csoportja(i) van(nak)
Finnlandban elégedetlenség jelentgette magát s’ az Országlószék olyan késztetéseknek akadt nyomukba, melyek kivűlről tétettek, hogy a’ finnlandi népnek Korona eránti hívségét megrenditsék
(1832 Erdélyi Híradó)
Egy országban fejlődő elégedetlenség mindig a kormányt terheli
(1872 Zichy Géza)
Angliában titokban hónapok óta erősödött az elégedetlenség. Érdekszövetségek alakultak a mai kormány megbuktatására
(1910 Délmagyarország)
II. Fülöp 1566-ban kijelentette: Németalföldre akar utazni. Ott ugyanis egyre erősebben mutatkoztak az elégedetlenség jelei
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások