élelmény 4B fn (rég)

1. ’eleség, élelem; élemény¹’ ❖ És melly ſzük tbnyire a’ méheknek élelménye a’ kopaſz földön (1786 Kónyi János ford.–Tessedik C2734, 446) | Kóst, koſzt: éledel, élelmény, aſztal-tartás, táplálás (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 122) | Velentze eleint nem akart a’ keresztes Vitézeknek semminém élelményt vitetni (1801 e. Gvadányi József ford. C1934, 134) | [a beteg] nehezen emészthet élelményektl ójja magát (1801 Haiszler György C1997, 69).

2. ’a létfenntartás vmely (anyagi) feltétele, ill. megélhetés’ ❖ Kétségkivül igen roſz dolog hogy légyenek ollyan emberek, kik az ö élelményeknek minden költségét máſokra vetheſsék (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 183) | Minekutánna a’ gyermekek elégségeſen meg-korosodtak, és meg-ersödtek élelményekrl, és meg-tartáſokról már magoktól gondoskodni: azok-is familiát támaſztának-fel (1782 Révai Miklós 7391005, 82) | Kevés Fabrikák és kézi-meſterségek vagynak az Orſzágban, mellyek az Orſzágnak terméſzetbéli adományit munkálódnak, és mellyek által kiváltkép a’ télben a’ dologtalan emberek az  henyélésektl el-mellztethetnének, ellenben pedig betsületes élelményre, és bizonyos jutalomra hozattathatnának (1786 Kónyi János ford.–Tessedik 7190037, 207) | ha a’ Lakoſok közül valamellyik ſzerentsétlenség által minden élelményétl meg foſztatnék, tehát az a’ Községnek minden tagjaitul annyira ſegéttetik , hogy ſzorgalmatos munkája által el-mehet (1786 Kónyi János ford.–Tessedik C2734, 350) | a’ törvénybéli Tudomány, melly által az árvák az  élelményektl megfoſztatnak, minden idben esméretlen vólt a’ Római közönséges Társaság eltt (1790 Az igazság kiszolgáltatásának jutalma ford. C0691, 134).

Vö. SzT.

élelmény 4B főnév (rég)
1.
eleség, élelem; élemény¹
És melly ſzük tbnyire a’ méheknek élelménye a’ kopaſz földön
(1786 Kónyi János ford.Tessedik)
Kóst, koſzt: éledel, élelmény, aſztal-tartás, táplálás
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Velentze eleint nem akart a’ keresztes Vitézeknek semminém élelményt vitetni
(1801 e. Gvadányi József ford.)
[a beteg] nehezen emészthet élelményektl ójja magát
(1801 Haiszler György)
2.
a létfenntartás vmely (anyagi) feltétele, ill. megélhetés
Kétségkivül igen roſz dolog hogy légyenek ollyan emberek, kik az ö élelményeknek minden költségét máſokra vetheſsék
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
Minekutánna a’ gyermekek elégségeſen meg-korosodtak, és meg-ersödtek élelményekrl, és meg-tartáſokról már magoktól gondoskodni: azok-is familiát támaſztának-fel
(1782 Révai Miklós)
Kevés Fabrikák és kézi-meſterségek vagynak az Orſzágban, mellyek az Orſzágnak terméſzetbéli adományit munkálódnak, és mellyek által kiváltkép a’ télben a’ dologtalan emberek az  henyélésektl el-mellztethetnének, ellenben pedig betsületes élelményre, és bizonyos jutalomra hozattathatnának
(1786 Kónyi János ford.Tessedik)
ha a’ Lakoſok közül valamellyik ſzerentsétlenség által minden élelményétl meg foſztatnék, tehát az a’ Községnek minden tagjaitul annyira ſegéttetik , hogy ſzorgalmatos munkája által el-mehet
(1786 Kónyi János ford.Tessedik)
a’ törvénybéli Tudomány, melly által az árvák az  élelményektl megfoſztatnak, minden idben esméretlen vólt a’ Római közönséges Társaság eltt
(1790 Az igazság kiszolgáltatásának jutalma ford.)
Vö. SzT.

Beállítások