elektrikus mn és fn 

I. mn 15A2 (kissé rég)

1. (átv is) ’elektromos energiával, elektromossággal keltett, előidézett 〈jelenség, állapot stb.〉 v. ilyen energiával, elektromossággal kapcs. 〈tulajdonság〉’ ❖ Lankadni fogunk tehát és hervadni lassanként, mig [...] egy electrikus tsapás bé nem üt egy nemzetbe (1783–1784 Barcsay Ábrahám 7206001, 543) | [a telegráfok sodronyai] isoláló boritékkal bevonva nincsenek. Az electricus folyam a földbe megy vissza (1847 Hetilap CD61) | [a brennbergi] bányában fölállították az elektrikus világitást is, mely hazánkban az első kisérlet (1879 Soproni Szemle CD52) | Benjamin Franklin, az egyszerű philadelphiai polgár felfedezte a villám elektrikus voltát és feltalálta a villámhárítót (1904 Nagy képes világtörténet CD03).

2. (átv is) ’elektromosságot termelő, létrehozó 〈eszköz〉’ ❖ tengeri utazók erős tengervillongás alkalmával ép olly kénes szagot érzettek, mint minőt erősen megtöltött villanyüteg (elektrikus batteria) közelében tapasztalhatni (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Csak e sokszoros kiürítése után a hírmondás és öröm electricus batteriáinak volt nyugalma Kampós úrnak a kastélyban megint megjelenni (1862 Jókai Mór C2263, 196) | [Az olaszországi Aniene folyó] erejét elektrikus művek hajtására fordítják (1911 RévaiNagyLex. C5697, 659).

3. (ritk, átv is) ’elektromossággal telített, töltéssel rendelkező 〈anyag〉’ ❖ a’ pehel elektrikus test, ’s a’ körülöttünk fekv leveg-eget elektrika matériával meg-elegyítik (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 237) | [a bársonyra érzékeny grófnő] ideges rángásokat kap attól a gondolattól, hogyha neki véletlenül hozzá kellene érni a kezével ehhez a borzasztó lágy és mégis ragadó, elektrikus és antipathikus boszorkányszövethez! (1870 Jókai Mór C2281, 97).

4. ’elektromossággal működő 〈eszköz, készülék〉’ ❖ igen érdekes kisérletek történtek ez electricus telegraphok tengeren általi vezetésére nézve (1846 Hetilap CD61) | [Carl August Steinheil] tekintendő az elektrikus órák feltalálójának (1897 PallasLex. CD02) | [Wilhelm Weber] először alkalmazta az elektrikus távirót (1904 Nagy képes világtörténet CD03).

5. ’elektromossággal foglalkozó tudománnyal kapcs. 〈kutatás, rendezvény〉’ ❖ [Fodor István] 1881-ben a párisi első elektrikus kiállításon már mint az Edison-company tisztviselője vett részt (1894 Magyar írók élete CD27) | [Wiedermann Károly Bécsben] tagja volt a physikai műintézetnek; főleg az elektrikus kutatások kötötték le figyelmét (1913 e. Magyar írók élete CD27).

6. ’az elektromosság hasznosításával, elektromos berendezések, eszközök gyártásával foglalkozó 〈iparág〉, ill. a villamos energia ipari alkalmazásával foglalkozó 〈szakember〉’ ❖ [Zénobe Théophile Gramme dinamójának] alapeszméjét tudományosan már előbb Pacinotti Antal, a pisai egyetem tanára fejtegette, de az elektrikus iparban mindazonáltal Gramme alkalmazta először (1894 PallasLex. CD02) | Az Öntőde elektrikus brigádja vállalta, hogy rohammunkával elvégzi a szerelést (1951 Örkény István 9500001, 180).

7. (irod v. vál) ’feszültséggel, vibrálással, szenvedéllyel teli, felfokozott 〈hangulat, kapcsolat, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ fogadást tészek, hogy ihletése Bátyám Uramnak nállam electricus ihletés, melly nem bágyaszt, hanem elevenít (1808 Vay Ábrahám C2558, 306) | Az ifjú oly, mondhatni elektrikus dühvel nézett az összekötött perre, mint valami gyűlöletes fenevadra (1854 Jókai Mór CD18) | [L. grófot viszontlátva] nem éreztem egyéb emócziót, csak annak az elektrikus, különös megrázkódásnak az emlékét [ti. amikor belebolondultam] (1913 Ambrus Zoltán C0606, 241).

II. fn 4A

1. (kissé rég) ’az elektromossággal kapcs. jelenségekkel foglalkozó tudós’ ❖ [a mágneses indukció mértékegységét] az elektrikusoknak 1884-iki kongresszusa Gauss tiszteletére gauss-nak [nevezte el] (1894 PallasLex. CD02) | [Gaston Planté] francia fizikus és elektrikus (1897 PallasLex. CD02).

2. (/ritk) ’az elektromosság ipari alkalmazásával foglalkozó szakember, elektrotechnikus’ ❖ Elektrikusok a nagyobb központi áramfejlesztő telepeken a kapcsoló tábla kezelői (1912 RévaiNagyLex. C5702, 353) | A Csepeli Papírgyár felvételre keres [...] erőműve részére [...] turbinagépészt, elektrikust és hőszigetelőt (1963 Népszabadság febr. 1. C1500, 11) | Keresett foglalkozások, szakmák [...] ügynök, felügyelő elektrikus, könnyűipari technikus (1995 Figyelő CD2601).

Vö. IdSz.

elektrikus melléknév és főnév
I. melléknév 15A2 (kissé rég)
1. (átv is)
elektromos energiával, elektromossággal keltett, előidézett 〈jelenség, állapot stb.〉 v. ilyen energiával, elektromossággal kapcs. 〈tulajdonság〉
Lankadni fogunk tehát és hervadni lassanként, mig [...] egy electrikus tsapás bé nem üt egy nemzetbe
(1783–1784 Barcsay Ábrahám)
[a telegráfok sodronyai] isoláló boritékkal bevonva nincsenek. Az electricus folyam a földbe megy vissza
(1847 Hetilap)
[a brennbergi] bányában fölállították az elektrikus világitást is, mely hazánkban az első kisérlet
(1879 Soproni Szemle)
Benjamin Franklin, az egyszerű philadelphiai polgár felfedezte a villám elektrikus voltát és feltalálta a villámhárítót
(1904 Nagy képes világtörténet)
2. (átv is)
elektromosságot termelő, létrehozó 〈eszköz〉
tengeri utazók erős tengervillongás alkalmával ép olly kénes szagot érzettek, mint minőt erősen megtöltött villanyüteg (elektrikus batteria) közelében tapasztalhatni
(1856 Vasárnapi Újság)
Csak e sokszoros kiürítése után a hírmondás és öröm electricus batteriáinak volt nyugalma Kampós úrnak a kastélyban megint megjelenni
(1862 Jókai Mór)
[Az olaszországi Aniene folyó] erejét elektrikus művek hajtására fordítják
(1911 RévaiNagyLex.)
3. (ritk, átv is)
elektromossággal telített, töltéssel rendelkező 〈anyag〉
a’ pehel elektrikus test, ’s a’ körülöttünk fekv leveg-eget elektrika matériával meg-elegyítik
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
[a bársonyra érzékeny grófnő] ideges rángásokat kap attól a gondolattól, hogyha neki véletlenül hozzá kellene érni a kezével ehhez a borzasztó lágy és mégis ragadó, elektrikus és antipathikus boszorkányszövethez!
(1870 Jókai Mór)
4.
elektromossággal működő 〈eszköz, készülék〉
igen érdekes kisérletek történtek ez electricus telegraphok tengeren általi vezetésére nézve
(1846 Hetilap)
[Carl August Steinheil] tekintendő az elektrikus órák feltalálójának
(1897 PallasLex.)
[Wilhelm Weber] először alkalmazta az elektrikus távirót
(1904 Nagy képes világtörténet)
5.
elektromossággal foglalkozó tudománnyal kapcs. 〈kutatás, rendezvény〉
[Fodor István] 1881-ben a párisi első elektrikus kiállításon már mint az Edison-company tisztviselője vett részt
(1894 Magyar írók élete)
[Wiedermann Károly Bécsben] tagja volt a physikai műintézetnek; főleg az elektrikus kutatások kötötték le figyelmét
(1913 e. Magyar írók élete)
6.
az elektromosság hasznosításával, elektromos berendezések, eszközök gyártásával foglalkozó 〈iparág〉, ill. a villamos energia ipari alkalmazásával foglalkozó 〈szakember〉
[Zénobe Théophile Gramme dinamójának] alapeszméjét tudományosan már előbb Pacinotti Antal, a pisai egyetem tanára fejtegette, de az elektrikus iparban mindazonáltal Gramme alkalmazta először
(1894 PallasLex.)
Az Öntőde elektrikus brigádja vállalta, hogy rohammunkával elvégzi a szerelést
(1951 Örkény István)
7. (irod v. vál)
feszültséggel, vibrálással, szenvedéllyel teli, felfokozott 〈hangulat, kapcsolat, megnyilvánulás stb.〉
fogadást tészek, hogy ihletése Bátyám Uramnak nállam electricus ihletés, melly nem bágyaszt, hanem elevenít
(1808 Vay Ábrahám)
Az ifjú oly, mondhatni elektrikus dühvel nézett az összekötött perre, mint valami gyűlöletes fenevadra
(1854 Jókai Mór)
[L. grófot viszontlátva] nem éreztem egyéb emócziót, csak annak az elektrikus, különös megrázkódásnak az emlékét [ti. amikor belebolondultam]
(1913 Ambrus Zoltán)
II. főnév 4A
1. (kissé rég)
az elektromossággal kapcs. jelenségekkel foglalkozó tudós
[a mágneses indukció mértékegységét] az elektrikusoknak 1884-iki kongresszusa Gauss tiszteletére gauss-nak [nevezte el]
(1894 PallasLex.)
[Gaston Planté] francia fizikus és elektrikus
(1897 PallasLex.)
2. (/ritk)
az elektromosság ipari alkalmazásával foglalkozó szakember, elektrotechnikus
Elektrikusok a nagyobb központi áramfejlesztő telepeken a kapcsoló tábla kezelői
(1912 RévaiNagyLex.)
A Csepeli Papírgyár felvételre keres [...] erőműve részére [...] turbinagépészt, elektrikust és hőszigetelőt
(1963 Népszabadság febr. 1.)
Keresett foglalkozások, szakmák [...] ügynök, felügyelő elektrikus, könnyűipari technikus
(1995 Figyelő)
Vö. IdSz.

Beállítások